?2012 Dünya Ekonomik Forumu’nda İş Dünyasının Toplumsal Amacı? raporunu yayınladı. Deloitte Touche Tohmatsu Limited?ın sponsorluğunda Economist Intelligence Unit?in yaptığı ankette, 2012 Dünya Ekonomik Forumu’nda iş dünyasının liderlerinin işlerinin topluma etkisi, ve liderliği hakkındaki tutumları paylaşılıyor. Ankete göre iş dünyasının liderlerinin yüzde 76?sı, bir şirketin değerinin kârı kadar temel iş faaliyetlerinin topluma olumlu katkısı ile de ölçülmesi gerektiğine inanırken yüzde 73?ü temel iş faaliyetlerinin topluma olumlu bir katkısı olduğuna inanıyor.

Şirketlerin toplumsal amaçları müşterileri ve çalışanları cezbetmek için gerekli

Ankete katılan iş dünyası liderlerinin yüzde 82?si kurumlarının “toplumsal amaçlarını” detaylandıran resmi açıklamalara sahip olduğunu, yüzde 52?si bu resmi amaç açıklamalarının yeni nesil müşterileri ve çalışanları cezbetmek için gerekli olduğunu söylerken, yüzde 25‘i bu amacın müşterileri, tüketicileri veya alıcıları tarafından iyi bilindiğini düşünüyor. Bu da kurumların, temel faaliyetlerinin topluma katkısını ve toplum üzerindeki etkisini paylaşmada daha iyi bir iş çıkarabileceğini işaret ediyor.

DTTL Global CEO’su Barry Salzberg, ?Bu anket, iş dünyasının daha iyi bir toplum inşa etmedeki rolü hakkında önemli bir tartışmayı ateşlemiştir. Deloitte olarak ?toplumsal amacın? bir kurumun temel faaliyetlerine, kararlarına ve tanımlarına entegre edilmesi için bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Entegre edilen amaç yoluyla kurum pozitif ekonomik, çevresel ve sosyal değişimi getirebilir? dedi.

İş dünyası toplumun zorluklarını çözecek potansiyele sahip

Ankette 1981 yılından sonra doğmuş çalışanların iş faaliyetlerinin toplum üzerindeki etkisi hakkındaki görüşleri de incelenmiştir. Ankete göre çalışanların yüzde 52?si gelecekte iş dünyasının, toplumun tüm diğer alanlarından daha fazla, toplumun en büyük zorluklarını çözmede en yüksek etkiyi göstereceğine inanıyor. Soruları yanıtlayanların yüzde 92‘si bir işin başarısının sadece kâr ile ölçülmemesi gerektiğine inanıyor ve bir şirketin “toplumsal amacının” 1981?den sonra doğanların temel önceliği ve beklentisi olduğunu ileri sürüyor.

Salzberg ?CEO?ların sesleri; kişisel sorumluluğu, kurumsal sorumluluğu ve sosyal sorumluluğu tek bir kesintisiz doğru olarak gören yeni ortaya çıkan bir geleceğin iş liderleri nesli ile birleşiyor. Yeni fikirler, orijinal görüşler ve heyecanlı tartışmalar için gerçekten bir açlık var. Bu araştırma ile biz, günümüzün iş dünyası liderlerini faaliyetlerinin beklenen toplumsal amacını, etkisini ve liderliğini incelemeye çağırıyoruz? dedi.