unnamed-14Uyumsoft, Türkiye’nin 4 temel veri tabanından biri olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nin (MERSİS) ana yüklenicisi ve yürütücüsü olarak çalışmalarını sürdürüyor.

MERSİS projesi

MERNİS, UAVT, TAKBİS ile birlikte Türkiye’nin temel dört veri tabanından birisi olan MERSİS projesinde; sanayi, ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm gerçek ve tüzel kişilerin verileri, tek çatı altında birleşmektedir. Diğer bir değişle; Sermaye şirketleri ve kooperatifler, Şahıs işletmeleri, Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri, Dernek ve vakıf işletmeleri, Esnaf, Serbest meslek erbabı, Meslek örgütleri (sendikalar, odalar, birlikler ve üst kuruluşları), Kamu kuruluşları ve diğerleri (adi ortaklık, konsorsiyum, depo irtibat bürosu, apartman yöneticiliği v.b.) dahil ülkedeki tüm ekonomik birimlerin kayıtlarının, elektronik ortamda, merkezi bir ticaret sicili kayıt sisteminde tutulması ve ticaret sicili işlemlerinin bu sistem üzerinden gerçekleştirilmesi ile bunların tek ortak anahtar numara ile takibi için merkezi veri kayıt sistemidir.

Tüzel ve gerçek kişilerin, 16 haneli Mersis numarası var

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ tarafından, projenin yaygınlaştırma programı çerçevesinde, 238 TSM’de kayıtlı, 1.5 milyon gerçek kişi ve 1.5 milyon tüzel kişi (şirket – kooperatif) projenin kapsamındadır.

Nitekim, Uyumsoft tarafından, projenin yaygınlaştırma programı çerçevesinde, x bir işletmenin; Kuruluş, Şube kuruluş, Ana sözleşme değişikliği, Rehin – acenta, Tasfiye, Terkin verileri bilgileri; Tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarası (VKN) ve 6 haneli yerel birimleri gösterir bir yeni logaritma ile 16 haneli yeni Mersis numarası ile; Gerçek kişiler için TC Kimlik Numarası (TCKN) ve 5 haneli yerel birimleri gösterir bir yeni logaritma ile 16 haneli yeni Mersis numarası ile sisteme aktarılmıştır.

MERSİS, www.mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinde uygulamaya alınmıştır.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir yanıt yazın