İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes
İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes

2012 yılı Aralık ayı itibarıyla Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin, geçtiğimiz yıl JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından belirlenen SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu 8,53 olarak belirlenmişti. Bir yıllık gözden geçirme sonrasında şirketin notu 8,81, görünümü ise stabil olarak revize edildi.

Değerlendirmeleri makro düzeyde sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip olan JCR Avrasya,  yüksek standartlar dahilinde çalışan bir kurum olarak biliniyor.

Kurumsal ilkelere büyük önem veren, bu yöndeki gelişimini sürdürülebilir kılmak için çalışan İş GYO’nun dört ana bölümden aldığı uyum notları ve ağırlıkları, iki dönem itibarıyla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda yer alıyor:

Ana Bölümlerİlk Rapor (27.12.2012)Revize (26.12.2013)
Pay Sahipleri8,66 (%25)8,78 (%25)
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık8,89 (%35)9,16 (%25)
Menfaat Sahipleri7,91 (%15)8,32 (%15)
Yönetim Kurulu8,26 (%25)8,79 (%35)
Genel Uyum Notu8,538,81

Konuyla ilgili olarak İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes şu değerlendirmeleri yapıyor: “Batılı anlamda ve evrensel standartlarda gerek kurumsal yönetim konusunda gerek diğer ilkeler konusunda olası bütün gelişmelerin içinde bulunmak, şirket yapısını ona göre tasarlamak; organizasyon şemasından, yaptığımız bildirimlere kadar hemen her faaliyetin kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde olması kurumumuzun en baştan beri yapısal prensip kararıdır. Kuruluşumuzdan itibaren sürekli olarak şirketin evrensel ilkelere göre yönetilmesi, prensiplerimizin ve aldığımız kararların internet sitemizden yayınlanması genel bir karar olarak açıklanmıştır. Bu derecelendirme notuyla güçlü yanlarımızın bir kez daha ortaya çıkması bizleri memnun etmiştir.”


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir yanıt yazın