Yükseköğrenim Meclisi?nden ?devlet garantili finansman modeli? önerisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yükseköğrenim Meclisi, Bekir Okan?ın Başkanlığında, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete?nin de katılımlarıyla Ankara?da TOBB Birlik Merkezi?nde toplandı. Toplantıda, yükseköğretimde finansman, kalite ve kontenjan sorunları ile yabancı öğrencilere üniversitelerin tanıtımı için fuarlar düzenlenmesi konusu görüşüldü.

Toplantıya, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete ve Türkiye Yükseköğrenim Meclisi Başkanı Bekir Okan?ın yanı sıra, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK), Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim Genel Müdürlüğü yetkilileri, vakıf üniversitelerinin mütevelli heyeti başkanları, rektörler ve meclis üyeleri katıldı.

?Üniversitelerin ihtiyaçları farklı?

YÖK temsilcisi Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu tarafından, yükseköğrenimin finansmanı konusunda YÖK?ün başlattığı çalışma hakkında üyeler bilgilendirilerek, finansman sorununun, vakıf ve devlet üniversitesi ayrımı olmaksızın, bütüncül olarak çözümlenmesi gerektiği vurgulandı.

Meclis üyeleri ise, devlet ve vakıf üniversitelerinin ihtiyaçlarının farklı olduğunu belirterek, bu konuda meclisin Yükseköğretim Kurumu ile ortak çalışmaya hazır olduğunu dile getirdiler.

Türkiye Yükseköğrenim Meclisi üyeleri, belli kriterler çerçevesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere, öğrenci maliyetinin yarısı tutarında devlet desteği sağlanması ya da koşulları uygun olmak kaydıyla, sonradan ödenmek üzere devlet garantisinde kredi verilmesi önerisini getirdi. Öneri; mezuniyetten sonra ödenmek üzere; yüzde 50?sini devletin, yüzde 25?ini öğrencinin yüzde 25?ini üniversitenin karşılayacağı bir modeli içeriyor.

?Türk Üniversitelerinin Yurtdışı Tanıtımı ve Teşviki?

Meclis Başkanlık Divanı ve üyeleri, YÖS?ü (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) kaldıran ve yurt dışı öğrenci alımını kolaylaştıran uygulaması ile ilgili olarak YÖK?e teşekkürlerini iletti.

Meclis Akademik Danışmanı Erdinç Telatar tarafından hazırlanan ?Türk Üniversitelerinin Yurtdışı Tanıtımı ve Teşviki? konulu rapor üyelerin bilgisine sunuldu ve Meclis Başkanı Bekir Okan tarafından, ilgili Bakan ve Müsteşarlık makamı düzeyinde yapılan girişimler hakkında, üyeler bilgilendirildi. Söz konusu raporda yer alan, ?Türk üniversitelerinin akademik programlarının diğer ihraç ürünleri ile aynı şekilde değerlendirilmesi ve yabancı uyruklu öğrencileri ülkemize çekmek amacıyla yapılacak yurt dışı tanıtım faaliyetlerinin teşvik ve yardımla desteklenmesi? önerileri ile ilgili olarak, DTM temsilcisi Müge Varol ile de karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan, DTM yetkilisinin ilgili Bakan?a ulaştırılmak ve mevzuat değişikliği konusunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla istediği, istatistikî verilere dayalı çalışmanın, Meclis Akademik Danışmanı tarafından hazırlanarak DTM?ye iletilmesine karar verildi.

Ayrıca tanıtım ile ilgili (slogan, ücretsiz fuar temini, rehber hazırlanması gibi v.s) pratik çözümleri ele alacak bir komisyonun kurulması üzerinde mutabık kalındı.

Akreditasyon sistemi kurulmalı

Üyeler, vakıf üniversitelerinin fiziki şartlar, vizyon ve güçlü kadroları ile Türk yükseköğreniminin kalitesine önemli katkılar sağladığını vurgularken, kalitenin daha da artırılması için akreditasyon sisteminin kurulmasının önemine işaret ettiler.

Giderek artan bir şekilde kontenjan açığı sorunu

Toplantıda; yükseköğretimde giderek artan bir şekilde kontenjan açığı sorunu yaşandığı dile getirildi. Geçen yıl açık 87.652 iken, bu yıl sayının 110.801’e çıktığı, ek yerleştirmede bu açığın, 150 bine varmasının beklendiğinin altı çizildi.

Eğitime kaynak ayırmakta zorlanan Türkiye?nin, böylesine bir savurganlığa acilen çözüm bulmak zorunda olduğunu belirten sektör temsilcileri, ?yerleştirilip doldurulamayan boş kontenjanlar için taban puan aranmaması? ve ?tercih yapıp yerleşen ancak kesin kayıt yaptırmayan öğrencilerin yeniden tercih yapma hakkına sahip olması?nı talep ettiler.

Bir cevap yazın