Gübre Fabrikaları T.A.Ş’nin İran’da yerleşik bağlı ortaklığı Razi Petrokimya’nın yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, dağıtılabilir kârın yüzde 95’lük bölümünün temettü olarak dağıtılmasına karar verildi. Temettü dağıtımından GÜBRETAŞ’ın ortaklık payına düşen miktar ise yaklaşık 345,2 milyon TL oldu.
GÜBRETAŞ’ın liderliğindeki konsorsiyum tarafından 2008 yılında satın alınan Razi Petrokimya şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2 Mart’ta Tahran’da yapıldı. Genel Kurul’da Razi Petrokimya’nın geçmiş yıllara ilişkin dağıtılmamış kâr, olağanüstü yedek akçe ve 2015 yılına ilişkin gelirleri üzerinden hesaplanan toplam dağıtılabilir kâr tutarının yüzde 95,013’lük bölümünün temettü olarak dağıtılması kararı alındı. Temettünün ödenme zamanı konusunda Yönetim Kurulu’nun yetkili kılındığı toplantıda, GÜBRETAŞ’ın ortaklık payına düşen tutar 3.558.615.239.400 İran Riyali (TL karşılığı olarak yaklaşık 345.185.678 TL) oldu.
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GÜBRETAŞ Genel Müdürü ve Razi Petrokimya Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Kutlu, Genel Kurul’un temettü dağıtım kararı hakkında şunları söyledi: “GÜBRETAŞ’ın 10 yıl önce belirlediği ‘hammadde kaynağına sahip ülkelerde yatırım yapma’ stratejisi doğrultusunda gerçekleştirdiği ilk yurtdışı yatırımı olan Razi Petrokimya, 2008’den bu yana üretim, satış ve finansal veriler yönünden başarılı bir proje olarak öne çıktı. Razi yatırımı, global bir marka olma hedefinde GÜBRETAŞ’a önemli bir tecrübe ve özgüven kazandırdı. İran’a uygulanan uluslararası yaptırımların geçtiğimiz aylarda kaldırılmasının da önümüzdeki dönem Razi Petrokimya’nın ciro ve kârlılığa olumlu katkılar sağlamasını bekliyoruz. Risk algısının değişmesi hem bu bağlı ortaklığımızın, hem de GÜBRETAŞ’ın şirket değerine yansıyacaktır. Genel Kurul toplantısında dağıtılmasına karar verilen temettü miktarı ve hisselerimizdeki pozitif yönlü hareket de bu beklentinin göstergeleridir.”
Türkiye’nin o dönemde yurtdışındaki en büyük sanayi yatırımı olma özelliği taşıyan Razi Petrokimya, GÜBRETAŞ’ın liderliğindeki konsorsiyumla İran Özelleştirme İdaresi’nden 2008 yılında 681 milyon dolar bedelle satın alındı. Razi Petrokimya’nın satın alımından kaynaklanan özelleştirme borçlarının son taksiti Nisan 2013’te ödendi.