Kurulduğu 1986 yılından bu yana birçok ilke imza atan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Türkiye?de ilk, dünyada ise sayılı örnekler arasında sayılacak bir projeyi daha hayata geçiriyor. Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) ile birlikte gerçekleştirilecek projede ?Gebze Organize Sanayi Bölgesi?nde Kümelenme Temelli İnovasyon Altyapısının Oluşturulması? amacı ile yola çıkılıyor.

Bünyesinde teknopark kuran ilk OSB ve bu bağlamda Organize Sanayi Bölgeleri arasında inovasyon konusunda lider konumda olan GOSB?da faaliyet gösteren firmaların,  inovasyon merkezli bir yaklaşım ile sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde edebilmesi amacıyla kümelenme temelli bir altyapının oluşturulması için çalışmalara başlandı. 26 Ekim 2010 Salı günü URAK Genel Koordinatörü Doç. Dr. Melih Bulu, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, GOSB Müteşebbis Heyet Üyesi Tuğrul Tekbulut, GOSB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Toprak, GOSB Katılımcı İlişkileri Uzmanı Meral Ünver, URAK Projeler Koordinatörü Ayça Cangel ve Analiz Sentez Yönetim Geliştirme Merkezi Başkanı Tunç Çelik’in bir araya geldiği toplantıda proje kapsamında yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu.

Kümelenme kavramının Organize Sanayi Bölgesi?nde ilk planlı uygulaması olacak olan bu proje, Türkiye?deki diğer OSB?ler için de örnek teşkil edecek. İlk olması sebebiyle büyük yankı uyandıracak olan çalışma, URAK?tan uzman bir ekip liderliğinde 12 ayı kapsayan bir program kapsamında gerçekleştirilecek. Çalışma süresince bölgede bulunan firmalar ile tek tek görüşülerek, firmaların kendi aralarında ve GOSB Teknopark ile kazan-kazan modeline uygun işbirliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kümelenme; birbirine katma değer ekleyen üretim zinciri ile bağlı, bir ürün ya da hizmetin üretilmesi konusunda doğrudan veya dolaylı olarak etkin olan ya da olma potansiyeli olan birbiriyle ilişkili ve karşılıklı bağımlı oyuncuların (üreticiler, tedarikçiler, müşteriler, bilgi üreten kurumlar, araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları, danışmanlık şirketleri, kamu kurum ve/veya kuruluşları, yerel yönetim kurum ve/veya kuruluşları, medya, finansal kurumlar) ortak bir coğrafyada yoğunlaşmaları şeklinde tanımlanıyor. Son yıllarda başta gelişmiş ekonomilerin kalkınma programlarında sıkça rastlanılan, ülkemizde ise URAK?ın 1999 yılında başlayan çalışmaları ile ülkemiz gündemine giren kümelenme kavramı, günümüzde başta Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı olmak üzere kamu kurumlarının politika ve destek paketlerinde yerini almaya başladı.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Bir yanıt yazın