ab-turkiye-ye-6-yilda-4-4-milyar-euro-destek-6526733_9847_400Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun, 2014-2020 dönemi için detaylarını açıkladığı Katılım Öncesi Yardım Aracı’ndan (IPA 2) Türkiye’nin payına, 4 milyar 453 milyon 900 bin Euro düşecek.
AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, toplam kaynağı 11 milyar Euro düzeyinde olan IPA 2 kapsamında Türkiye için, 2014’te 620,4 milyon, 2015’te 626,4 milyon, 2016’da 630,7 milyon, 2017’de 636,4 milyon, 2018-2020 dönemi için ise 1 milyar 940 milyon Euro ayrıldı. AB Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Stefan Füle, yazılı açıklamasında, yardımın vatandaşları doğrudan etkileyecek reformların uygulanmasına ve ilgili ülkelerin AB yolunda ilerlemesine yardımcı olacağını belirtti.

EN FAZLA KAYNAK TÜRKİYE’YE

Yönetim, kamu yönetimi reformu, hukukun üstünlüğü ve temel haklar, IPA 2’nin kullanılacağı ana alanları oluşturuyor. IPA 2 kapsamında en fazla kaynak ayrılan ülke Türkiye olurken, aynı dönem için Arnavutluk 649,5 milyon, Makedonya 664,2 milyon, Kosova 645,5 milyon, Karadağ 270,5 milyon, Sırbistan ise 1 milyar 508 milyon Euro düzeyinde kaynaktan yararlanacak.
Çok ülkeli kullanıma açık kaynak ise 2 milyar 958 milyon 700 bin Euro olarak belirlendi. Bosna Hersek’in yararlanacağı kaynağın ise koordinasyon sorunu nedeniyle daha sonra açıklanacağı duyuruldu.