İş Bankası?nın yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemi yoluyla temin ettiği kaynağın 125 milyon euro tutarındaki bölümü 12 yıl, diğer bölümleri ise 5 yıl nihai vadeli olacak

Türkiye İş Bankası, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında toplam 125 milyon euro ve 225 milyon dolar tutarında olmak üzere dört dilimden oluşan seküritizasyon kredisi sağladı.

Seküritizasyon piyasalarında 2000 yılından bu yana kaynak sağlayan İş Bankası, yurt dışı havale akımlarına dayalı olarak 2004 yılında kurulan program çerçevesinde bugüne kadar yaklaşık 3 milyar dolarlık seküritizasyon kaynağını Türkiye ekonomisine kazandırdı. Sağlanan yeni kaynak ile bu tutar yaklaşık 3 milyar 300 milyon dolara ulaştı.

Mitsubishi UFJ Securities International ve Wells Fargo Securities, LLC?nin düzenleyici bankalar olarak görev aldığı işleme uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından ?A -? notu verildi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Erdal Aral, ?Seküritizasyon işlemleri İş Bankası için orta-uzun vadeli kaynak temininde önemli bir enstrüman olmuştur. Yurt dışında finansal belirsizliklerin hakim olduğu bir dönemde İş Bankası?nın bu türden orta-uzun vadeli dış kaynak yaratmaya devam etmesi, uluslararası piyasalarda İş Bankası?na olan güvenin önemli bir göstergesidir. Seküritizasyon işlemi kapsamında ülke ekonomisine sağlayacağımız katkıdan ve seküritizasyon işlemi yatırımcılarımızın arasına EIB ve EBRD gibi uluslararası finansal kuruluşları katmaktan büyük memnuniyet duymaktayız. Sağlanan kaynağı ülkemizdeki enerji projelerinin desteklenmesi ve ülkemizin genel ekonomik faaliyetlerin finansmanında kullanacağız? açıklamasını yaptı.

İşlem, Türk bankalarınca 2012 yılında yapılan ilk seküritizasyon işlemi olma özelliğini taşıyor.

2011 yılının son seküritizasyon işlemi de yine İş Bankası tarafından tamamlanmış, İş Bankası Ekim 2011?de yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 160 milyon Euro ve 75 milyon ABD Doları tutarında kaynak sağlamıştı.

Seküritizasyon işlemi kapsamında temin edilen kaynağın 12 yıl vadeli bölümüne, Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank (?EIB?)) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development (?EBRD?))?ndan 75 milyon Euro ve 50 milyon Euro tutarlarında katılım sağladı. Sağlanan kaynak enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanına yönelik Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı (MidSEFF) dahilinde kullanılacak.

MidSEFF kapsamında temin edilecek kaynak; yenilenebilir enerji, atıktan enerji üretimi ve endüstriyel enerji verimliliği konularında orta ölçekli yatırımların finansmanı için kullandırılacak ve Türkiye?nin enerji arzına katkıda bulunan ve belirli çevresel ve sosyal standartları sağlayan sürdürülebilir enerji projelerine destek sağlanacak.