İTO İstanbul’un 2012 yılı enflasyonunu açıkladı

Geçinme İndeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,36 artış göstermiştir. Konut Harcamalarında yüzde 1,23, Ev Eşyasında yüzde 1,06, Kültür-Eğitim ve Eğlencede yüzde 0,40, Diğer Harcamalarda yüzde 0,31, Ulaştırma ve Haberleşmede yüzde 0,26, Sağlık ve Kişisel Bakımda yüzde 0,08 oranında artış kaydedilirken, Giyimde yüzde -0,73, Gıdada ise yüzde -0,02 oranında azalış görülmüştür.

Fiyat artış seviyesi aralık ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,94, yıllık ortalama olarak ise yüzde 9,92 oranında gerçekleşmiştir.

2012 yılında yıllık ortalama bazda en fazla artış gösteren gruplar sırasıyla; yüzde 15,22 oran ile Kültür, Eğitim ve Eğlence Harcamaları, yüzde 12,45 ile Ulaştırma ve Haberleşme, yüzde 12,34 ile Ev Eşyası, yüzde 10,18 ile Gıda Harcamalarıdır. Yüzde 9,15 oran ile Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları, yüzde 8,83 ile Giyim, yüzde 8,46 ile Diğer Harcamalar yüzde 8,16 ile Konut Harcamaları ise genel ortalamanın altında artış gösteren gruplar olmuştur.

2012 Aralık ayında Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre yüzde 0,56 oranında artış izlenmiştir. Gıda Maddelerinde yüzde 2,23, Madenlerde yüzde 1,89, Yakacak ve Enerji Maddelerinde yüzde 0,23 ve İnşaat Malzemelerinde yüzde 0,16 oranında artış kaydedilirken, Kimyevi Maddelerde yüzde -1,72, İşlenmemiş Maddelerde yüzde -0,64, Mensucatta ise yüzde -0,54 oranında azalış izlenmiştir.

Fiyat artış seviyesi aralık ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,77, yıllık ortalama olarak ise yüzde 8,13 oranında gerçekleşmiştir.

2012 yılında yıllık ortalama bazda en fazla artış gösteren gruplar sırasıyla; yüzde 35,68 oran ile Kimyevi Maddeler, yüzde 8,29 ile Gıda Maddeleridir. Yüzde 7,76 ile Mensucat, yüzde 6,94 ile Yakacak ve Enerji Maddeleri, yüzde 4,97 ile İşlenmemiş Maddeler, yüzde 4,96 ile İnsaat Malzemeleri, yüzde 2,97 ile Madenler grubu ise genel ortalamanın altında artış gösteren gruplar olmuştur

Perakende fiyatları yansıtan ve 2012 Kasım ayında yüzde 0,28 artış gösteren İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, aralık ayında aylık yüzde 0,36 oranında artış göstermiştir.

Aralık ayı itibariyle Konut, Ev Eşyası ile Kültür-Eğitim ve Eğlence Harcamaları gruplarında yer alan bazı ürünlerin maliyet kaynaklı fiyat artışları bu ayki enflasyon üzerinde arttırıcı yönde, Gıda ve Giyim Harcamaları gruplarında mevsimsellikten kaynaklanan fiyat azalışları ise negatif yönde etki yapmıştır.

Aralık ayında Konut Harcamalarında yüzde 1,23, Ev Eşyasında yüzde 1,06, Kültür-Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 0,40, Diğer Harcamalarda yüzde 0,31, Ulaştırma ve Haberleşmede yüzde 0,26, Sağlık ve Kisisel Bakımda ise yüzde 0,08 oranında artış kaydedilirken, Giyimde yüzde -0,73, Gıdada ise yüzde -0,02 oranında azalış görülmüştür.

2011 yılı Aralık ayında yüzde 8,99 olan yıllık perakende fiyat artış oranı, 2012 yılının aynı ayında bir önceki yıla göre yüzde 7,94 olmuştur. Yıllık ortalama değisim oranı ise 2011 Kasım ayından sonra girdiği kademeli artış eğilimini bu yıl aralık ayı itibariyle yerini düşüşe bırakmıs ve artış yüzde 9,92 olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılı on iki aylık ortalamalara göre Geçinme İndeksi içinde yer alan gruplardan; Kültür, Eğitim ve Eğlence Harcamaları yüzde 15,22, Ulaştırma ve Haberleşme yüzde 12,45, Ev Eşyası yüzde 12,34, Gıda Harcamaları ise yüzde 10,18 artış oranları ile genel yıllık ortalamanın üzerinde seyrederken, Sağlık Harcamaları yüzde 9,15, Giyim yüzde 8,83, Diğer Harcamalar, yüzde 8,46, Konut HarcamalarıToptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2012 Kasım ayında yüzde 0,86 artış gösteren Toptan Eşya Fiyatları İndeksi aralık ayında yüzde 0,56 oranında artmıştır.

Gıda Maddeleri ile Madenler grubunda yer alan ve iç-dış borsalarda işlem gören maddelerin yukarı yönlü fiyat hareketlerinin yanı sıra akaryakıt ürünlerine yapılan fiyat ayarlamaları, gıda harcamaları grubundaki bazı ürünlerin maliyet kaynaklı fiyat artışları bu ayki enflasyonun ana belirleyicileri olmuştur.

2012 Aralık ayında aylık bazda Gıda Maddelerinde yüzde 2,23, Madenlerde yüzde 1,89, Yakacak ve Enerji Maddelerinde yüzde 0,23 ve İnsaat Malzemelerinde yüzde 0,16 oranında artış kaydedilirken, Kimyevi Maddelerde yüzde -1,72, İşlenmemiş Maddelerde yüzde -0,64, Mensucatta ise yüzde -0,54 oranında azalış izlenmiştir.

2011 yılı Aralık ayında yüzde 14,48 olan yıllık toptan fiyat artış oranı, 2012 yılının aynı ayında bir önceki yıla göre yüzde 4,77 olmuştur. Yıllık ortalama değisim oranı ise 2012 Ocak ayından itibaren girdiği düşüş trendini bu ayda da devam ettirmis ve artış yüzde 8,13 olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılı on iki aylık ortalamalara göre Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde yer alan gruplardan; Kimyevi Maddeler yüzde 35,68, Gıda Maddeleri ise yüzde 8,29 artış oranları ile genel ortalamanın üzerindedir. Mensucat grubu yüzde 7,76, Yakacak ve Enerji Maddeleri yüzde 6,94, İşlenmemiş Maddeler yüzde 4,97, İnsaat Malzemeleri yüzde 4,96, Madenler yüzde 2,97 artış oranları ile genel ortalama seviyesinin altında gerçekleşmiştir.

2012 yılı genel olarak; 2012 yılında Euro Bölgesindeki durgunluğun devam etmesi, Uzakdoğu piyasalarında yaşanan resesyon ve gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik yavaşlamanın yanı sıra ABD?deki borç tavanı tartışmaları küresel ekonomiye yön veren etkenler olmuştur. Bu gelismeler sonucu küresel büyüme önemli oranda gerilemis ve büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilmiştir.

2012 yılının ilk yarısında yurt dışında ABD Merkez Bankası?nın politika faizini 2014 yılının sonuna kadar sıfıra yakın seviyede tutacağı kararı ile yeni bir parasal genişleme uygulamasına geçmesi uluslararası finans piyasalarına olumlu yansımıstır. Bu gelismeler sonucu yurt içi piyasada $/TL paritesi ve kur sepetindeki gerileme kaydedilmiştir. Merkez Bankası enflasyonun etkilerini azaltmak için güclü bir parasal sıkılastırmaya gitmesi sonucunda yurt içinde döviz kurlarındaki azalış bu dönemde enflasyonist baskıyı kısmen de olsa azaltmıştır.

2012 yılının ikinci yarısından itibaren Euro Bölgesinde mali konsolidasyon sürecinin talep koşullarını baskı altında bırakması, bölge ekonomilerinin yeniden büyümelerini sınırlarken, küresel ekonomiye ait risklerin varlığını da devam ettirmiştir.

Ülkemizde 2012 yılı ikinci yarısında sıkı para politikası uygulamalarına devam edilmiş, ekonomik büyümede genele yayılan yavaşlama enflasyon göstergelerine olumlu katkı sağlamıştır. Ancak, kısa vadeli sermaye hareketlerinin oynaklığı, ABD ve Çin ekonomisindeki belirsizliklerin enerji piyasaları üzerindeki olumsuz etkileri, bazı ürünlerin ÖTV oranlarına yapılan ayarlamalar ile girdi maliyetlerindeki artışlar, maliyet baskısı yaratarak tüketici fiyatlarını artırmış ve enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde gerçekleşmesine neden olmuştur.