Avrupa Birliği?nin uzun vadeli finansman kuruluşu Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Mütevelli Heyeti toplantısını ve bölgesel forumunu 21 ve 22 Ekim 2010 tarihlerinde İstanbul?da yapacak.

AYB Başkanı Philippe Maystadt?ın liderliğinde toplanacak AYB Mütevelli Heyeti; bankanın Türkiye?de finansmanını sağladığı projeleri gözden geçirecek. Ziyaret kapsamında düzenlenen foruma AYB Başkan Yadımcısı Philippe de Fontaine Vive ile Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in konuşmacı olarak katılması bekleniyor.

İstanbul’a özel stratejik önemi olan iki proje

Bu arada AYB toplantılarının İstanbul’da yapılması dolayısıyla, İstanbul için stratejik önemi olan iki proje de seçildi. Bunlardan biri, İstanbul?da deprem riskinin azaltılması, diğeri ise Boğaziçi tüplü geçişi ve hızlı tren hattı projeleri.

İstanbul toplantısı, bankanın Türkiye’deki finansman desteklerinin etkilerini ve AYB faaliyetleriyle ilgili olarak uygulama ve operasyon konularında ilk elden güncel bilgileri kamuoyuna sunma imkanı verecek. AYB Başkanı Maystadt, bu etkinlik hakkında şu yorumda bulundu:

?Türkiye, son on yıl içerisinde geçirdiği dönüşümde etkileyici bir kabiliyet göstermiş ve günümüzdeki finansal ve ekonomik kriz karşısında üst düzey ekonomik istikrar ve direnç sergilemiştir. Mevcut büyüme oranları, uluslararası finansal ve ekonomik krizin etkilerinin ardından Türkiye için toparlanmanın yakın olduğunu ortaya koymaktadır. AB ile yürütülen katılım görüşmeleri daha ileri düzeyde değişimin ve ekonomik büyümenin önemli bir katalizörü olmuştur. AYB, önümüzdeki yıllarda da bu ülkenin büyüme beklentilerine katkıda bulunmak üzere hem kamu sektörü hem de özel sektörle birlikte çalışma kararlılığı taşımaktadır. Bu düşüncelerle Mütevelli Heyeti toplantımızı ve bölgesel forumumuzu bu yıl İstanbul?da yapmaya karar verdik.?

“Türkiye için Akılcı Büyüme”

Türkiye?den ve diğer ülkelerden ?Türkiye için Akılcı Büyüme? ana konu başlığıyla ilgili siyasi, akademik ve iş çevreleriyle görüş alışverişi platformu oluşturan bir etkinlik olan bu forum, AYB tarafından Türkiye?de ilk defa 22 Ekim 2010?da gerçekleştirilecek. Hem Türkiye?den hem de yurtdışından önde gelen konuşmacıları ve 500 seçkin konuğu biraraya getiren forumun açılışı, AYB Başkan Yardımcısı Philippe de Fontaine Vive ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılacak. AYB Başkan Yardımcısı Mathias Kollatz-Ahnen sonuçları özetleyecek ve forumu kapatacak.

850 milyon Euro yeni finansman

AYB heyeti, İstanbul ziyaretinde toplam 850 milyon Euro tutarında birtakım yeni finansman taahhütlerini de sonuçlandırıp, imzalayacak. Bunlar arasında hükümetin ülkede Ar-Ge kapasitesi oluşturmaya yönelik önemli çabalarının yanı sıra bölgesel kalkınma açığının giderilmesi amacıyla Avrupa Yatırım Fonu?nun (EIF) KOBİ?lere yönelik kredi sigortası ile AYB finansmanını birleştiren yenilikçi bir KOBİ finansman enstrümanı oluşturulmasına verilen destekler de bulunuyor. Kredi sigortası, AB?nin Katılım Öncesi Yardımıyla (IPA) desteklenecek. Banka, aynı zamanda su, atık su ve katı atık sektörlerindeki belediye yatırımlarının finansmanı için de İller Bankası?yla bir Mutabakat Zaptı akdedecek. Kamu ve özel sektör yatırımlarına yönlendirilecek olan bu taahhüt sözleşmelerinin ayrıntıları, forum esnasında imzaların atılmasıyla birlikte açıklanacak.

AYD heyetinin çalışmalara başladığı gün, Çırağan Sarayı’nda İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü K. Gökhan Elgin tarafından “İstanbul?da Deprem Riskinin Azaltılması” programının sunumu gerçekleştirilecek. İkinci gün ise, AYB Forumu ?Türkiye için Akılcı Büyüme? iki forumla yapılacak. Birinci panelin konusu, “AB?ne katılım yolunda – Altyapıya Yatırım” olarak belirlenirken; ikincisi ise “Sürdürülebilir bir Gelecek için Araştırma ve Geliştirme” oldu.

Hazine Müsteşarlığı?yla TÜBİTAK lehine finansman sözleşmeleri ve İller Bankası?yla da Mutabakat Zaptı imza töreni ve “Büyük Anadolu Garanti Kolaylığı (GAGF)” imza töreni ikinci gün gerçekleştirilecek.

Öncelik AB politikalarının gerçekleştirilmesine yönelik projelere

Hatırlanacağı güzere Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği?nin uzun vadeli kredi bankası olarak 1958?de Roma Andlaşması?yla kuruldu.  Banka?nın görevi, AB üye devletlerinin bütünleşmesine, dengeli kalkınmasına, ekonomik ve sosyal yakınlaşmasına katkıda bulunmak. AYB, sermaye piyasaları üzerinden büyük miktarlarda fon toplamakta ve AB politikalarının gerçekleştirilmesine yönelik projeler için bu fonları olumlu şartlarda kredi olarak kullandırmaktadır. Kredi verme öncelikleri arasında üye devletlerdeki projelerin desteklenmesinin yanı sıra AB?nin gelecekteki üye devletlerindeki ve AB Ortağı ülkelerdeki yatırımların finanse edilmesi de bulunuyor.

Türkiye?deki AYB faaliyetleri

AYB, 2009?da toplam 2,6 milyar Euro kredi kullandırdı. Bu tutar, kriz öncesindeki 2 milyar Euro düzeyinin oldukça üzerinde. Banka, stratejik hedef olarak tespit edilen üç ilkesi: (i) hem ulusal düzeyde hem de yerel yönetimler ölçeğinde altyapı projelerinin finansmanı, (ii) yerel bankalara sağlanan kredi hatları üzerinden KOBİ?lerin desteklenmesi ve (iii) kurumsal sektörün, özellikle enerji, yenilenebilir kaynaklar ve doğrudan yabancı yatırım, lehine, finanse edilmesi bakımından faaliyetlerini güçlendirdi.

Avrupa Yatırım Fonu’nun temel misyonu

AYF?nun temel misyonu, Avrupa?nın küçük ve orta ölçekli işletmelerinin (KOBİ) finansmana erişimlerini kolaylaştırarak desteklemek. AYF, özellikle de piyasanın bu kısmını hedefleyen risk sermayesi ve kredi garanti enstrümanları tasarlar ve geliştirir. Bu rolüyle AYF, yenlikçiliği, araştırma ve geliştirmeyi, girişimciliği, büyümeyi ve istihdamı destekleyerek AB amaçlarına destek olmaktadır. AYF?nun özel sermaye fonlarına sağladığı net kaynak taahhüdü, 4,3 milyar Euro’ya ulaştı. 300?den fazla fona yaptığı yatırımla AYF, özellikle ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren veya henüz başlangıç aşamasındaki şirketlerin finansmanında Avrupa girişim sermayesi piyasasında önde gelen bir oyuncu. KOBİ kredileri için yaklaşık 160 işlemde 13,5 milyar Euro üzerinde garanti taahhüdü sağlayan AYF, Avrupa?nın başlıca KOBİ kredi garanti sağlayıcısı ve önde gelen mikro-finans garantörü konumuna ulaşmış bulunuyor.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Bir yanıt yazın