Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği’nin (GYİAD) 30. yılını kutladığını anımsatan Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Sevim, “Bu anlamlı yılda, temellerini geçtiğimiz yıl attığımız Toplumsal Uzlaşı Hareketi’ni kapsamlı olarak hayata geçirmek üzere çalışmalara devam ediyoruz. Türkiye’nin daha ileri gitmesi yolunda, ortak akla ulaşılmış, fırsat eşitliğine sahip, güvenli, ötekileştirmenin olmadığı bir refah toplumunun toplumsal uzlaşı kültürü ile mümkün olabileceğine inanıyoruz” dedi.

Uzlaşı ile siyaset ötesi bir durumu kastettiklerini ifade eden Serkan Sevim, “Komşuluk ilişkilerinden, spora, mirastan aile şirketlerine kadar günlük hayatın ve iş hayatının her aşamasında uzlaşıya ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Uzlaşamama sebebiyle insanlarda yaşanan motivasyon düşüklüklerinin neden olduğu kayıplar, hukuk mahkemelerindeki davalardan kaynaklanan ekonomik kayıp ve maliyetler, aile şirketlerinde yaşanan bölünmeler ve miras sorunları nedeniyle ucuza satılan gayrimenkullerde yaşanan kayıplar göz önüne alındığında, uzlaşmazlığın Cumhuriyet döneminde Türkiye’ye faturası 300 milyar doları buluyor. Bu kayıplara dur diyebilmek ve ülkemizi daha ileri taşımak için, tüm sivil toplum kuruluşlarına (STK) uzlaşı çağrısında bulunuyor ve STK’ların yanında üniversiteleri, sosyal platformları ve uzlaşı kültürünü yaymanın önemine inanan tüm paydaşları yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

Uzlaşının aile içi mikro boyutunun yanı sıra toplumsal ve uluslararası boyutları da olduğuna değinen Sevim, “Bu boyutların tümünde GYİAD olarak ilk hedefimiz, konu ile ilgili farkındalık yaratmak. Diğer paydaşlar ile düzenlemeyi planladığımız etkinliklerde de bunu amaçlıyoruz. Uzlaşı kültürünün tamamen yerleşmesi ve toplumsal olarak karşılık bulması ancak 20-30 yıllık bir zaman diliminde mümkün olabilir diye düşünüyoruz. Bu nedenle ilk aşamadaki hedefimiz nasıl uzlaşılacağı konusunda yönlendirme yapmaktan çok, konuya ilgi çekmek. Uzlaşmaya neden ihtiyacımız olduğunu, uzmanların anlatmasını ve konuya yönelik gerekli eğitimleri vermelerini arzu ediyoruz” dedi.

Serkan Sevim, Toplumsal Uzlaşı Hareketi kapsamında GYİAD içinde kuracakları Uzlaşı Merkezi ile şirket içi “Uzlaşı Elçileri” yetiştirmeye yönelik çalışacaklarını da söyledi. Sevim, “Her şirkette bir Uzlaşı Elçisi bulunmasını amaçlıyoruz. Bu elçiler yakın gelecekte şirket içinde ortak akla ulaşılmasında ve anlaşmazlıkların giderilmesinde çok önemli bir rol üstlenecekler” diye konuştu.