unnamed-4KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sisteminin hayata geçmesiyle gündeme gelen ve zorunlu kılınan e-Tebligat ile yıllık 400 milyon TL tasarruf sağlanması bekleniyor. Ayrıca uygulamanın kağıt kullanımının önüne geçmesiyle kurtulacak ağaç sayısı yıllık ortalama 40 bini bulacak. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen “e-Tebligat Bilgilendirme Semineri”nde Adalet Bakanlığı’nın e-Tebligat sistemini 28 Şubat’tan itibaren hayata geçireceği belirtildi.

Türkiye’nin önde gelen güven kurumu, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-Fatura, e-İmza ve e-Arşiv sağlayıcısı TÜRKKEP, İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenen “E-Tebligat Bilgilendirme Semineri”ne katıldı. TÜRKKEP Genel Müdürü Yüksel Samast seminerde “E-Tebligat ve KEP Sisteminin İşleyişi ve Kullanımı” konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Yüksel Samast sunumunda, resmi, hukuki ve ticari yazışmaların ve e-belge paylaşımlarının yasal geçerli ve güvenli şekilde zamandan ve mekandan bağımsız olarak her an ve her yerden yapılabilmesini sağladığı için KEP sisteminin iş hayatına önemli avantajlar sağladığını belirtti. KEP üzerinden iş hayatındaki birçok belgenin kolay, hızlı, düşük maliyetle gönderilip alınabildiğine değinen Samast, “Garantili, kesin teslim imkanı sunan KEP sistemi sayesinde e-Tebligat uygulaması da yargı sürecini hızlandırarak davaların daha kısa sürmesine ve hak kayıplarının önemli oranda azalmasına katkı sağlayacaktır” dedi. Samast ayrıca, “Tebligat çıkaran merciiler için ve çok fazla sayıda tebligat alan kurumlar için kağıt, postalama, işçilik, saklama gibi maliyetlerde de yüksek oranda tasarruf edilecektir” ifadelerini kullandı. KEP Sisteminin kurumlar ve bireyler tarafından zorunluluk olarak görülüp çekinilmemesi gerektiğine, elde edecekleri faydalara bakarak değerlendirme yapmaları gerektiğine de dikkat çeken Samast, konuşmasının devamında KEP sisteminin kurumlar ve bireyler açısından zaman, maliyet, insan gücü vb. birçok açıdan ekonomik fayda sağladığını ve işlemlerin hızlı ve kolay yapılmasına imkan sağlamasının yanı sıra çevrenin korunmasına da büyük katkısı olduğunu belirtti. TÜRKKEP’in yetkili hizmet sağlayıcı olarak sunduğu KEP, e-Fatura, e-Tebligat, e-İmza ve e-Arşiv hizmetleri hakkında bilgi veren Samast, fiyatlarının çok uygun olduğunu ve her kurum ve birey tarafından rahatlıkla karşılanabilecek seviyelerde olduğunu vurguladı. 500’e yakın kişinin yoğun katılımıyla gerçekleşen seminerin sonunda konuşmacılar, katılımcıların KEP sisteminin işleyişi ve KEP adreslerinin nasıl alınacağı ve kullanılacağına yönelik sorularını cevapladı.

E-Tebligat hem maliyet tasarrufu sağlayacak, hem ağaçları koruyacak!

UYAP sistemi üzerinden, 7,5 milyonu tüzel ve 25 milyonu gerçek kişilere olmak üzere yılda ortalama 32,5 milyon adet tebligat gönderimi gerçekleştiriliyor. KEP sistemi üzerinden yapılan e-Tebligat ise 14 TL olan tebligat gönderim birim maliyetini 1 TL’ye kadar düşürebiliyor. Böylelikle e-Tebligat ile sağlanacak toplam yıllık tasarruf 400 milyon TL’ye varacak. Günler ve çoğu kez haftaları bulan tebligat süreleri saniyelere düşecek.

Ayrıca fiziki tebligatın hazırlanması, gönderilmesi ve her iki taraftaki arşiv dahil işlemlerin ortalama 10 saat sürdüğü göz önünde bulundurulursa, e-Tebligatın her yıl 167.000 yıl/adam lojistik işgücü tasarrufu sağlayacağı öngörülüyor.

Çevreci özelliği ile de dikkat çeken e-Tebligat yılda ortalama 40 bin ağacı kesilmekten kurtaracak.