KalDer referans yönetim ve değerlendirme modeli olarak her kesimden kuruluşa önerdiği EFQM Mükemmellik Modeli’nin yenileşim ve yaratıcılığı temel bir mükemmellik kavramı olarak ele almasından yola çıkarak 19.Kalite Kongresi’nin ana temasını “Yenileşim Yönetimi” olarak belirledi. KalDer’in açıklamasında, “Amacımız kamu, özel kesim ve STK’lardan yönetici ve uzmanların öncü yaklaşımları ve uygulamaları tartışmaları, sorgulamaları ve kendi kuruluşları için yeni düşünceler geliştirmeleridir” dendi.

Yenileşimin neden tema olarak belirlendiği KalDer tarafından şu şekilde ifade edildi:

“Dünyamız doğal kaynaklarıyla, bilimin ve teknolojinin sağladığı kazanımlarla insanlığın gelişimi için yeni fırsatlar sunarken, bir yandan da demografik değişimler, iklim, çevre ve güvenlik alanlarındaki endişe veren gelişmelerin doğurduğu sorunlarla yüz yüze gelmektedir. Yenileşim bu ortamda hem rekabetçi olabilmenin, hem de sorunlara karşın insanlığın ortak ideali olan barış ve refah içinde yaşamın ana itici gücü olarak ortaya çıkmaktadır. Yenileşimde başarılı ülkelerin yaşam boyu öğrenme ve araştırma-geliştirme alanlarında anlamlı harcamalarının yanında, insan kaynaklarının geliştirilmesinde, yeni teknoloji, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve benimsenmesinde birçok yöntem ve aracı başarı ile kullandıkları gözlenmektedir.”

10 Kasım’da Atatürk’ün girişimciliği anlatılacak

8-9 Kasım 2010 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek “19’uncu Kalite Kongresi’nin özel konuşmacıları dikkat çekici. 09 Kasım 2010’da kongrenin açılış konuşmasını Cisco Systems Küresel Operasyonlar Strateji ve Planlama Başkan Yardımcısı Inder Sidhu yapacak, konuşmasının başlığı “Hem Kârlılık, Hem Büyüme: Cisco Güncel Karlılığı Yakalarken Geleceğin Büyümesini Nasıl Yönetir?” İkinci günün açılış konuşmasını ise The Innovation Resources Başkanı Robert Tucker yapacak, anlatacağı konu, “Çığır Açan Sonuçlar ve Sürdürülebilir Büyüme için Yenileşim” başlığını taşıyor. 10 Kasım 2010 tarihinde Türkiye İş Bankası’nın kurulması talimatını veren Mustafa Kemal Atatürk unutulmadı. Atatürk’ün son nefesini verdiği günde Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, “Atatürk ve Girişimcilik” konulu bir konuşma yapacak.

KOBİ’ler özendirilecek

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı A. Hamdi Doğan zirveyle ilgili olarak şunları şöyledi:

“Kurumsal mükemmellik sürekli iyileşmeyi, sürekli iyileşme de yenilikçi yaklaşımları gerektiriyor. KalDer bu yıl, ürünlerimiz, hizmetlerimiz, iş süreçlerimiz ve iş modellerimizde yenileşim yolu ile başarılı olmanın temelde bir yönetim konusu olduğunu ve başarılı uygulamaların tartışılması gerektiğini düşünerek 19. Kalite Kongresi’nin temasını “Yenileşim Yönetimi” olarak belirledi. Beklentimiz ulusal ve uluslararası yönetici ve uzmanların katkıları ile ülkemizi yenileşim alanında öncü ve model ülkeler arasına taşımak ve bu doğrultuda büyük işletmelerimizi yönlendirmek, KOBİ’lerimizi de özendirmektir.”


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Bir yanıt yazın