MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, Ankara?da Dış Ticaret Müsteşarlığı?nda düzenlenen 1. Ticaret Müşavirleri Toplantısı?nda konuştu. Vardan burada yaptığı konuşmada, ticaret müşavirlerimizin görev yaptıkları ülkelerde hem iş dünyası, hem de kamu sektörü ile sıcak ve yakın bir temas içinde olmaları ve Türk iş adamlarına yeni pazarlarda ilk ışığı yakmaları gerektiğini söyledi.

?Türkiye çevre ülkelerde örnek alınan bir ülke olmuştur?

Hemen hepimizin bildiği gibi, ülkemiz, 2001 krizinin ardından ekonomide ve sosyal hayatta gösterdiği hızlı gelişme, ve sonrasında özellikle 2008?de başlayıp dünyayı saran küresel krizin etkilerinden çabuk kurtulması nedeniyle, sadece hinterlandımızda değil, tüm dünyada gıpta ile izlenmektedir. Hatta demokrasi bağlamında hala daha gidecek yolumuz olduğunu söylesek de, geldiğimiz nokta itibariyle ülkemiz, özellikle çevre ülkelerde örnek alınan bir ülke konumuna gelmiştir.

?Ulaşılması arzulanan standartlar belirlenmiştir?

Bugün, belki de ülke olarak, ilk kez, 10 yıllık, 20 yıllık vizyona sahip hedefleri konuşmaya başlamış bulunuyoruz. Bundan yaklaşık 4 yıl önce ilk kez ortaya atılan 2023 hedefleri artık hepimiz için ulaşılması arzulanan standartları belirlemiştir. Öyle ki, başta istikrar olmak üzere son on yılda sağlanan kazanımlar sayesinde, bu sene gerçekleşecek Genel Seçimler için yapılan propagandalarda, muhalefet de bu doğrultuda projeler geliştirmekte, onların da söylemleri uzun vadeli olmaktadır. İşte yakalanan istikrar ortamının ülkemize sağladığı önemli kazanımlardan biri de bu olmuştur.

?2023 hedefleri ulaşılması mümkün hedeflerdir?

Sonuçta ülke olarak hedeflerimiz artık büyüktür. Zaten büyüyen Türkiye?nin hedeflerinin de büyük olması gerekmektir. Bizce, büyük Türkiye için konulan 2023 hedefleri iddialı, zor, ama ciddi bir planlama ve bunun sistematik bir şekilde uygulanması ile, ulaşılması pekâlâ mümkün hedeflerdir.

?İstikrar ortamı, iş dünyasına özgüven kazandırmıştır?

Bizler iş dünyasının temsilcilerinden biri olarak, bu hedeflere ulaşmada yapılacak programın uygulanabilmesinin birinci şartının, istikrarlı bir siyasal yapının devamı olduğunu düşünüyoruz. Öyle ki, son yıllarda yakaladığımız istikrar ortamı, iş dünyasına özgüven kazandırmış, bu özgüven sayesinde iş adamlarımız iç pazarda etkin projeler geliştirmenin yanı sıra, dünyanın adeta bin bir yerinde pazar arayışına girmişlerdir. Burada başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanımız olmak üzere tüm devlet yetkililerimizin destek ve iradesini arkasında hisseden Türk iş dünyası, bahsettiğimiz bu hedefleri rahatlıkla yakalayacak gücün kendi nüvesinde olduğunu anlamış ve bu potansiyelini kullanmaya başlamıştır.

Yeni dünya düzeninde paradigmalar değişmiştir

Hepimizin malumu, yenidünya düzeninde soğuk savaş parametrelerinin hemen hepsi yok oldu. Bugüne kadar, herkes tarafından kabul gören klişeleşmiş söylemlerin tümü, neredeyse bu dönemde değerini yitirdi. Bu değişim, başta yönetim olmak üzere, siyaset, dış politika ve dış ticarette yaklaşımları da değiştirdi, değiştirmek zorunda bıraktı.

Bahsettiğimiz bu paradigma değişimi, bizim dış misyonlarımızda da açıkça görüldü. Biz de iş dünyası olarak, ticaret heyetlerimizle birlikte gittiğimiz ülkelerde tüm temsilcilerimizin ve özellikle siz ticaret ataşelerimizin olumlu etkisini yakından hisseder olduk.

Bizler, ülkemizin başlattığı ihracat odaklı büyüme stratejisinin en önemli unsurlarını ticaret müşavirlerimizin oluşturduğunu iyi biliyoruz. Zira, iş dünyasının dışarıda, yani yeni pazarlardaki eli, kolu oralardaki büyükelçilerimiz ve ticaret müşavirlerimiz haline gelmiştir. Eskiden sadece siyasi bir görev anlamında devleti temsil eden dış misyonlarımız, artık adeta özel sektörün de temsilcisi durumuna gelmişlerdir. Bu gelişme, son on yılda, çok net olarak tespit edilmiş bir gerçektir.

Zaman zaman gelişmiş ülkelerin büyükelçi ve konsoloslarıyla iş dünyası temsilcileri olarak bir araya geldiğimizde de şunu net olarak görüyoruz ki, bu ülkelerin büyükelçilikleri de topyekûn, kendi iş adamlarına kolaylık sağlıyor, yol gösteriyor ve bizim gibi kuruluşlar vasıtasıyla da onları doğru merkezlere yönlendiriyor.

Yeni pazarlarda bize ilk ışığı ticaret müşavirleri yakmalıdır

Bizim de en büyük beklentimiz; ticaret müşavirlerimizin görev yaptıkları ülkelerde hem iş dünyası, hem de kamu sektörü ile sıcak ve yakın bir temas içinde olmaları ve bize gittiğimiz pazarlarda ilk ışığı yakmalarıdır. ?Vakit nakittir? prensibiyle işadamlarımızın aradıkları irtibatlara rahatça ulaşabilmeleri adına dış temsilcilerimizin geniş bir bilgi ağına sahip olmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neticesinde çalacağımız ilk kapı onların kapısıdır.

Bununla beraber ilgili ülkelerdeki fırsatları yakından takip edip, diğer ülke işadamlarının bunları değerlendirmelerine imkan vermeden, ülkemizin iş dünyasına aktarılması da ayrı bir önem taşımaktadır.

Tabii ki, tüm bu işlerde süreklilik esas olmalıdır. Bizim dikkatimizi çeken unsurlardan bir de, ticaret ataşelerimizin görev değişiminde, ilgili ülkeye yeni gelen çalışma arkadaşına görev tesliminde yeterli sürenin tanınamamasıdır. Bu da üzerinde birkaç yıl çalışılan bölgede tesis edilen irtibatların bir anda kopması manasına gelmektedir. Umarız bununla ilgili bir düzenleme yapılmaktadır.

Girişimci ruhumuz, kullanılması gereken bir potansiyeldir

Hepimizin malumu olduğu üzere, kişilerin olduğu gibi, ülkelerin de önüne zaman zaman fırsatlar gelmektedir. Şimdi bu dalga, hem ülkemizin hem de iş dünyamızın önüne gelmiştir. Bu fırsatları lehimize çevirmek için, Türk iş dünyasının sahip olduğu girişimci ruh, kullanılması gereken müthiş bir potansiyeldir. Bu potansiyel, hedefleri hayal olmaktan çıkaracak ve her birini somut bir gerçeğe dönüştürecektir.

Bu kapasiteyi ve gerçeği hayata geçirmek adına bizce şunlar yapılabilir:

1. Hedeflerimizle uyumlu daha modern, iş dünyası ile daha entegre ve gelecek vizyonu olan bir eğitim modeli benimsenmeli,

2.  Yükselen değerimiz öne çıkarılarak, tüm dünyada var olan başarılı Türk insanı, tersine beyin göçü ile ülkemize geri döndürülmeli,

3.  Eğer bu mümkün değilse, onlara bulundukları bölgede sahip çıkılmalı ve hatta iş sahibi olmaları yönünde teşvik edilmeli, yol gösterilmeli,

4.  Bununla beraber, girişimci gençlerimize kurumsal bir destek sistemi oluşturmalı, girişimci sermayesi etkinleştirmeli ve bu gençleri yatırım için dünyanın dört bir yanına yönlendirmeli, bir anlamda ?girişimci ihracı? yapılmalı,

5.  Buna paralel olarak, dış yatırımları çekecek kanalların daha da açılması yönünde çalışmalar yapılmalı, daha esnek, daha pratik bir bürokratik yapı tesis edilmeli ve

6.  Etrafımızdaki potansiyel ülkelerle büyük projelerde ortaklıklar geliştirilmelidir.

Elimizi taşın altına koyacağız

Sonuç olarak, Türkiye, demokrasi kalitesini geliştirerek, vatandaşlarının tümünü eşit bir şekilde kucaklayarak, bağımsız ve adil bir hukuk devleti olmayı her şeyin üstünde tutarak toplumsal kaynaşma ve bütünleşmeyi sağlayabilirse, 2023 yılında dünyada çok saygın bir konuma geleceğinden hiç şüphe duymamak gerekir.

Geçen hafta ABD Büyükelçisinin bizi ziyaretinde bahsettiği gibi, ?Risk unsuru yüksek pazarlara ve Afrika?nın birçok bölgesindeki alternatif pazarlara bakınca her yerde Türk iş adamlarını görüyor, cesaret ve başarılarına hayran kalıyoruz? ifadesini sürekli kılmak adına; biz iş dünyası olarak her türlü sorumluluğu alacağımızı, hedeflerimiz doğrultusunda elimizi taşın altına koyacağımızı belirtmek isterim.