Global Yatırım Holding tahvil bazlı kredi geri ödemelerini tamamladı

Global Yatırım Holding, 31.07.2007 tarihinde kullandığı 5 yıl vadeli tahvil bazlı kredinin geri ödemelerini tamamladı.

Global Yatırım Holding, yurtdışında yerleşik bir banka tarafından ihraç edilen 100.000.000 A.B.D. doları nominal bedelli, 9.25% kupon faizli, XS0312972903 ISIN kodlu tahviller kapsamında kullandığı kredinin bakiye anapara ve faiz ödemelerini gerçekleştirdi. Kredi kapsamındaki tahvillerin kupon ve anapara ödemeleri ihraççı banka tarafından 31.07.2012 tarihinde ilgili kıymet sahiplerinin çeşitli saklama kuruluşları nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Global Yatırım Holding Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, bu itfa ile birlikte Grubun konsolide mali borçluluğunun önemli ölçüde azaldığını söyledi. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Enerji Yatırım Holding hisse devri ile Gruba önemli ölçüde nakit girişi sağlanması yanında, bölgesel doğalgaz dağıtım faaliyetleri sebebiyle konsolidasyona dahil edilen mali yükümlülüklerin de ortadan kalktığını hatırlatan Eser, her iki işlem neticesinde Grubun nakit yapısının güçlendiğine ve konsolide net borçluluğunun da önemli ölçüde azalmış olduğuna dikkat çekti.

Önümüzdeki dönemlerde de ekonomik konjonktüre bağlı olarak tahvil ihracının gündemde kalmaya devam edeceğinin altını çizen Eser, yeni projelerin finansmanının yanı sıra bankalar haricinde çok az sayıda olan kurumsal bono ihraççılarından biri olarak, Global Yatırım Holding?in bono piyasalarındaki mevcudiyetini devam ettirmek adına da yeni ihraç imkanlarını değerlendireceklerini belirtti.