Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), binlerce işletmede yüz binlerce insanı istihdam eden sektördeki gelişmeleri yakından takip edip, sorunların çözümü için hızlı karar alınmasını sağlayacak Hazır Giyim Sektör Endekslerini hayata geçirdi.

?Erken uyarı sistemi? olarak nitelenen Hazır giyim Sektör Endeksi ile sektörün yaşam ve karlılık sınırları izlenip, acil durumlarda alınması gereken önlemler kamuoyu ile paylaşılacak.

TGSD Başkanı Cem Negrin, Hazır Giyim Sektör Endekleri?nin tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada 21 alt, 8 ara ve 3 ana endeks ile hazır giyim sektörünü aylık bazda izleyerek, sektörü ve kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

Cem Negrin,  Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri işbirliği ile hazırlanan endeksle

sektöre ait verileri kullanarak sektördeki gelişmeleri, eğilimleri ve riskleri sağlıklı ve bilgiye dayalı olarak yakından izlemeyi amaçladıklarını bildirdi.

Üç ana endeks hazırlandı

Yapılan çalışmayla sektör için ?erken uyarı sistemleri? oluşturduklarını vurgulayan Negrin, hazırlanan üç ana endeks hakkında şu bilgileri verdi:

?Hazır Giyim Faaliyet Endeksi üretim, iç satışlar, ihracat, ithalat, istihdam ve finansman alt endekslerinden oluşuyor. Faaliyet endeksi ile sektörün çalışmalarını ayrı ayrı ve bileşik olarak ölçüp izleyebileceğiz. Hazır Giyim Sanayi Karlılık Endeksi ise gelirler ve maliyetlerde belirleyici olan tüm değişkenleri  alt endekslerde izleyerek sanayinin karlılık gelişmelerini ölçecek. Hazır Giyim Sanayi Ciro Endeksi, sanayinin yurt içi ve yurt dışı satışlarından oluşan toplam cirosundaki gelişmelerini takip edecek.?

Cem Negrin, endekslerin 2007 yılı Aralık ayı=100 baz alınarak başlatıldığını ve güncel hali ile 2010 Ağustos dahil olmak üzere son 31 aylık döneme ait endekslerin oluşturulduğunu belirtti.

Survival karakterimiz ekonomi yönetimine halimizi anlatacak

Her ayın ilk haftasında açıklanacak Survival Hazır Giyim Endeksi?nin sektörün yaşama tutunma ve hayatta kalma yönünde gidişatını ortaya koyacağını belirten Cem Negrin, ?Ortaya çıkacak tabloyu bir Survival İhracatçı karakter ile daha gerçekçi ve kolay anlaşılabilir bir yöntem ile kamuoyuna duyuracağız. Endeks sonuçlarına baktığımızda 2007?de 100 olan karlılığımız 84.87?ye gerilediğini görüyoruz. Bu durumda boğazına kadar suya batan Survival İhracatçımız artık nefes almakta zorlanıyor. Sözle anlatamadığımız durumu, ekonomi yönetimine ve Merkez Bankası?na fotoğrafla anlatmaya çalışıyoruz? dedi.

Cem Negrin, tüm verilerin, Türk hazır giyim sektöründeki işletmelerin ve yüz binlerce çalışanın nasıl bir risk ile karşı karşıya bulunduğunu tüm çıplaklığı ile ortaya koyduğunu ifade etti.

Bugüne kadar üretim maliyetleri başta olmak üzere talep edilen önlemlerin geciktirilmesi veya görmezden gelinmesinin acı sonuçlarına katlandıklarına işaret eden Negrin, rekabet gücünü yitiren Türkiye?nin pazarlarını da tek tek kaybetmeye mahkum olacağına dikkat çekti.

Dr. Can Fuat Gürlesel: Faaliyet arttı kârlılık düştü

Dr. Can Fuat Gürlesel ise yaptığı sunumda hazır giyim sektör endekslerinin sonuçlarına değindi. Sektörde faaliyetlerin genişlediğini ifade eden Dr.  Gürlesel, şu tespitlerde bulundu:

2007 yıl sonu=100 bazlı hazırlanan endekslerin 2010 yılı Temmuz ayı itibari ile endeks verileri, gelişmeleri ve değerlendirmeler şöyledir.

1.  Bileşik Hazır Giyim Faaliyet Endeksi 117.97

Bileşik Hazır Giyim Faaliyet Endeksi; bileşik üretim endeksi, iç satış endeksi, bileşik ihracat endeksi, bileşik ithalat endeksi, bileşik istihdam endeksi ve finansman ara endekslerinden oluşmaktadır.

2007 yılsonunda 100 olan bileşik hazır giyim faaliyet endeksi 2010 yılı Temmuz ayında 117.97?ye yükselmiştir. Ancak ara endeksler itibari ile incelendiğinde genişleme tüm alt faaliyetlerde aynı şekilde gelişmemektedir.

Faaliyet endeksindeki artış ithalat, iç satışlar ve finansman faaliyetlerindeki genişlemeden kaynaklanmaktadır. 2007 yılı sonunda 100 olan ithalat endeksi 2010 Temmuz ayında 263.37?ye, iç satış endeksi 127.79?a ve finansman endeksi 116.50?ye yükselmiştir.

Buna karşın 2007 yıl sonunda 100 olan istihdam endeksi 75.66?ya gerilerken, üretim endeksi 100.30 ile hemen aynı kalmış, ihracat endeksi ise 107.06?ya yükselebilmiştir.

Hazır giyim sektöründe faaliyetlerdeki gelişme daha çok iç pazar, ithalat ve finansman faaliyetlerindeki artış ile sağlanırken sektörün üretim, istihdam ve ihracat gibi üç önemli alt faaliyeti zayıf performans göstermektedir.

2.   Hazır Giyim Sanayi Ciro Endeksi 118.88

Hazır giyim sektörünün sanayi ciro endeksi 2010 yılı Temmuz ayı itibari ile 118.88?e yükselmiştir. Sanayi ciro endeksi 2007 yılsonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Ekonomik krizin etkileri ile birlikte 2009 yılı Şubat ayında 83.83?e kadar gerileyen endeks 2009 yılı ikinci yarısından itibaren istikrarlı bir artış eğilimine girmiştir. Sanayi cirolarındaki artış 2010 yılında da sürmüş ve endeks Temmuz ayında 118.88 ile zirveye ulaşmıştır.

3.   Hazır Giyim Sanayi Karlılık Endeksi 84.87?ye geriledi

Hazır giyim sanayi karlılık endeksi 2010 Temmuz ayında 84.87?ye gerilemiştir.

Hazır giyim sanayi karlılık endeksi iki ara endeksten oluşmaktadır. Bunlar bileşik maliyet endeksi ile bileşik gelir endeksidir.

Bileşik maliyet endeksi 2010 yılı Temmuz ayında 125.22?ye yükselmiştir. Maliyet endeksini hammadde, işgücü, enerji, finansman ve genel gider alt endeksleri oluşturmaktadır. Maliyetler içinde işgücü, enerji ve genel giderlerde önemli artışlar olurken finansman maliyetlerinde gerileme yaşanmaktadır.

Bileşik gelir endeksi ise 2010 Temmuz ayında 110.09 olmuştur. Bileşik gelir endeksini yurt içi ve yurt dışı satış fiyatlarındaki gelişmeler belirlemektedir. Yurt dışı satışlarda ise belirleyici döviz kurlarındaki veya Türk Lirasındaki gelişmeler olmaktadır. Türk Lirasının değerlenmesi ile birlikte gelir endeksi de düşmekte veya artış hızı yavaşlamaktadır.

Hazır giyim sanayi karlılık endeksini oluşturan bileşik maliyet endeksi bileşik gelir endeksinden daha hızlı arttığı için karlılık endeksi de sürekli bir gerileme içindedir ve gerileme son bir yılda hızlanmıştır.

Hazır giyim sektör endekslerine göre genel değerlendirme

a.    Sektörde faaliyetler genişlemektedir,

b.    Sektördeki faaliyetlerin genişlemesini iç satışlar, ithalat ve finansman olanaklarındaki artış sağlamaktadır,

c.    Sektörde sanayi üretimi ve istihdamı gerilerken, ihracat zayıf performans göstermektedir,

d.    Sektörün sanayi cirosu artışını sürdürmektedir,

e.    Faaliyetler ve sanayi cirosundaki genişlemeye karşın sanayi karlılığı 2007 sonundan bu yana sürekli gerilemektedir. Maliyet artışları ve Türk Lirasının değer kazanması karlılıktaki gerilemenin ana nedenidir.

f.     Sanayide kar marjları 2008 yılından itibaren negatife dönmüştür ve negatif kar marjları 2010 yılında da bozularak sürmektedir.

g.    Karlılık marjlarını negatife çeviren maliyet ve gelir unsurlarında iyileştirmeler sağlanamaması halinde sektörün sanayi ayağı ve onun yarattığı üretim, istihdam ve ihracat faaliyetleri küçülmeye devam edecektir.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Bir yanıt yazın