Işık Üniversitesi Şile Kampüsü’nde gerçekleştirilen etkinlikte global mühendislik eğitimi ve kadın mühendislikte kadın konusu masaya yatırıldı. Mühendislik eğitiminin dünya üzerindeki dağılımı ve kadın mühendislerin önemi ve rakamsal dağılımı üzerine bir sunum yapan Marquette Üniversitesi Global Mühendislik daimi öğretim yesi Prof. HansJurgen Hoyer, gelişen teknoloji ve mühendisliğin önemi üzerine konuştu.

Ekinliğe evsahipliği yapan Prof. Dr. Şirin Tekinay mühendislik eğitiminin geleceğine dair çarpıcı bilgiler vererek başladı konuşmasına: “Mühendislik eğitimi, disiplinlerarası ve proje bazlı olmaya doğru hızla evriliyor. Bilişsel düşünce ve yöntem araçları değiştirirken, deneyimsel eğitim anlayışı klasiğin yerini alıyor. Araştırma,  Ar-Ge ve eğitim bütünleşiyor. Ülkemizde Işık Üniversitemizin öncülüğünü yaptığı STEAM dediğimiz bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik hem eğitimde hem araştırmada birleşiyor.

KIZ ÖĞRENCİLER MÜHENDİSLİĞİ BIRAKABİLİYOR

Mühendisliğin geleceğinde disiplirlerarası ve çapraz bölüm işbirliğinin önemin e vurgu yapan Prof. Hoyer ise kadın mühendislerin sayısının azlığının hala endişe verici olduğunun altını çizdi: “Bir çok üniversitenin aşama kaydetmiş olmasına rağmen Mühendislikte kadın hala endişe verici bir konudur, kız öğrencilerin mühendisliği ilk ya da ikinci yıllarından sonra bıraktıklarına dair örnekler bulmaktayız. Ancak, Malezya ve Puerta Rico gibi  bazı ülkeler var ki, belli disiplinlerdeki kadın mühendislerin sayısı oldukça kayda değer  hatta bazı durumlarda yüzde 40’ı geçmektedir. Mühendislik programlarının bu ülkelerdeki programlarla network oluşturması önemlidir. ASEE ABD’ de bu konudaki araştırmalarını artırmıştır.”

Prof. Şirin Tekinay, kadınların yaratıcılığından, zekasından,  aklından, çözümlerinden kısaca mühendisliğe getireceklerinden eşit derecede yararlanabileceğimiz günler için daha çok çaba gerekli görünüyor derken, Prof. Hans Jurgen Hoyer, “Kadın mühendisliğe farklı bir bakış açısı getirir – çoğu insani boyutlar ve insan gelişimi ile ilgili konulara odaklanır. Kadın sadece bilimsel, teknik ya da matematiksel bir bakış açısıyla değil, aynı zamanda, özellikle biomedikal mühendislik gibi  bazı alanlarda gerekli olan sosyal boyutlar ve sosyal sorunlara olan bakış açısıyla da katkıda bulunur” dedi.

Hem disipliner alan hem de insan kaynağı açısından mühendisliğin kapsamının, ilgi ve etki alanının dayanılmaz artışının vurgulandığı etkinlikte Prof. Hoyer oğluna dair bir tecrübeyi de paylaştı: “Geleneksel disiplin sınırlarının yıkıldığını ve yaratıcı işlerin yapıldığını düşünüyorum ve mühendisler farklı disiplinlerle çalışmanın önemini kavrıyorlar. John’s Hopkins’ de doktor olan oğlum kritik konularda mühendislerle yakın çalışıyor, aslında gelecek budur – multidisipliner yaklaşım, teknik beceriye olduğu kadar sosyal beceriye de odaklanma, yeni jenerasyon mühendislerin global camianın bir parçası olduğunu anlayan – ve bulunulan çevrede etkin çalışabilmek için beceri ve yeteneklerini geliştirmeliler”