Sağlık Bakanlığı?nın 200 yatak ve üzerikapasitedeki tüm hastanelerde uluslararası yeşil bina sertifika sistemi olan LEED?i zorunlu hale getirmesiyle, yeşil binaların kapsamı genişliyor.

Çevre dostu yeşil binaların sadece ofis, AVM ve konut alanında kalmaması gerektiğinin altını çizen ALTENSİS firması kurucularındanYeşil Bina uzmanı Berkay Somalı 2012yılının son çeyreğinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı Genelgesiyle bu sürecin,yeşil hastanelerin yaygınlaşması ve önemlerinin iyice anlaşılmasına paralel olarak hızlanacağını belirtti. Birkaç sene içerisinde, Altensis?in danışmanlığı kapsamında halihazırda devam etmekte olan yeşil hastane projelerinin tamamlanmasıyla Türkiye?nin toplamda 5000 yatağın üzerinde kapasiteye sahip yeşil hastaneleri olacak.? diyerek bu alandaki faaliyetlerini özetledi.

Somalı; ?Türkiye?de gayrimenkul sektöründeki yeşil bina inisiyatifi ile bir miktar farkındalık ve bilinç seviyesi artmaya başlamıştır. Ülkemizde bugün için genellikle ticari bina ve markalı konut projelerinde yeşil bina uygulamaları görülmekte olup kamusal alanda henüz yeterince yaygınlık kazanmamıştır. Küresel iklim değişikliği açısından değerlendirildiğinde ise diğer bina tiplerine göre hastanelerin enerji ve kaynak harcamaları ile atık seviyelerinin yüksek değerlerde seyrettiği görülmektedir.?dedi.

Hastane binalarının aynı büyüklükteki bir ofis binasıyla kıyasladığımızda 2 kat, bir konut binasıyla kıyasladığımızdaysa 3 kat daha fazla enerji ve kaynak harcadığı görülmektedir.Bu sebeple ofis plazalarının, AVM?lerin ve konutların yanısıra  toplumsal yaşamımızda çok önemli bir yer tutan hastanelerimizin de yeşil binalara dönüşmesi kritik önem taşımaktadır.

Somalı; ?Evrensel sağlık, konfor ve performans standartlarını yakalama gayreti içinde olan devlet hastanelerinin deyeşil binalar olarak inşaa edilmesi hususunda Sağlık Bakanlığı çıkardığı genelge ile somut bir adım atmıştır. 2011 yılı TUİK verilerine göre Sağlık Bakanlığı?na bağlı 121 bin yatak kapasiteli 840 Devlet Hastanesi bulunuyor. Buyüzden halk ve çevre sağlığı için atılan bu adımlar son derece önemlidir.? dedi.

Diğer yandan, ?Mevcut ve yeni yapılacak sağlık tesislerinde uyulması gereken asgari teknik standartlar? konulu genelgeye istinaden gerçekleştirilecek yeşil hastane projelerine çeşitli uluslararası fonlar ya da kuruluşlar kaynak sağlamakta kolaylık tanıyıp öncelikverebilecekler.

Yeşil Bina Uzmanı Somalı; ?Altensis olarak yukarıda bahsi geçen genelge ile aktif hale gelen Türkiye?nin ilk yeşil hastane projelerini hayata geçirmek için bilgi birikimimizi ve enerjimizin önemli bir kısmını bu alana yönlendirdik? diyerek LEED sertifikalı yeşilhastanelerin ön plana çıkan bazı özelliklerini aktardı:

>>Çevre sağlığı ve yeşil hastane konusunda kurumsal kültür değişimine liderlik yapmak

>> Zararlı kimyasalları daha güvenli ve sağlıklı alternatifleri ile değiştirmek

>>Halksağlığı için hastane atıklarının toksikliğini ve miktarını azaltmak, çevre dostu atık yönetimi uygulamalarını tesis etmek

>>Enerji verimli hastane binaları inşaa ederek fosil yakıt kullanımını azaltmak, seragazı emisyonlarını azaltarak küresel iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunmak ve alternatif enerji kaynaklarından ekonomik ölçüde faydalanarak daha temiz bir çevreye katkıda bulunmak. Aynı zamanda, binanın enerji maliyetlerini düşürerek işletme giderlerini minimize ederek sağlık sektörü üzerindekikar/zarar baskısını azaltmak

>>Su tüketimini verimli su armatürleri ve yağmur suyu geri kazanımı gibi stratejileri uygulayarak azaltmak ve kısıtlı olan tatlı su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmak

>>Hem hastalar hem de sağlık personeli için ulaştırma stratejileri geliştirerek hastanenin karbon ayakizini küçültmek ve hava kirliliğine katkısını azaltmak

>>Sürdürülebilir kaynaklardan veya tedarik zincirinden sağlanmış malzemeleri ve ürünleri kullanmak

>>Enerji verimli medikal ekipman ve cihazları kullanmak

>>Hastane içindeki iç hava kalitesini en yüksek düzeyde sağlayarak daha temiz, hijyenik, güvenli ,konforlu alanlar yaratarak hastaların iyileşme sürelerini kısaltmak.