Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, Kurulun aldığı iki önemli kararı açıkladı ve 2013 yılından itibaren benzin ve motorinde her yıl arttırılmak üzere yerli katkı ilave zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Bu tarihten itibaren akaryakıta her yıl artan oranlarda yerli tarım ürünlerinden üretilen etanol ve biyodizel ilave edilecek. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk EPDK?nın biyoyakıt kullanımının önünü açan kararı için ?Karar enerjimize enerji kattı? dedi. Konuk, ?Akayakıt şirketleri verilen süreleri beklemeye gerek görmezse üretim imkânlarımız, stoklarımız ve teknik destek itibarıyla biz uygulamaya hazırız? dedi.

EPDK’dan yapılan açıklamaya göre, Kurulun aldığı karar ile piyasaya akaryakıt olarak arz edilen benzin türlerine, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren en az yüzde 2, 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle de en az yüzde 3 oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş biyoetanol ilave edilmesi zorunlu kılındı. Kurulun aldığı karar çerçevesinde motorine, yerli tarım ürünlerinden üretilmiş zorunlu biyodizel harmanlama oranı 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle en az yüzde 1, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle en az yüzde 2, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle en az yüzde 3 olacak.

Başta ABD ve Brezilya olmak üzere dünyanın gelişmiş ülkeleri ile AB ülkelerindeki uygulamalara paralel olarak biyoyakıt kullanımını zorunlu hale getiren EPDK kararını değerlendiren Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, ?bu düzenleme bir biyoetanol üreticisi olan kurumumuzun enerjisine enerji katmıştır. Bu kararın önemi sadece kurumumuzla sınırlı değildir. Bu kararı tarım sektörünün, üreticilerimizin önünde yeni ufuklar açtığı için çok önemli bulduğumuzu belirtmek istiyorum. Enerji tarımına adım atmamızı sağlayarak, hem tarımsal üretim hacmimizi hem de tarımsal istihdam ile tarım sektörünün gelirini arttırma ortamını hazırlayacak bu düzenlemeden, tarım ekonomimizi hızlı bir şekilde büyüteceği için büyük mutluluk duyduk, kararın bu yönünün altını özellikle çizmek istiyorum. Başbakanlığımızın yerli üretimin teşvik edilmesini talimatlandıran genelgesi çerçevesinde, EPDK?nın, Maliye Bakanlığımız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ile Enerji Bakanlığımızın da katkı ve destekleriyle aldığı bu kararın tarımsal üretime yapacağı olumlu katkının ve tarım sektöründe oluşturacağı sinerjinin beklenen de büyük olacağını bir sektör temsilcisi olarak vurgulamak istiyorum? dedi.

Konya Şeker?in kapasitesi yıllık 84 milyon litre

Konya Şeker?in yıllık 84 milyon litre üretim kapasitesi ile ülkemizin biyoetanol kurulu kapasitesinin yüzde 56?sına karşılık gelen ve şeker üretim prosesi sonrası yan ürün olarak ortaya çıkan melası hammadde olarak kullanan, Biyoetanol Üretim Tesisini kurarak enerji sektöründe ve tarımsal enerjide dünyadaki gelişime paralel bir şekilde geleceğe yatırım yaptığını hatırlatan Recep Konuk şunları söyledi;

?Bizi bu yatırımı yapmaya cesaretlendiren başta Sayın Başbakanımız olmak üzere hükümetimizdir. Çumra Şeker?in açılışında bizi şereflendiren Sayın Başbakanımız ve Bakanlarımız, enerji sektöründe dünyadaki gelişime paralel olarak ülkemizin de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi gerektiğine dair görüşlerini belirtmişler ve biyokütle enerjisi konusunda yatırım yapma arzumuz üzerine de sorumluluk üstlenmemizi talimatlandırmışlardır. Konya Şeker?in Biyoetanol Tesisi kurma kararındaki en önemli hareket noktası, yerli üretimi destekleyen, ülkemizin kaynaklarının ekonomiye kazandırılması konusunda hassas davranan Hükümetimizin yaklaşımı ve kurumumuzun çöpü bile israf etmeme anlayışıdır. Biz bu tesisi geleceğe yatırım olarak kurduk. Hem Hükümetimiz hem de Enerji ile ilgili kurumlarımız da enerji sektöründe yeni bir çığır açan biyokütle enerjisi konusunda dünyada yaşanan gelişmelerden ülkemizin geri kalmaması için azami dikkati sergilediler, azami desteği verdiler. Sayın Köktaş?ın da özellikle belirttiği gibi EPDK?nın aldığı bu karar, Başbakanlığımızın talimatı çerçevesinde, Maliye, Enerji ve Tarım Bakanlığımızın ortak iradesiyle tesis edilen bir karardır. Başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, enerji tarımına güçlü bir adım atmamamızı sağlayarak tarım sektörünün önünde yeni ufuklar açılmasını sağlayan EPDK Başkanımız Sayın Hasan Köktaş ve Değerli Kurul Üyeleri ile Enerji Bakanımız Sayın Taner Yıldız?a, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız  Sayın Mehdi Eker?e, Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek?e, kararın altyapısını hazırlayan bürokratlarımıza, karara olumlu görüşleriyle destek veren dağıtım şirketi temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bu karar enerjide dışa bağımlı olan ve en büyük ithalat kalemi petrol olan ülkemiz açısından önemli bir karardır. Bu karar ülkemizde yeni bir petrol rezervinin bulunduğunu müjdeleyen bir haberdir. Ülkemiz tüketiminin yüzde üçünü karşılayacak bir kuyu, petrol üretim havzası işletmeye alınmıştır. Bu havza ülkemizin bereketli tarlalarıdır. Bu petrol kuyusunda çalışacak olan enerji işçileri de Türk çiftçisidir.

şa bağımlılık ve cari açık azalacak

Bu çerçevede özellikle belirtmek isterim ki, EPDK Başkanımız Sayın Hasan Köktaş?ın kararı açıklarken yaptığı tespitleri, alınan karar kadar önemli gördüğümüzü özellikle belirtmek istiyorum. Sayın Başkan?ın açıklamasında özetlediği ve yerli tarım ürünlerinden biyoyakıt üretiminin teşvik edilmesiyle tarım ürünlerine olan talebin artacağına ve tarım sektörü için ek gelir ve istihdam imkanı oluşacağına dair tespitlerini de içeren hususlar tarım sektörü olarak bizim de paylaştığımız ve hassas olduğumuz hususlardır. Türk çiftçisi bu kararla kendisine güvenini gösteren kurumlarımızı ve hükümetimizi mahçup etmeyecek, Sayın Başkan?ın da belirttiği gibi önümüzdeki birkaç yıl içinde, hem ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının ve cari açığın azaltılmasına katkı verecek hem de tarımsal üretim hacmini gıda fiyatlarını etkilemeyecek şekilde arttıracaktır.

Hükümetimiz ve EPDK bu düzenleme ile kendi üzerine düşeni yapmış ve tarım sektörümüz ile tarımsal sanayinin önüne yeni bir ufuk açmıştır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin biyokütle enerjisi politikaları ile ülkemizdeki durumu paralel hale getirmiştir. Bundan sonra sorumluluk biz biyoyakıt üreticilerine, tarımsal sanayi kuruluşlarına ve tarım sektörüne düşmektedir. Biyoyakıt teknolojisinde ve üretiminde dünyada söz sahibi ülkelerden geride değiliz. Yani aynı kulvarda koşacağız. Ancak bundan sonrası daha önemlidir. Biyokütle enerjisinde dünya artık ikinci, üçüncü nesil biyoyakıtları konuşmaya başladı. Biyoetanolü ticareleştiren bu karar sonrası sektörün de önü açılmıştır ve artık ülkemizde de ikinci, üçüncü nesil biyoyakıtlar üzerine çalışılmaya başlanabilecektir. İnanıyorum ki, tarımsal sanayi kuruluşlarımız ile çalışkanlığı ve kabiliyetlerinden kimsenin şüphe duymadığı Türk çiftçisi el ele verecek ve kısa bir süre sonra bu ülkenin enerjisini her ürünü üretmeye müsait topraklarımızdan üretmeyi başaracaktır.?

?Biz uygulamaya hazırız?

EPDK?nın biyoetanol için aldığı yüzde  2 zorunluluk kararının 1 Ocak 2013, yüzde  3 zorunluluk kararının ise 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren dağıtım şirketleri için bağlayıcı olacağını belirten Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, ?bu tarihler uygulamaya geçilmesi açısından son tarihtir. Ancak bu kararın alınması sırasında yapıcı katkı veren dağıtım şirketlerimiz inanıyorum ki, yüzde  2 için 2013 Ocak ayını yüzde  3 için 2014 Ocak ayını beklemeyecektir. Teknik imkânları çerçevesinde ve altyapıları ile tesislerini hemen tamamlayarak ülkemizin cari açığının azalması için kararı belirtilen tarihleri beklemeden uygulayacaklardır. Bu uygulamanın erkene alınmasıyla kazanılan her gün Türk çiftçisinin kazanç hanesine yazılacaktır. Dağıtım şirketlerimiz inanıyorum ki yerli üretime ve çiftçiye ellerini uzatacaklar, çiftçi dostu olduklarını bu kararı bir an önce uygulayarak göstereceklerdir.  Hem biz hem de aynı geminin içinde yer aldığımız dağıtım şirketlerimizin yöneticilerinin, aynı kaygıyı paylaştığımızdan eminim. Kaybedilen her gün uçup giden dövizdir, elimizden kayan kaynaktır. Biz hem üretim imkânlarımız, hem stoklarımız, hem verebileceğimiz teknik destek itibarıyla bu kararı gecikmeksizin hayata geçirmeye hazırız? dedi.