E-faturalar hayatı kolaylaştırırken madalyonun arka yüzünde yasal bir boşluk meydana geliyor. Buna göre e-fatura uygulamasında elektronik imza yasalar tarafından zorunlu kılınmıyor, bunun yerine mali mühür kullanılıyor. Ancak Türk Ticaret Kanunu uyarınca faturayı tanzim eden şirketin yetkililerinin faturada imzası bulunması gerekiyor.

Elektronik faturanın (e-fatura) hayatı ne denli kolaylaştırdığı ve çevreye önemli katkı sağladığı bugün herkes tarafından biliniyor. Bu yenilikçi uygulamanın bilinmeyen yüzünde ise yasal bir boşluk yer alıyor. Yasalara göre mükelleflerin e-fatura düzenlerken Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde belirtilen esaslara uyma zorunluluğu bulunuyor. Ancak fatura Türk Hukuku?nda yalnızca Vergi Usul Kanunu?nda düzenlenmiyor, aksine faturanın ticari yaşamda doğurduğu hukuki sonuçların hemen hemen hepsi Türk Ticaret Kanunu?na göre şekilleniyor.

Elektronik imza uygulamalarının Türkiye?deki öncülüğünü yapan E-GÜVEN de, bu noktada tüm tüketicileri e-fatura uygulamalarındaki bir yasal boşluk nedeniyle uyarıyor. Çünkü ilgili tebliğ gereğince e-fatura uygulamasında elektronik imza kullanımı zorunlu tutulmuyor. Bunun yerine e-faturalar “mali mühür? adı verilen bir elektronik sertifika aracılığıyla imzalanıyor. Oysa ?mali mühür?, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu?na göre ıslak imza ile aynı hukuki sonucu doğuran güvenli elektronik imza ile aynı yasal niteliği taşımıyor.

Bunun yanı sıra Türk Ticaret Kanunu da düzenlenen tüm faturalarda, faturayı tanzim eden şirketin yetkililerinin imzasının bulunmasını zorunlu kılıyor. Bu zorunluluk ise ancak elektronik imza kullanılarak yerine getirilebiliyor. Dolayısıyla olası bir itiraz durumunda itirazın mahkeme tarafından geçerli sayılabilmesi, şirketlerin/bireylerin hak kaybına uğramaması ve sistem üzerinde yaratılan faturanın Ticaret Hukuku uygulaması bakımından da hüküm ve sonuç doğurması için ?mali mührün? yanında ?yetkili kişilerin güvenli elektronik imzası?nı da taşıması gerekiyor.

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, konu hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getiriyor: ?E-faturanın yaygın olduğu birçok ülkede elektronik imza e-faturanın ayrılmaz bir parçası iken ülkemizdeki mevcut uygulama e-faturanın yaygınlaşması ve oluşabilecek hukuki sonuçlar açısından ters bir durum yaratmaktadır. Aynı şekilde hukuki açıdan ıslak imza ile aynı sonucu doğurmayan bu tarz bir uygulama, sonradan çıkabilecek benzer uygulamalar için de yanlış bir örnek oluşturacak ve elektronik imzanın yaygınlaşması ve vatandaş için bir faydaya dönüşmesi noktasında sorun teşkil edecektir.?

E-GÜVEN ile elektronik imza kapınızda!
Elektronik imza sahibi olmak isteyen kişi ve kurumların www.e-guven.com adresine girerek online başvuru formunu doldurmaları yeterli oluyor. E-GÜVEN, sunduğu yerinde kimlik kontrolü ve yerinde kurulum hizmetleri sayesinde de, elektronik imza sahibi olmak isteyen ancak iş yoğunluğu nedeniyle bir türlü fırsat bulamayanlara büyük kolaylık sağlıyor. ?Yerinde kimlik tespiti? uygulaması, başvuruda bulunan kişilerin aranması, ortak bir randevu zamanının belirlenmesi ve başvuru sahiplerinin belirlediği yerlere gidilerek kimlik tespiti yapılması süreçlerini ve telefonla teknik destek hizmetini kapsıyor. ?Yerinde kurulum? uygulaması ise, elektronik imzaların kullanılabilmesi için elektronik sertifikaların içinde bulunduğu akıllı kartların ve kart okuyucuların bilgisayarlara kurulması, tanıtılması ve gerekli ayarlarının yapılmasını içeriyor.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir yanıt yazın