Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kimya Sanayi Meclisi Timur Erk?in başkanlığında yoğun bir katılımla bir araya geldi. Toplantıda, sektörde yaşanan ara girdi ithalatındaki artış değerlendirilirken Meclis Başkanı Timur Erk, yılsonu itibariyle ihracatın kriz öncesi rakamlara dönmesini ve 12 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi. Erk, sektörün ortak hedefinin orta ve uzun vadede ithal ikameleri yaratmak olduğunu açıkladı. Dolar paritesindeki gelişme dolayısıyla sektörün ciddi anlamda ithalata yöneldiğine işaret eden Timur Erk, Ar-Ge desteğinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Geçen senenin ilk 8 ayına göre yüzde 34?lük artış söz konusu

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) rakamlarına göre 2010 Ocak ? Ağustos döneminin ihracat değerinin 8,05 milyar dolar olduğuna değinilen toplantıda, geçen senenin ilk 8 aylık ihracat rakamı dikkate alındığında yüzde 34?lük bir artış gözlendiği belirtildi.

İKMİB Şube Müdürü İlknur Burucu, sektörün en çok ihracat yaptığı ülkeyi inşaat pazarındaki canlanmalardan dolayı Irak, en çok ihracat yapan alt sektörleri ise plastik ve mamulleri ile mineral yakıtlar ve yağlar olarak sıraladı.

Büyük endüstriyel kazaların kontrolüne ilişkin düzenleme

Toplantıda ayrıca 18 Ağustos 2010 tarihli resmi gazetede yayınlanan ?Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik masaya yatırıldı.

Çevre ve Orman Bakanlığı Kimyasallar Dairesi yetkilileri, tehlikeli maddeleri içeren tesislerde büyük kazaları önlemek ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla çıkarılan yönetmelik hakkında haziruna detaylı bilgi verdi.

Yetkililerce; tesisinde tehlikeli madde bulunduran tüm kurumların yönetmelik gereği öncelikle, 18 Şubat 2011 tarihine kadar Bakanlığın e-bildirim sistemini kullanarak, bildirimde bulunmasının gerektiği ifade edildi. Bildirim sonrasında da, alt seviyeli olarak sınıflandırılmış tesislerin 2 yıl içinde ?Büyük Kaza Önleme Politikası Belgesi? hazırlamaları, üst seviyeli tesislerin ise yine aynı süre içinde ?Güvenlik Raporu ve Acil Durum Planları?nı hazırlaması gerektiği hatırlatıldı.

?İş güvenliği yasalarla sınırlı olamaz?

Tehlikeli Madde İçeren Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Kontrolü (Seveso II) Direktifi üzerine Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi hakkında da bilgi verilen toplantıda, uyumlaştırma ve uygulama öncesindeki yükümlülükler ile ilgili sanayicilerin görüşleri alındı. Meclis üyesi büyük sanayi kuruluşlarının temsilcileri, can güvenliği söz konusu olduğu için sorumluluk sahibi yetkili kuruluşların iş güvenliği konusunu, yasalarla sınırlı görmeyip ciddi tedbirler aldığının altını çizdi.

İş Güvenliği ve Sağlığı Kanun Taslağı?yla ilgili sıkıntılar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ?İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Taslağı? ile ilgili görüşlerini dile getiren, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Mustafa Bağan, Bakanlık bünyesinde yapılan Kanun Taslağı komisyon toplantısında ilgili paydaş kurumlardan istenilen görüşlerin, taslağa yansıtılmadığından şikâyet etti.

Bağan, Kanun Taslağı?nda özellikle cezai hükümler, uzman sayısı ve mesleki eğitim verecek tesislerin yoksunluğu hususlarında yaşanabilecek kaosları ifade etti ve gönderilen görüşlerin dikkate alınmadığını, bu nedenle de 2003 yılından beri askıya alınan Kanunun yine kanunlaşamayacağı yönündeki görüşlerini aktardı.

Meclis üyeleri de Kanun Taslağı?nın ucu açık ve belirsiz yanlarına işaret ettiler.

Kimya sanayi alt sektörleri değerlendirildi

Meclis Başkanı Erk, 2010 yılı için kimya sektöründe genel büyüme beklentisinin yüzde 6 – yüzde 7 olduğunu dile getirdi. Erk, ancak boya sanayinde yüzde 10, plastik sanayinde yüzde 10 ila yüzde 15 arasında beklenen büyüme oranıyla, genel büyüme rakamlarının aşılacağını ifade etti.

Plastik Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Barbaros Demirci, plastik alt sektöründe ihracatın artmasındaki en önemli nedeni, sektörün global krizden etkilenmeyen Libya, Suriye ve Irak gibi pazarlara yönelmesi olarak açıkladı. Demirci, Türk plastik sanayinin, üretim kapasitesi olarak Avrupa Birliği?nde dördüncü, Avrasya Bölgesi?nde birinci sırada olduğunu belirtti.

Benzer bir başarı tablosu gösteren boya sanayi hakkında bilgi veren, sektörün Polisan, Betek, DYO gibi öncü firmalarının üst düzey yöneticileri de, 2010 yılı için sektörde yüzde 10 büyüme öngördüklerini kaydetti.

Cirolarda artış, karlarda düşüş var

Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Erdem Koçak, temizlik ve bakım ürünleri ve kozmetik alt sektörleri gibi hızlı tüketim alanında, rekabetin getirdiği markalaşmış şirketlerin karşı karşıya kaldığı değer erimesine vurgu yaptı. Koçak, hızlı tüketim kimyasallarının krizden fazla etkilenmediğini, ancak fiyatlardaki gerilemenin kâr marjlarına yansıdığını açıkladı. Koçak tarafından, sektörün yine de miktarsal satış oranlarına bakıldığında ciddi büyüme kaydettiği ifade edildi.

?Yasal boşluklar rekabeti artırıyor, markalaşma ikinci plana atılıyor?

Helvacızade Yağları Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Büyükhelvacıgil ise, Alışveriş Merkezleri ve Büyük Mağazalar Yasa Tasarısı?nda, özel markalı ürünlere (Private label) zincir marketlerde sınırlama getirilmesi gerektiğine değinerek, markalaşmış firmaların merdiven altı markalarla aynı fiyatlarda satış yapmasının emeği boşa çıkarttığını vurguladı. Büyükhelvacıgil, yasal boşlukların rekabeti arttırdığını ifade etti ve zincir mağazalarda marka oluşumunda bir sınırlama getirilmesine yönelik olarak hükümet nezdinde girişimde bulunulmasının gerekliğine dikkat çekti.

Üniversite-sanayi-devlet işbirliğinde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri değerlendirilecek

Öte yandan, ileri teknoloji ürünlerinin geliştirilmesinde ve ciddi projelerin oluşturulmasında üniversite-sanayi-devlet işbirliği kurulmasının gerekliliğinden yola çıkılarak oluşturulan ?Ar-Ge ve inovasyon alt komitesi? meclis bünyesindeki çalışmalarını hızlandırdı. Bu alana ayrılan devlet kaynaklarının, üretime dönüşmeden israf edilmemesi için gerekli tedbirlerin ve önerilerin değerlendirileceği alt komite, faaliyet planını hazırlayarak çalışmalarına başladı. Meclis Başkanı Timur Erk, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi ile ara girdi ithalatında azalma olabileceğini vurguladı.

Toplantıda, konu hakkında söz alan AKKİM Kimya Genel Müdürü M. Fatih Tanverdi, Ar-Ge çalışmalarının uzun soluklu olduğunu ancak, gönül vererek ve sonuca odaklanarak, markalaşma hedefiyle, amaca ulaşılabileceğini kaydetti. Tanverdi, Ar-Ge ve inovasyonun bir şirket kültürü olduğunu uzun vadeli emek gerektirdiğini vurguladı. Tanverdi, son dönemde AKKİM Kimyanın performans kimyasallarında aktif olmaya ve ciddi Ar-Ge yatırımları ile büyümeye başladığını da sözlerine ekledi.

Kompozit üreticileri alt komitesi kuruldu

Altyapıdan inşaata, elektrikten elektroniğe, denizcilik uygulamalarından savunma sanayine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan kompozit sektörü üreticilerinin, Kimya Sanayi Meclisi?nin bir alt komitesi olarak bir araya getirilmesine karar verildi. Türkiye?nin cam ve karbon elyafından, plastikler ve polyster reçinelere kadar, kompozit ürünler üretiminde önemli bir potansiyel güç olma yolunda ilerlediğini ifade eden Erk, bu yan oluşumla Meclis?in daha da güçleneceğini ifade etti.

Camelyaf Takviyeli Plastik Sanayicileri Derneği Başkanı İsmail H. Hacıalioğlu ise kompozit sanayinin 2010 yılı ile beraber tekrar çıkışa geçtiğini ve yüzde 6 -7 oranında büyüme kaydettiğini dile getirdi. Hacıalioğlu, derneğin henüz 5 senelik bir mazisi olmasına rağmen, sektördeki kompozit üretiminin yüzde 75?ini kapsadığını ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde oluşturulacak bu alt komitenin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti kaydettisitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Bir yanıt yazın