Bakanlar Kurulu’nun, 2016 yılında “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak 1 Ocak 2016’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacak yatırım konuları şunlar:
1) Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar.
2) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar ve bu yatırımlara ait yeni teknolojiler içeren makine ekipman alımları.
4) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı.
5) Bitkisel ve hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.
6) Bireysel sulama sistemleri.
7) Kırsal ekonomik altyapı yatırımları.
8) Bu karar kapsamındaki yatırım konuları arasında yer alan tesislerin enerji ihtiyacında kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız enerji üreten tesisler.
Desteklenecek yatırımların nitelikleri
Bu yatırım konularında hibe desteğinden, yeni yatırımlar, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar, kapasite artırımı, modernizasyon ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar yararlandırılacak.
Destek programı ülke genelinde uygulanacak. Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje tutarının yüzde 50’si hibe olarak verilecek