Beş ayrı kategoride gerçekleştirilecek olan yarışmaya son başvuru tarihi, 15 Kasım 2010 olarak belirlendi.

Avrupa Komisyonu?nun sponsorluğunda 2006 yılından beri verilmekte olan Avrupa Girişimcilik Ödülleri, 2010 yılına kadar sadece üye ülkeler ve Norveç?in katılımına açık bir program olmasına rağmen, Avrupa KOBİ Haftası etkinliklerine aktif olarak katılan KOSGEB temsilcilerinin çabaları sonucunda programa Türkiye?nin de dâhil edilmesi sağlandı. KOSGEB?e yapılacak olan başvurular arasından belirlenecek iki aday, KOSGEB tarafından Avrupa Komisyonu?na bildirilecek ve yedi kişilik uluslararası jüri tarafından değerlendirilecek.

Girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade eden Avrupa Girişimcilik Ödülleri, işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek, girişimciliğin katma değeri üzerine farkındalığı arttırmak ve potansiyel girişimcileri cesaretlendirmek amacını taşıyor.

Beş ayrı kategoride başvuru yapılabilecek

Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik model ve programlar geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması beş kategoride gerçekleştirilecek:

1. Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi: Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar

2. Yeteneklere yatırım yapmak: Bölgesel veya yerel düzeyde girişimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar

3. Girişimcilik ortamının geliştirilmesi: Bölgesel veya yerel düzeyde yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve ?önce küçük olanı düşün? prensibini KOBİ?lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar

4. İşletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi: İşletmelerin ve özellikle KOBİ?lerin hem Avrupa içindeki hem de Avrupa dışındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan faydalanmasına yönelik teşvik edici politikalar ve uygulamalar

5. Sorumlu girişimcilik: Sosyal ve çevresel alanlarda ortak sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir iş uygulamalarını teşvik etmeye, işsizler, engelliler veya etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin geliştirilmesine ve yeşil veya temiz teknoloji gibi iklim değişikliği ve çevresel problemlerin çözümüne yönelik bölgesel veya yerel uygulamalar

Uygulamaların son iki yılda gerçekleştirilmiş olması gerekiyor

Yapılacak değerlendirmeler sonucunda, yukarıda belirtilen her kategori için birer başarı ödülü; ayrıca kategoriler içerisinden seçilen en yaratıcı ve en ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecek. Başvurular, uygulamanın son iki yılda gerçekleştirilmiş, orijinal, yenilikçi ve tekrarlanabilir olması ve yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik yaptığı katkılar açısından değerlendirilecek.

Yerel ve bölgesel uygulamalara özel önem veriliyor

Yarışmaya; yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları; kamu kurumları ve girişimciler, eğitim programları ve iş örgütleri arasındaki kamu-özel ortaklıkları; üniversiteler

başvurabilecek.

Vakıf üniversitelerinin başvuru yapabilmesi için yerel, bölgesel veya ulusal bir kurumla ortaklık kurmuş olması gerekiyor. Bununla birlikte, yarışmanın genelinde yerel ve bölgesel düzeydeki uygulamalara özel önem veriliyor.

Ulusal düzeydeki başvurular sadece ?Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi? ve ?İşletmelerin Uluslararasılaştırılmasının Desteklenmesi? kategorilerinde kabul ediliyor.

Değerlendirmeyi uluslararası jüri yapacak

Ulusal seçim süreci sonunda her ülkeden belirlenen iki aday Avrupa Komisyonu?na bildirilecek ve başvurular bir jüri tarafından değerlendirilecek. Jüri, iş dünyası ve üniversite temsilcileri, Avrupa Konseyi Başkanlığını yürüten ülke temsilcileri ile bir önceki yıl ödül alan kurum/kuruluş temsilcisini içeren yedi kişiden oluşacak.

Tüm adaylar Avrupa Girişimcilik ödülü web sayfasında yer alacak ve ödül törenine davet edilecek, ayrıca yerel ve ulusal medyada ve Avrupa medyasında ücretsiz olarak yer alma fırsatı yakalayacak.

Avrupa Girişimcilik Ödüllerine başvurmak isteyen adayların başvuru formunu doldurarak en geç 15.11.2010 tarihine kadar KOSGEB Başkanlığına göndermeleri gerekiyor. Başvuru formuna www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Avrupa Girişimcilik Ödülleri ile ilgili daha detaylı bilgiye http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/bestpractices/european-enterprise awards/index_en.htm adresinden ulaşılabilir.

Bilgi için: Necla Haliloğlu

Girişimciliği Geliştirme Müdürü KOSGEB

Adres: Abdülhak Hamit Caddesi No:866

Altmışevler/Mamak/ANKARA

Tel: 0 312 595 26 22

necla.haliloglu@kosgeb.gov.tr


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Bir yanıt yazın