Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarafından yayımlanmakta olan İlhan Tekeli Toplu Eserler dizisinin on ikinci kitabı Gündelik Yaşam, Yaşam Kalitesi ve Yerellik Yazıları ile on üçüncü kitabı Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek kitapseverlerin beğenisine sunuldu.
Türkiye?nin en önemli bilim insanlarından biri olan, aynı zamanda Tarih Vakfı?nın kurucu başkanlığını üstlenen ve yıllarca yönetim kurulu başkanlığı görevini başarıyla sürdüren İlhan Tekeli?nin Toplu Eserler projesini sürdürmenin onurunu yaşayan Tarih Vakfı, dizinin on ikinci ve on üçüncü kitaplarını okurlarının beğenisine sundu.
Gündelik yaşam, yaşam kalitesi ve yerellik kavramlarının ilişkilendirildiği on ikinci kitapta, bu üç kavrama da zaman ve mekana eşit önem verilerek yaklaşılıyor. Tekeli?nin ifadesine göre, ?Üç kavramın birlikteliği yalnız şehir ve bölge planlama alanı için değil tüm sosyal çözümlemeler için yeni bakış açıları geliştirilmesine olanak sağlıyor?. Tekeli, rutinleştiği için çözümlemelerde genellikle ihmal edilen gündelik yaşamın, toplum düzeninin belli bir şekilde oluşmasının hem nedeni hem de sonucu olduğunu; yaşam kalitemizin büyük oranda gündelik yaşamımız tarafından oluşturulduğunu söylüyor. Bu kitapta yer alan yaşam kalitesine ilişkin yazılarda da tüketici değerlerine dayanan yaklaşımlar veriliyor. İnsan faaliyetlerinin sağladığı doyuma dayandırılacak bir yaşam kalitesi anlayışının, sürdürülebilirlik bakımından yaratabileceği potansiyeller üzerinde de duruluyor. Kitapta ayrıca, yereli ebedi özler olarak değil karmaşık olumsal, siyasal ve tarihsel süreçlerin biriken sonuçları olarak düşünmek gerektiği belirtiliyor. Günümüz dünyasında bir yerelliğin yarışabilirliğini sürdürmesi, öğrenen bir yerel haline gelmesine ve üretimde yüksek dışsallıklar oluşturabilmesine bağlı bulunuyor.
Dizinin on üçüncü kitabı olan Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek adlı çalışmada, Türkiye?nin konut sorununun tanımlanma biçimi ve bu konudaki çözüm arayışları tarihsel bağlamı içinde analiz edilirken, yazarın kendi geliştirdiği ?konut sunum biçimi? kavramının sağladığı çözümleme zenginliği ortaya koyuluyor. Tekeli, böyle bir kavramı kullanan bir kent plancısının, konut sektörü sorununa yaklaşırken, kendisini konut sektörü plancısının yaklaşımlarına hapsolmaktan nasıl kurtarabileceğine açıklık kazandırmaya çalışıyor.Kitap, üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde gecekondu olgusu ele alınıyor. Gecekondu olgusu ele alınırken, ona salt bir sorun olarak değil, Türkiye?nin sanayileşmesi için çok önemli bir çözüm olması bakımından yaklaşılıyor. Kitabın ikinci bölümünde konut sorununu insan hakları perspektifi ve Türkiye deneyimi içinde tanımlamaya çalışan yazılar yer alıyor. Gecekondu olgusunun varlığı ve bunun üzerinde sağlanan bilgi birikimi, konut sorununun sığ olarak tanımlanmasını engelliyor. Kitabın üçüncü bölümünde ise konut sunum biçimi kavramının gelişimini ve bu kavramı kullanarak Türkiye?nin konut tarihini anlatan yazılar yer alıyor. Bu yazılarda konut sunum biçimi kavramı kullanıldığında, konut tarihinin kent planlaması tarihiyle köprülerinin nasıl sıkı bir şekilde kurulabildiği ortaya çıkıyor.
İlhan Tekeli Toplu Eserler dizisi hakkında
İlhan Tekeli, akademide ders olarak da işlediği kent plancılığı ve bölge plancılığı ile bu alanın komşu alanları olan kentsel altyapı, kentsel ulaşım, belediyecilik dışında tarih yazımı, makro coğrafya, bilimsel felsefe, tarih, eğitim, iktisadi politikalar gibi alanlarda da eserler verdi. Tekeli?nin bir kısmı başka yazarlarla olmak üzere 70 kitabı, 640 bilimsel yazısı ve bildirisi bulunuyor. Yazar, seçkin bilim ödüllerinin sahibi olarak sayısız çalışmaya katkıda bulundu.
İlhan Tekeli Toplu Eserler dizisinde bugüne kadar yayımı gerçekleştirilen kitaplar, tarih yazımı, bölge planlama, kentleşme ve nüfus, Türkiye?de belediyecilik tarihi, doğal ve tarihi çevreyi koruma, kentsel altyapı, modernite ve kent planlama tarihi, ulaşım, bilgibilim konularını kapsıyor. İlhan Tekeli Toplu Eserler dizisinin 25 kitaba ulaşacağı tahmin ediliyor. Toplu Eserler?de öncelikle Tekeli?nin konuşma ve makaleleri ile seçme kitapları yer alacak. 40 yıllık bir süreye yayılan ve ulaşılması neredeyse olanaksız yazı ve eserlerinin de okurla buluşması sağlanacak.
İlhan Tekeli Toplu Eserler dizisinin kitapları, tüm seçkin kitabevlerinin yanı sıra www.ideefixe.com ve www.tarihvakfi.org.tr adreslerinden de satın alınabiliyor.
Gündelik Yaşam, Yaşam Kalitesi ve Yerellik Yazıları
Fiyatı: 17 TL
Yayın Tarihi: Ağustos 2010
Sayfa Sayısı: 226
Ebadı: 15*21
Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek
Fiyatı: 20 TL
Yayın Tarihi: Ekim 2010
Sayfa Sayısı: 272
Ebadı: 15*21


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Bir yanıt yazın