Romatizmal kalp hastalığında kullanılan ve bu nedenle çocuklar, gençler için hayati önem taşıyan Deposilin yeniden üretildi. Üretilen ilaçlar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından belirlenen hastanelerde hastalara ulaştırılmaya başlandı. Şirketimiz İ.E Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, Türkiye’de de bu ilacın hammaddesinin tedarikinde yaşanan sıkıntıları kalıcı olarak aşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İ.E Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş Basın Açıklaması

Türkiye’de romatizmal kalp hastası çocukların tedavisi için hayati önem taşıyan Deposilin bir süredir düzenli bir biçimde hastaların istifadesine sunulamamaktaydı. En son geçtiğimiz Aralık ayında şirketimiz İ.E Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş  stoklarında Kamu İhaleleri adına kayıtlı bulunan 21.087 adet ilaç, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan talimat doğrultusunda Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından belirlenen 110 ayrı hastaneye ve Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmesi ile ilaca erişemeyecek durumda bulunan 1.790 hastaya doğrudan ulaştırılmıştı.

Şirketimiz Aralık ayı sonunda,  Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı spesifikasyonlara uygun bir miktar hammadde temin ederek, yeni bir parti daha Deposilin  üretti.

Üretilen bu ilaçlar  yine Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından belirlenen hastanelere ulaştırılmış olup, hastaların tedavisine devam edilmektedir. Bu çerçevede hastaların, reçeteleri ile birlikte Kamu Hastaneleri acil servislerine  başvurabileceği ayrıca  detaylı bilgi almak isteyenlerin  illerindeki  Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ile irtibata geçebileceği bilgisini kamuoyu ile  paylaşmak isteriz.

Bununla birlikte,  bu ilacın hammaddesinin tedariği ile ilgili yaşanan sıkıntı henüz tam olarak çözüme kavuşturulamamış durumdadır. Bu sıkıntının,  ekonomik   nedenlerden kaynaklanmadığını, sadece Deposilinin hammaddesini üreten firmanın, üretimden vazgeçmesinden kaynaklandığını özellikle vurgulamak isteriz. Bu firmanın hammadde teminini gerçekleştirememesi ,dünyadaki diğer ilaç üreticilerini olduğu gibi, şirketimiz İ.E Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş’yi de sıkıntıya sokmuştur.

Yüz yılı aşkın tarihi ile ülkemizin en köklü ilaç şirketlerinden biri olan şirketimiz İ.E Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş, Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı normlara uygun kalitede hammadde temin ederek, Deposilin’i Türk Tıbbı’nın hizmetine sunmak için yoğun çalışmalarını sürdürmektedir.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir yanıt yazın