Kamuoyu araştırmaları yeni bir anayasaya yönelik toplumsal talebin arttığını ortaya çıkardı. TEPAV’ın 2008 ve 2011 yıllarında yaptırdığı iki ayrı kamuoyu yoklamasına göre; “Yeni bir anayasaya ihtiyaç var” diyenlerin oranı, yüzde 41’den yüzde 69’a çıktı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve A&G Araştırma Şirketi, 19 – 20 Şubat 2011 tarihlerinde 34 il, 142 mahalle ve köyde 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 1.235’i kadın,1.281’i erkek toplam 2.516 denekle, hanede yüz yüze görüşme  metoduyla bir araştırma yaptı. Araştırmada, “Sizce Türkiye’de yeni bir anayasa yapılmasına ihtiyaç var mıdır?” sorusuna katılımcıların yüzde 68,8’i yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu yönünde cevap verdi. Bu oran, TEPAV’ın geçmiş iki anketinin verileriyle kıyaslandığında Türk kamuoyunda yeni anayasa talebinin artarak devam ettiği belirlendi.

8 Kasım – 23 Aralık 2008 tarihleri arasında yapılan ankette, “Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır” diyenlerin oranı yüzde 41 iken; 28 – 30 Ağustos 2010 tarihlerinde (12 Eylül 2010 tarihli anayasa değişikliği referandumundan önce) yapılan araştırmada, referandumun olası sonucundan bağımsız olarak yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 43,5 çıktı.

İki yılı aşkın bir süre içerisinde gerçekleştirilen anketlerde, kamuoyunun yeni anayasayla ilgili düşüncelerinde ciddi bir dönüşümün yaşandığı gözlendi. 2008 yılında toplumun yüzde 59’u yeni bir anayasaya ihtiyaç olmadığını düşünürken, Şubat 2011 itibariyle “Yeni bir anayasaya gerek yok” diyenlerin oranı yüzde 31,2’ye geriledi.

Uzmanlar, bu önemli dönüşümde 12 Eylül 2010 referandumunun ciddi bir payı olduğunun söylenebileceğini açıkladılar. 2008’de yüzde 41 olan yeni anayasa talebi, Ağustos 2010’da yaklaşık 2 puanlık bir farkla (yüzde 43,5) çok az artmışken, Şubat 2011’de ciddi bir artışla yüzde 68,8 olarak gerçekleşti. İki yılda gerçekleşen 2 puanlık bir farka karşın, altı ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkan bu büyük artış, referandumda çıkan “evet”in toplumun yeni bir anayasa yapma konusundaki özgüvenini yükselttiği şeklinde yorumlandı.

http://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/1956