Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı?nda Turizm alanında Doçent olacakların hangi standartlara sahip olacakları belirlendi. 11 ? 14 Nisan 2013 tarihlerinde Club Alibey Manavgat tatil köyünde SİSMA Danışmanlık sahibi Dr. İrfan MISIRLI yönetiminde gerçekleştirilen 5. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı?nda turizm alanında Doçent olabilmek için adayların taşımaları gereken vasıflar masaya yatırıldı.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı?nda Turizm alanında Doçent olacakların hangi standartlara sahip olacakları belirlendi. 11 ? 14 Nisan 2013 tarihlerinde Club Alibey Manavgat tatil köyünde SİSMA Danışmanlık sahibi Dr. İrfan MISIRLI yönetiminde gerçekleştirilen 5. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı?nda turizm alanında Doçent olabilmek için adayların taşımaları gereken vasıflar masaya yatırıldı. Arama konferansına katılan 36 akademisyen Doçent olabilmek için adayların taşımaları gereken vasıfları şu şekilde belirledi:

1. Adayın öncelikle alanı ile ilgili teorik ve yöntemsel donanıma, bilimsel araştırma ve yayınlarında bilim üretme kültürü ve bilim ahlakına sahip olması gerekmektedir.

2. Doktora tezi konusunun turizmle ilgili olması, eğitim-öğretim ile ilgili yöntem ve yeterli deneyime sahip olması, eğitim-öğretim ile ilgili materyal hazırlayabilme ve sunabilme konularında bilgi ve donanıma sahip olması gerekmektedir.

3. Her konuda bilim ahlakına uygun hareket etmesi, yetiştirilmesine katkıda bulunduğu bilim insanlarının kişilik gelişimlerine önem vermesi, yatay ve dikey gelişimi ile bilgi ve becerilerinin gelişimini sağlamalıdır.

4. Turizm dalında Doçent olacaklar disiplinlerarası bilgi birikimine sahip olmalıdırlar.

5. Yerel halk, yerel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile güçlü ilişkiler kurmalı, proje geliştirmeli, yerel, ulusal, uluslararası finans kuruluşlarının turizm gelişim projelerini destekleme olanak ve olasılıklarını araştırmalı, çevre koruma ve turizm bilincini topluma yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmalı, kent konseylerine etkin katılımda bulunmalı, hobi etkinlikleri düzenlemeli ve benzeri görevleri etkin ve verimli bir biçimde yaşama geçirmelidir.

6. Çeşitli koordinatörlük görevlerini yerine getirmeli, komisyon üyeliklerinde bulunmalı, akademik ve idari görevleri yerine getirmeli, akademik ve sektörel faaliyetleri yerine getirmelidir.

7. Ulusal ve uluslararası bilimsel ve sektörel organizasyonlara aktif olarak katılmalı ve alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası örgütlerin üyesi olmalıdır.

Club Alibey Managavgat tatil köyünün desteğiyle 11 ? 14 Nisan 2013 tarihlerinde Antalya?nın Manavgat ilçesinde yapılan arama konferansının koordinatörleri Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi KOZAK ile Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Metin KOZAK, arama konferansının son derece verimli geçtiğini, iki gün süren toplantılarla turizm alanında Doçent olmak için adayların taşımaları gereken nitelikler ile Doçentlik sınavlarında yaşanan sıkıntıların masaya yatırıldığını söylediler. Toplantı koordinatörleri, toplantıda ele alınan konuların başarılı bir şekilde uygulanması ile birlikte, Doçentlik unvanının alınmasında Türkiye?nin de gelişmiş ülkelerde kabul görmüş standartlara sahip olacağını vurgularken; sonuçların kitap olarak yakında yayımlanacağını ve ilgili kurumlar ile akademik çevrelerin bilgisine sunulacağını söylediler.