İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPoT) ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), 9 ? 10 Ekim 2010 tarihleri arasında, ?Özel sektörün sosyal sorumluluk alanındaki rolü? başlıklı bir konferans düzenledi. 9 Ekim Cumartesi günü İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü?nde gerçekleşen konferansın açılış konuşmasını T.C. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan T.C. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle özel sektör ve sivil toplum arasındaki işbirliğinin başarılı bir örneği olan Türkiye?deki kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin Türkiye ve dünya açısından önemine dikkat çekti. Şimşek konuşmasında ?Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, devletlerin sürdürülebilir büyümesi ve refahı için en önemli unsurlardan biridir. Toplumsal sorunların çözümünde hükümet ve özel sektörün birlikte hareket etmesi çok önemlidir. Hükümet olarak eğitim, nitelikli iş gücü ve çevre sorunlarının çözümü için sosyal sorumluluk alanında projeler geliştirmekteyiz.? dedi. T.C. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle kadınların eğitim oranının düşük olması ve işsizlik sorunlarının çözümü ile ilgili son yıllarda olumlu adımlar atıldığını, bu konuda UNESCO ile birlikte çalışıldığını ifade etti. Bakan konuşmasında ayrıca ?Türkiye?de kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 29, Avrupa?da ise bu rakam yüzde 64 civarında. Türkiye?de üniversite mezunu iş gücüne katılan kadın oranına baktığımızda ise bu rakamın yüzde 70?e çıktığını görüyoruz. Bu nedenle eğitim alanında somut projeler ortaya koyuyoruz. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların iş gücü ve siyasete katılımı Türkiye?nin gelişimi açısından çok önemlidir.? diyerek eğitimin uzun vadeli kalkınma için gerekliliği konusunun altını çizdi. Özel sektörün bu konudaki yatırımlarının önemine dikkat çeken Şimşek, Fahamettin Akıngüç?ün kurduğu İstanbul Kültür Üniversitesi?nin de bir sosyal sorumluluk örneğini teşkil ettiğini söyleyerek Akıngüç?e teşekkür etti.

İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (Global Political Trends Center – GPoT) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Koçel, özel sektör ve sivil toplum arasındaki işbirliğinin Türkiye?deki başarılı örneklerinin tartışıldığı konferansta yaptığı konuşmada İstanbul Kültür Üniversitesi?nin 12 araştırma merkezi ve 4 araştırma birimiyle topluma bilgi sunan bir üniversite olduğunu söyledi. Bu merkezlerin sosyal sorumluluk ve etik davranışın şirketler ve siyaset açısından sonuçları konusunda ufuk açıcı çalışmalar yaptığını ifade etti.

Konferansın bir diğer konuşmacısı Katar Uluslararası İnsan Hakları Komitesi Başkanı Sultan Hassan Al Gamaly ise sosyal sorumluluk projelerinin Arap dünyası açısından önemine dikkat çekerek, bu tür projelerin insan haklarının gelişmesi için gerekliliğini dile getirdi.

G8-Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika (G8-GODKA) Gelecek için Forum (Forum for the Future) girişimi bünyesinde organize edilen konferans kapsamında, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri konusunda çeşitli konuşmalar gerçekleştirildi. Panellerde özel sektör için kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmanın sağladığı getiriler, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin sivil toplum açısından faydaları, sosyal sorumluluk projelerinde iş dünyasının, sivil toplumun ve hükümetin destekleyici rolü gibi konular üzerinde duruldu.

Konferans süresince Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinden konuyla doğrudan ilgili aktörler, kanaat önderleri ve karar alıcılar bir araya gelerek kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki uygulamaların bölgedeki rolünü değerlendirdiler.

Katılımcılar, bu alandaki en iyi uygulamaları paylaşarak bölgede kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını güçlendirmek için ortak öneriler geliştirdiler.

İstanbul Kültür Üniversitesi?nde gerçekleştirilen bu konferans ve diğer toplantılarda üretilecek tavsiye ve kararlar, Aralık ayında Kanada ve Katar hükümetleri tarafından düzenlenecek olan hükümetlerarası ?Gelecek için Forum? toplantısında GODKA ve G8 ülkelerinden katılacak bakanlara sunulacak.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Bir yanıt yazın