Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide olmayan finansal tablolarına göre, 2013 yılındaki net kârı 3 milyar 5 milyon 560 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 196 milyar 896 milyon 208 bin TL seviyesine ulaşırken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye 151 milyar 812 milyon 338 bin TL destek sağladı. Bankanın özsermaye kârlılığı %13,7, aktif kârlılığı ise %1,7 seviyesinde gerçekleşti.

Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen
Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, “Garanti bugün Türkiye’nin tüm illerinde müşterilerinin yanında. 2013 yılında nette açtığımız 65 şubeyle, yıllar önce koyduğumuz 1.000 şube hedefimizi aştık. Şube bankacılığının yanı sıra iGaranti ile dijital bankacılıktaki liderliğimizi yeni bir boyuta taşıdık. Garanti müşterisi olsun olmasın herkesin kullanabildiği, hayatlarının içine entegre olmuş bir bankacılık deneyimi sunuyoruz.” dedi. Garanti’nin her kanaldan, anında, rahatça ulaşılabilirliği ön planda tutarak hizmet verdiğini ve yatırımlarına kesintisiz devam ettiğini belirten Özen, “Müşteri memnuniyeti odaklı iş modelimiz ve çözüm ortağı olma arzumuzla, her an müşterilerimizin yanındayız. 2013’te müşterilerimizin bize duyduğu güvenle, TL mevduatta sektörün üzerinde büyüdük” dedi.

Garanti’ye yabancı banka ve yatırımcıların da yüksek güven duyduğuna değinen Özen, “Yılın son çeyreğinde, uluslararası piyasalardaki en uzun vadeli ve en yüksek tutarlı borçlanma işlemine imza attık. 21 yıl vadeli 1,1 milyar ABD Doları tutarındaki havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemiyle, bu güven bir kez daha kanıtlandı. Ayrıca, yıl içinde kurduğumuz, farklı vade ve para cinslerinde bono ihraçları gerçekleştirmemizi sağlayan MTN adlı borçlanma programı kapsamında, toplam 1,4 milyar ABD Doları tutarında yurtdışı kaynak yarattık. Böylece, Türkiye’den yapılan MTN ihraçlarında %47 pazar payına ulaştık. Aynı dönemde sendikasyon kredimiz ise rekor taleple 1,2 milyar ABD Doları olarak yenilendi. Garanti, likit bilanço yapısı, sağlam aktif kalitesi ve güçlü sermaye yapısıyla uluslararası banka ve yatırımcıların çalışmak istediği birinci banka olma konumunu sürdürüyor” dedi.

Konsolide finansal tablolarına göre ise Garanti, 221 milyar 482 milyon 286 bin TL aktif büyüklüğüne ulaştı. Garanti’nin mevduat büyüklüğü 119 milyar 209 milyon 227 bin TL seviyesine ulaşırken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye 163 milyar 65 milyon 134 bin TL destek sağladı. Bankanın 2013 yılındaki konsolide net kârı, 3 milyar 405 milyon 449 bin TL oldu. Özkaynak kârlılığı %15,2, aktif kârlılığı ise %1,7 seviyesinde gerçekleşti.

Garanti Bankası’nın Seçilmiş Konsolide Olmayan Finansal Göstergeleri

(31 Aralık 2013)

 

Vergi ve Karşılıklar Öncesi Brüt Kâr

5.610,9 milyon TL

  Nakdi Krediler

118.671,4  milyon TL

Vergi Öncesi Kâr

  3.951,1  milyon TL

  Gayri Nakdi Krediler

33.140,9 milyon TL

Net Kâr

3.005,6 milyon TL

  Toplam Aktifler

196.896,2 milyon TL

Mevduat

106.473,6 milyon TL

  Özkaynaklar

  22.585,0 milyon TL

Garanti Bankası’nın 2013 Yılına Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolarından

 

  • Net kâr 3 milyar 5 milyon 560 bin TL oldu.
  • Yasal mevzuat ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, vergi karşılıkları, kredi ve diğer karşılıklar dahil, toplam 2 milyar 605 milyon 346 bin TL karşılık ayrıldı.
  • Aktif büyüklük 2012 sonuna göre %22,9 artarak, 196 milyar 896 milyon 208 bin TL seviyesine ulaştı.
  • 31 Aralık 2013 itibarıyla aktif kârlılık %1,7 seviyesinde gerçekleşti.
  • Özkaynaklar 22,6 milyar TL seviyesine ulaştı.
  • 31 Aralık 2013 itibarıyla özkaynak kârlılığı %13,7 seviyesinde gerçekleşti.
  • Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye yapılan destek, 2012 yıl sonuna göre %32,6 artarak, 151 milyar 812 milyon 338 bin TL’ye ulaştı.
  • TL krediler pazar payı %10,8; YP krediler pazar payı ise %17,0 seviyesinde gerçekleşti.
  • Toplam mevduat 2012 yıl sonuna göre %21,7 artarak 106 milyar 473 milyon 588 bin TL’ye ulaşırken, toplam mevduat pazar payı %11,2 olarak gerçekleşti.
  • Sermaye yeterliliği oranı %14,42 seviyesinde, takipteki krediler oranı %2,1 olarak gerçekleşti.