MasterCard tarafından Eylül ayında Yöntem Araştırma Danışmanlık?a, Türkiye?nin kentsel nüfusunu temsil eden 11 il merkezinde yaptırılan ?MasterIndex Okul Dönemi? araştırması, ?okula hazırlık dönemi harcama eğilimleri? ile ?öğrenci ve velilerin davranışları? konusunda bilgi verdi. Araştırma sonuçlarına göre veliler, ilköğretim okuluna giden çocukların okul dönemi alışverişi için ortalama 298 TL harcama yapıyor. Bu rakam orta gelir grubunda 391 TL?ye kadar çıkarken düşük gelir grubunda 217 TL?ye düşüyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönem gerçekleştirilen MasterIndex Okul Dönemi araştırmasında veliler ilköğretim okuluna giden çocukların okul hazırlıkları için ortalama 191 TL harcadıklarını ifade etmişlerdi.

Lise çağındaki çocukların okul dönemi harcaması ortalama 340 TL

MasterIndex Okul Dönemi araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl 280 TL olan lise dönemi çocukların okula hazırlık harcaması bu sene ortalama 340 TL?ye çıkmış durumda. Rakam yüksek gelir grubunda ortalama 529 TL?ye ulaşıyor.  Akdeniz Bölgesi?nde yaşayan veliler ilköğretim çağındaki çocuklarının okul dönemi hazırlıkları için ortalama 418 TL, lise dönemindeki çocuklarının okula hazırlıkları için ortalama 436 TL?lik harcama ile diğer bölgelerde yaşayan velililerin önüne geçiyor.

Okul dönemi alışverişleri Alışveriş Merkezleri’nden

Araştırmaya göre okul dönemi alışverişleri ağırlıklı olarak alışveriş merkezlerinden (yüzde 32) ve okulun gösterdiği marketlerden (yüzde 26) yapılıyor. Velilerin yüzde 16?şarı semt pazarlarını, mahalle mağazalarını tercih ediyor. Yüksek gelir grubuna ait velilerin çoğunluğu (yüzde 69) okul alışverişi için alışveriş merkezlerini tercih ederken, gelir grubu düştükçe tercih semt pazarları ve mahalle mağazalarına kayıyor.

En büyük harcama kalemi kitap / kırtasiye, ödemelerin yüzde 27?si kredi kartıyla

Veliler okul döneminde en büyük harcama kalemlerinin kırtasiye / kitap (yüzde 46) ve kıyafet (yüzde 44) olduğunu belirtiyor. Bunu yüzde 9 ile ulaşım takip ediyor. Okul dönemi alışverişlerinin ne şekilde ödeneceği sorulduğunda ise, velilerin yüzde 27?si ?kredi kartı? yanıtını veriyor. Kredi kartı kullanımının özellikle yüksek gelir grubunda daha yaygın olduğu görülüyor. Kredi kartını tercih edenler özellikle taksit (yüzde 56) ve indirim (yüzde 39) olanakları için kullandığını belirtiyor.

Çocukların okul ulaşımlarını nasıl sağladıklarının da irdelendiği araştırmada ilköğretim çağındaki çocukların yüzde 64?ünün, lise çağındaki çocukların ise yüzde 52?sinin okula yürüyerek gittikleri görülüyor. Her iki grupta da servis kullananların oranı yüzde 28?er.

Okul dışı ek eğitime ilgi lise döneminde artıyor

MasterIndex araştırmasına katılan velilerin yüzde 76?sı ilköğretim çağındaki çocuklarına okul dışında herhangi bir eğitim aldırmıyor. Bu velilerin yüzde 13?ü çocuklarını dershaneye gönderdiğini, yüzde 8?i özel ders aldırdığını, yüzde 1?i ise tanıdıklardan ücretsiz destek aldığını belirtiyor. Çocuklarına herhangi bir eğitim aldırmayanların oranı lise seviyesinde çocuğu olanlarda yüzde 55?e düşüyor. Bu kesimin yüzde 38?i çocuğunu dershaneye gönderiyor, yüzde 5?i ise özel ders alıyor.

Velilerin yüzde 67?si çocuklarına okul kitapları dışında ek kitap, zeka geliştirici oyun vb. aldığını ifade ediyor.

Çocuklar okul dışı aktiviteye katılmıyor

Araştırmaya göre ilkokul çağındaki çocukların yüzde 72?si, lise çağındaki çocukların ise yüzde 81?i okul dışı aktivitelere katılmıyor. Katılan azınlık ise genellikle spor, sanat / müzik kurslarına gidiyor.

Evlerin yüzde 62?sinde bilgisayar var

MasterIndex araştırmasına katılanların yüzde 62?sinin evinde bilgisayar bulunuyor. Evinde bilgisayar olanların oranı yüksek gelir grubunda yüzde 86?ya kadar çıkıyor. Velilere çocuklarının kaç saatini bilgisayar başında geçirdiği sorulduğunda, ilköğretim okulunda okuyan çocukların günde 1.9 saatlerini, lisede okuyan çocukların ise 2.7 saatlerini bilgisayar başında geçirdikleri ortaya çıkıyor. Velilerin büyük çoğunluğu (yüzde 56) bu oranı ?tam gerektiği kadar? buluyor.

Televizyon izleme süresi ortalama 2 saat

Çocukların günlük televizyon izleme oranlarına bakıldığında ilköğretim dönemindeki çocukların günde 2.1, lise dönemindeki çocukların ise 2.4 saatlerini TV başında geçirdikleri ortaya çıkıyor.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Bir yanıt yazın