Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova?daki KOBİ?lere proje karşılığı mali destek programı kapsamında toplam 15 milyon TL tutarında hibe verecek.

Böylelikle bölgenin rekabet edebilirlik kapasitesini artırmayı hedefleyen MARKA?nın hayata geçirdiği ilk mali destek programı kapsamında başarılı bulunan bir projeye verilecek hibe tutarı ise en az 30 bin TL, en fazla 300 bin TL olarak belirlendi.

Türkiye?nin yatırım için en cazip illeri Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova?yı kapsayan Doğu Marmara Bölgesi?nde istikrarlı büyümenin temel dayanağı olan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), toplam 15 milyon TL?lik ilk mali destek programını açıkladı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı?nın kuruluş amacına ve bölge planı kapsamında bölge halkı tarafından belirlenen stratejik amaçlara uygun olarak uygulamaya koyduğu ?KOBİ?lerin Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı?, proje başvurusunda bulunarak başarılı bulunan projelerin uygun maliyetinin yüzde 50 ?sinin en az 30 bin, en fazla 300 bin TL?lik mali hibe desteği verilerek karşılanmasını amaçlıyor.

KOBİ?lerin Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı Tanıtım Toplantısı, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Sakarya Valisi Mustafa Büyük, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, SATSO Meclis Başkanı Engin Özkoç, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ?un katılımı ile Kocaeli?de gerçekleştirildi.

Kalkınma Ajanslarının önemi

Kocaeli Yükseliş Otel?de 5 Ekim 2010 tarihinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova?yı kapsayan Doğu Marmara Kalkınma Ajansının önemli bir bölgeyi temsil ettiğini belirterek, bölgenin ekonomiye büyük katkılar sağladığına dikkat çekti. Bakan Yılmaz, “Eskiden küçük olsun benim olsun mantığı vardı. Bugünün dünya şartlarında böyle düşünülmemesi gerekiyor. Ankara?da çalışanların gayreti ile Türkiye vizyonu harekete geçirilemez. Türkiye genelindeki tüm potansiyeli aynı anda harekete geçirmek istiyoruz. Bu alanda yerel potansiyel çok önemli. Kalkınma ajansları bu ihtiyaçtan ortaya çıktı. Yapısına dikkat ederseniz yönetimde valiler ve belediye başkanları, ticaret ve sanayi odaları var” dedi.

Hedef: 350-400 milyon lira kredi

Bakan Yılmaz, kalkınma ajanslarının projelerine çeşitli desteklerde bulunduklarını anlatarak bunların kredi, faiz, güdümlü kredi desteği gibi farklı türde destekler olduğunu söyledi. En yaygın desteğin Avrupa Birliğinde de çok kullanılan proje teklif çağrısıyla hibe programları uygulaması olduğunu hatırlatan Yılmaz, hibe tutarı olarak 2008 yılında 48.4 milyon TL dağıtıldığını, 2009?da ise bu rakamın 95.3e milyona çıktığını ifade etti. 2010da bu rakamın bu güne kadar 57,4 milyon liraya ulaştığını bildiren Yılmaz, ?Ama bu yılsonu itibariyle inşallah 350-400 milyona ulaşacak. Bugüne kadar yaptığımız programlarda 4 bin 500’e yakın proje başvurusu olmuş. Yani bu ülkede 4 bin 500 proje hazırlanmış. Bunların 810 tanesi destek almış? dedi.

Kalkınma ajanslarına sahip çıkın

Kalkınma denilen sürecin, insanın içinde bulunduğu durumdan daha iyi duruma ulaşması olduğunu belirten Yılmaz, ?Ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak, içinde bulundu halden daha iyi duruma ulaşması süreci. Bir değişim süreci ve odağında da insan var. Bu süreç çok düzeyli ve çok aktörlü süreç. Merkezi boyutu, yerel boyutu var. Benim sizden ricam; bu yapıya sahip çıkın, bu ajans sizlerin ajansı? diye konuştu.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erkan Ayan ise Kalkınma Ajanslarının kendine özgü teknik ve finansman mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK?ları işbirliği ve eşgüdümle bir araya getiren, teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren bütünleyici  bir birim olduğunu vurguladı.

Bölgedeki KOBİ?lerin motivasyonunu artıracağız

Kendi bölgelerinde uygulayacakları ilk mali destek programı olma özelliği taşıyan ?Kobilerin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı?na çok önem verdiklerini belirten Erkan Ayan, bu programın ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet gücü oluşturma, istihdam ve katma değer yaratma ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmanın en önemli aktörleri olarak kabul edilen KOBİ?leri hedef aldığını belirtti.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Erkan Ayan, mali destek sağlayacakları öncelikli alanları arasında, işletmelerin rekabet koşullarına uyum yeteneklerinin artırılması, kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve ilgili ulusal ve uluslar arası belgelerin alınması, işletmelerde Ar-Ge yapılarının kurulması veya iyileştirilmesi, çevre dostu üretim süreçlerine geçişin sağlanması gibi başlıkların öne çıktığını söyledi. Genel Sekreter Ayan, programın genel amacının Bölge?nin dünyada rekabet edebilirlik kapasitesini artırmak olduğunu da vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

?Doğu Marmara illerinin gelecek vizyonuna yön vermeyi hedefleyen Doğu Marmara Kalkınma Ajansı?nın, bölgede hayata geçirilecek projelerle KOBİ?lerin dünyada ses getirmesine ve rekabet gücünü arttırmaya çalışıyoruz.KOBİ?lerin gücüne güç katarak motivasyonlarını arttıracağız. Buradan yaptığımız çağrıyla, bölgedeki tüm KOBİ?lerimizi mali destek programımızdan yararlanmaya davet ediyoruz. Böylelikle KOBİ statüsündeki işletmelerin rekabet gücü oluşturmalarına ya da geliştirmelerine katkıdabulunacak faaliyetlerini destekleyerek, Doğu Marmara Bölgesi?nin rekabet edebilirlilik kapasitesini artırmayı amaçlıyoruz??

Ayan, Doğu Marmara bölgesindeki KOBİ statüsü taşıyan işletmelerin üretim ve yönetim süreçlerinde karşılaştıkları temel sorunları ise şöyle sıraladı:

?Finansman kaynaklarına erişim güçlüğü ve bunun üretim, pazarlama, teknoloji ve yenilikçilik kapasitesi üzerindeki olumsuz etkileri, kurumsallaşma, markalaşma, kalite ve çevre standartları konularında farkındalık ve bunların uygulanabilmesine ilişkin kapasite eksikliği, yeni teknoloji transferindeki yetersizlik nedeniyle üretimde verimlilik ve katma değer artışı sağlanamaması, turizmde hizmet kalitesi ve tanıtım eksikliği, araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerinin, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının ve e-ticaret uygulamalarının yetersizliği.?

Büyük bir katılımla gerçekleştirilen KOBİ?lerin Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı Tanıtım Toplantısı?nın sonunda, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Sakarya Valisi Mustafa Büyük, Bakan Cevdet Yılmaza desteklerinden dolayı bir plaket takdim etti.

Program hakkında genel bilgiler

>> Uygulama süresi 12 ayı aşmayan projeleri kabul edilecektir.

>> Program için ayrılan toplam kaynak 15 milyon TL?dir.

>> Bir projeye verilecek mali destek tutarı 30 bin TL?den az, 300 bin TL?den fazla olamaz.

>> Proje başına verilecek destek tutarı, projenin toplam uygun maliyetini ifade eden proje bütçesinin yüzde 50?sinden fazla olamaz.

>> Proje bütçesinin en az yüzde 50?si proje başvuru sahibi ve/veya proje ortakları tarafından karşılanmalıdır.

>> Doğu Marmara Kalkınma Ajansı hizmet binası veya internet sitesinden www.marka.org.tr edinilebilecek Başvuru Rehberi?nde belirtilen koşullara uygun olarak hazırlanan başvurular 31.12.2010, Saat 17.00? ye kadar kabul edilecektir.

Örnek proje konuları

>> Üretim kapasitesini artırmaya veya üretim süreçlerinde verimlilik artışı/ maliyet tasarrufu ya da iyileştirme sağlamaya yönelik makine teçhizat alımı içeren projeler,

>> Ürün iyileştirme/çeşitlendirme, süreç iyileştirme, katma değeri ve rekabet gücü yüksek ürünlere yönelme amaçlı üretim hattını dönüştürme projeleri,

>> Yeni pazarlama teknikleri/kanallarının benimsenmesi ve uygulanmasına yönelik bilişim altyapısı kurma ya da geliştirme, kurumsal kapasite oluşturma projeleri,

>> E-ticaret uygulamaları ve bu uygulamaların geliştirilmesine yönelik projeler,

>>  Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması/ iyileştirilmesi/geliştirilmesine yönelik projeler,

>> Otel, pansiyon gibi turistik tesislerin tanıtım, hizmet kalitesi ve kapasite artırımına yönelik projeleri.

>> Ar-Ge altyapısının kurulması (analiz ve test amaçlı laboratuar/atölye gibi üniteler) veya mevcut altyapının iyileştirilmesi ve Ar-Ge alanındaki insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler,

>> Ar-Ge faaliyeti prototip aşamasına kadar gelmiş ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler,

>> Teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi ile ilgili yatırımlar.

>> İşletmelerin mevcut üretim teknolojilerinin yol açtığı negatif çevresel etkilerin ortadan kaldırılmasına/azaltılmasına yönelik yeni üretim yöntemleri ve teknoloji yatırımları (Atık önleme, atık azaltma, geri dönüşüm ve emisyon azatlımı vb),

>> İşletmelerde enerji verimliliğinin sağlanması ve temiz enerji kullanımına yönelik altyapı ve teknoloji yatırımları.

KOBİ?lerde hangi şartlar aranıyor?

>> KOBİ tanımına uyması (250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve bilanço büyüklüğü ya da yıllık net satış hasılatı 25 milyon TL?yi aşmayan işletmeler),

>> Sermayesinin ya da oy haklarının yüzde 25?inden fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması,

>> 2009 mali yılsonu itibari ile vergi dairesince onaylanmış mali tablolarını sunabiliyor olmaları,

>> MARKA?nın kapsadığı Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova illerinden birisinde kayıtlı olmaları veya merkez ya da yasal şubelerinin bu illerde bulunması.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

2 thoughts on “Doğu Marmara Kalkınma Ajansı KOBİ?lere mali destek için düğmeye bastı”

  1. kobi İşletmelerin mevcut üretim teknolojilerinin yol açtığı negatif çevresel etkilerin ortadan kaldırılmasına/azaltılmasına yönelik yeni üretim yöntemleri ve teknoloji yatırımları (Atık önleme, atık azaltma, geri dönüşüm ve emisyon azatlımı vb), konusunda kooperatif yatırımlarına destek var mı?

Bir yanıt yazın