Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Garanti Bankası olarak sürdürülebilirliği; çevreye ve topluma yansıyan olumsuz etkileri en aza indirmenin yanında, paydaşlarımızla uzun vadeli değerleri paylaşarak, gelecek için güçlü ve başarılı bir iş modeli yaratmak olarak değerlendiriyoruz. Bize göre sürdürülebilirlik kavramı: çevreye doğrudan ve dolaylı etkilerimizi yönetmek kadar, topluma sağladığımız faydayı, evrensel insan haklarına saygıyı, şeffaf ve açık iletişim ile etkin bir yönetişim yapısını da içeriyor. 2015 yılı tüm bu başlıklar içinde iklim değişikliğiyle mücadelenin öne çıktığı bir yıl oldu. Bu doğrultuda, Aralık 2015’te Birleşmiş Milletler’in Paris’te düzenlediği iklim değişikliği konferansında hazırlanan ve tüm dünyayı iklim değişikliğiyle mücadeleye çağıran ‘Paris İklim Taahhüdü’ne de imza attık.” dedi.

Çevre korumasının bankanın hassasiyet gösterdiği konuların başında geldiğini ve bu doğrultuda öncelikle kendi ofislerinin tümünü çevreye duyarlı hale getirdiklerini belirtenErbil, sözlerine şöyle devam etti:

“Kurumların sebep olabilecekleri çevre zararlarını en aza indirmeyi temel alan ISO 14001 sertifikasyonuyla birlikte, bankacılık faaliyetlerimizin çevreye direkt etkisini, uluslararası arenada en geçerli ve saygın standartlarla uyumlu şekilde minimize ettiğimizi belgeledik. Uygulamalarımız sayesinde toplam enerji tüketimimizi %10, karbon salımını ise %15 azalttık. 20 bin çalışanımıza verdiğimiz eğitimler ve kazandırdığımız farkındalıkla onların ailelerine de dokunarak, yaklaşık 100 bin kişiye ulaşmış olduk. Tüm Garanti Bankası mensuplarının ISO 14001 sertifikalı binalarda çalışmasından gurur ve mutluluk duyuyoruz.”

ISO 14001 sertifikasını ilk defa 2012’de almaya hak kazanan Garanti Bankası, 2015 yılında bu sertifikayı çalışanlarının %100’ünü kapsayacak şekilde yaygınlaştırdı. İşletmelerin çevreye verebilecekleri zararların sistematik şekilde azaltılması, mümkünse ortadan kaldırılması için geliştirilen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, doğal kaynak kullanımının azaltılmasını, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlıyor.