490-254-1Rahim ağzı kanseri aşısının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması için emsal bir karar çıktı.

SGK’ya açtığı davayı kazanan avukat Mahmut Dikmen, aşının Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) listesine alınması için benzer davaların çoğalması gerektiğini söyledi.

bianet’e konuşan Dikmen, rahim ağzı kanseri aşılarının bedelinin geri ödenmesi için dava açılabileceği gibi, bu kararı emsal göstererek SGK’ya idari başvuru da yapılabileceğini söyledi.

Dikmen, geçmişte yapılan aşıların bedelini almak isteyenler için zaman aşımı kuralının işlediğini, son beş senede yapılan aşıların bedelinin SGK’dan geri istenebileceğini belirtti.

“Mahkemenin kararını anayasayan ve halk sağlığından bahsederek vermesi önemliydi. SGK savunmasında sadece aşının listede olmadığını söyledi, neden listede olmadığına dair bir şey ise söylemedi.

“Bu tarz davalar ancak bireysel olabiliyor. Yani herkes için bağlayıcı kararlar çıkmıyor. İlaçların SUT listesine alınması için bu davaların ve baskıların artması gerekiyor.

“Başkalarının da bu konuda dava açması ya da SGK’ya bu kararı emsal göstererek idari başvuru yapması da mümkündür. Çünkü bu yol açılmıştır. Biz davayı açmadan önce bir uygulama örneği yoktu. Belki buna istinaden dava açmaksızın da SGK ödeme yapabilir.”

“Kanser tedavisini ödeyeceğine, aşıyı öde”

Davacı aşı için 805,40 lira ödemişti. Mahkeme, bilirkişi raporuna göre SGK’nın ödemesi gereken bedel olan 644,32 liranın kurumdan alınarak davacıya verilmesine karar verdi. Ayrıca mahkeme masrafları ve avukatlık ücretinin de kurum tarafından karşılanmasına hükmetti.

Ankara 13. İş Mahkemesi Hakimi Suat Subaşı kararın gerekçesinde, çalışanlardan ve hak sahiplerinden çalışma hayatı boyunca prim alan devletin en geniş manada hak sahiplerinin sağlık ihtiyaçlarını karşılamasının ve toplum sağlığını koruyucu tedbirleri almasının Anayasa’nın hükmü olduğuna dikkat çekti.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Bilirkişi raporuna göre davaya konu aşının uygulanması bu hastalığın neredeyse yüzde 100 önlenmesine neden olmaktadır. Bu itibarla kurumun bu aşının bedelini ödemesi, sonradan bu hastalığa yakalanarak kanser tedavisi gibi pahalı bir tedavi ve masraflarla karşılaşmaya tercih edilmelidir.

“Sonradan rahim ağzı kanserine yakalanan hak sahiplerine tedavi için çok yüksek oranlarda sağlık yardımı yapılmasındansa bu uygulamanın aşı düzeyinde masrafları karşılanarak hastalığın önüne geçilmesi toplum yararına olduğu gibi kurumun da yararındadır.

“Bu nedenle davacının davası haklı görülmüş ve katkı bedeli dışındaki kısmın kurumdan tahsili isteğinin kabulü gerekmiştir.”


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir yanıt yazın