İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mustafa Dakın, “İlk defa bu sene Başkanlığımızca tüm vergi dairelerinde panolara asılan tebligat bilgilerini sanal ortama aktararak sadece TC veya vergi kimlik numarası ile sorgulama yapabilir hale getirdik” dedi.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mustafa Dakın, vergi dairelerinde panolara asılan tebligat bilgilerinin sanal ortama aktarılmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Çeşitli sebeplerle yıllardır ilanen tebligat yapıldığını ve bundan genellikle haberdar olmayan mükelleflerin ise mağdur olduğunu belirten Dakın, bu mağduriyet ve sıkıntıların önüne geçmek için sadece TC veya vergi kimlik numarası ile ilanen tebligat yapılıp yapılmadığını öğrenme imkanının artık olduğunu kaydetti.

Dakın, sadece işyeri olanların, vergiyle alakalı olanların değil, eğitim, tapu, yargı harcı gibi hayatın her alanında harç ve cezalarla muhatap olabilen ve kötü bir mali sürprizle karşılaşmak istemeyen herkesin yıl sonuna kadar bu sorgulamayı yapması ve ona göre ilgili vergi dairesine gitmesinin kendi menfaatleri açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Vergi Usul Kanunu uyarınca tebligatların, posta yoluyla, memur eliyle, elektronik ve ilanen olmak üzere dört farklı yöntemle yapılabildiği bilgisini aktaran Dakın, muhatabın adresinin hiç bilinmemesi, muhatabın bilinen adresinin yanlış veya değişmiş olduğu için gönderilen mektubun geri gelmesi, yabancı memleketlerde bulunması gibi sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmaması hallerinden birinin varlığı, kanunen ilanen tebliğ için yeterli olduğunu ifade etti.

Belediyeler tarafından sokak isimlerinin değiştirilmesi, yeni numaralandırma çalışmalarının yapılması gibi sebeplerle tebliğ edilemeyen tebligatların “yanlış adres” gerekçesiyle geri dönebilmekte olduğunu belirten Dakın, şunları kaydetti:

“Mükellef adresini değiştirdiği halde yeni adresini vergi dairesine bildirmemesi ya da çeşitli sebeplerden ötürü işyeri kapatıldıktan sonra yapılan tebligatların geri gelmesi gibi durumları da göz önüne alınca, mükellef ve vatandaşın çoğu kez haberi bile olmadan, vergi/ceza ihbarnameleri, ödeme emirleri ilanen tebliğ edilmekte, geçen sürede indirimli ödeme, itiraz, uzlaşma, dava açma gibi haklar ortadan kalkmakta, geçen sürenin uzunluğuna göre sorunlar (gecikme faizi/zammı) katlanarak büyümekte, cebr-i takibat ve tahsilat işlemleri yapılmakta, hiç ummadıkları bir anda mükelleflerimiz böylesi bir durumla yüz yüze gelebilmektedir.”

“İlanen tebligatları internet ortamına taşıdık”

Müşterili bir aracın, gayrimenkulün noterde, tapuda satışı yapılırken ya da bankacılık işlemi gerçekleştirilirken son anda haciz gibi istenmedik durumların ortaya çıkabildiğini aktaran Dakın, mükelleflerin kötü sürprizlerle karşılaşmaması, mükellefle tahsilattan sorumlu olan vergi dairesi arasındaki hukuki ilişkinin sağlam ve şeffaf bir zemine oturması, mükellefiyet haklarının kaybolmaması ve mükellef mağduriyetlerinin mümkün mertebe önüne geçilmesi için ilanen tebligatların internet ortamına taşındığını kaydetti.

Dakın, özellikle her kasım ayının 15’inde çeşitli sebeplerle doğrudan tebliğ edilemeyen tebligatların ilanen tebliğ edildiğini ve dairelerin ilan panosuna asıldığını belirterek, “İlk defa bu sene Başkanlığımızca tüm vergi dairelerinde panolara asılan tebligat bilgilerini sanal ortama aktararak sadece TC veya vergi kimlik numarası ile sorgulama yapılabilir hale getirdik” dedi.

Vergi mahremiyeti dolayısıyla mükellefin ayrıntılı kimlik bilgisi, borç türü, tutarı ve kaynağına dair hiçbir bilgiye yer verilmediğine dikkati çeken Dakın, bu sebeple hakkında ilanen tebligat yapılmış olması durumunda mükellefin kendisinin, vekilinin ya da vekalet verdiği meslek mensubunun ilgili vergi dairesine en kısa sürede gitmesinin gerektiğini belirtti.

Sadece işyeri olanların, vergiyle alakalı olanların değil, harçla alakalı herkesin bu tebligatlara muhatap olabileceğini ifade eden Dakın, şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere harçların uygulama alanı son derece geniştir. Öğrenim kredi harcından, tapu harcına, yargı harcından imtiyazname harcına varıncaya kadar pek çok alanda değişik kamu kurum ve kuruluşlarına ait harçlar ile kesilen her türlü trafik, idari ve yargı para cezalarının tahsil yeri vergi daireleridir. Ayrıca sadece İstanbul’da yaşayanların değil İstanbul dışında yaşayanların, İstanbul dışına taşınanların da bu kapsamda ilanen tebligata muhatap olabilmeleri ihtimal dahilindedir. Kasım ayında yapılan ilanen tebligatlara itiraz yapılmadığında, Aralık sonu itibariyle ihbarnameler, ödeme emirleri kesinleşmiş olacağından yıl sonuna kadar bu sorgulamaların yapılması ve ilgili vergi dairesine gidilmesi mükelleflerimiz açısından son derece önemlidir.

Diğer taraftan ilanen tebligat yeni bir uygulama olmayıp yıllardan beri uygulanan, uygulanması gereken bir tebligat türüdür. Burada Başkanlık olarak amacımız mümkün mertebe daha çok tebligat yapıp tahsilat artışı sağlamaktan ziyade, mükelleflerimizin bir nevi kendilerinin gıyabında yapılan tebligatlardan haberdar olması ona göre icabında ya hukuk yollarına başvurması ya da ödeme yapması ve en önemlisi mali açıdan kötü bir sürprizle karşılaşmamalarıdır.”


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir yanıt yazın