Hukuk dünyasının nabzını tutacak ve içerikleri ile Türkiye?de Daha İyi Yargı için çalışmalar yapacak www.dahaiyiyargi.org yayına başladı.

Gün Avukatlık Bürosu öncülüğünde hayata geçirilen Daha İyi Yargı Platformu, dürüst ve uzlaşmacı bir toplum haline gelme sürecinde, hukuki boyutta yapılması gerekenlerin belirlenip tartışılacağı, düşünce geliştirme ve konsensüs oluşturma platformu olarak konumlanıyor.

Platform, daha gelişmiş ve çağdaşlarından ileriye gitmiş bir Yargının, uzlaşma kültürünün egemen olduğu, barış içinde yaşayan, üretken, rekabetçi ve müreffeh bir toplum için en önemli temel taşı olduğuna inanıyor.

Daha İyi Yargı için üstünde tartışılması gereken konuları belirlemeyi, fikirleri ortak alanda buluşturmayı, hukukçular, akademisyenler, işadamları, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin öneri, görüş ve düşüncelerini paylaşarak mutabakat sağlamalarını en önemlisi de hayata geçirilebilir öneriler ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Daha İyi Yargı, çalışmalarına Uyuşmazlıklarda Dürüst Davranma konusunu tartışmaya açarak yayına başlıyor.