Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Avrupa Birliği (AB) işbirliği ile Türkiye?ye 150 milyon Euro tutarında ?KOBİ İyileştirme Kredisi? tahsis etti. Akbank ve Halkbank arasında eşit olarak paylaştırılan bu kaynak, bankalar tarafından yatırım ve yatırımla bağlantılı işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı için KOBİ?lere kredi olarak kullandırılacak. Protokolle birlikte Akbank?ın AYB ile 2007 yılından beri süregelen işbirliği neticesinde KOBİ?lere kullandırmak üzere sağladığı fon miktarı yaklaşık 1 milyar ABD dolarına yükselirken Halkbank?ın AYB?den şimdiye kadar sağladığı kaynakların toplam miktarı 615 milyon Euro?ya, yani yaklaşık 800 milyon ABD dolarına  ulaştı.

Avrupa Yatırım Bankası?nın (AYB) Türkiye?ye sağladığı 150 milyon Euro tutarındaki ?KOBİ İyileştirme Kredisi? için AYB, Akbank ve Halkbank ortak basın toplantısı düzenledi. Akbank ve Halkbank?a eşit miktarda paylaştırılan bu kaynak KOBİ?lere kredi olarak kullandırılacak. Kredilerle işletmelerin yatırım ve yatırımla bağlantılı işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanına destek sunulması hedefleniyor. Yüzde 80?i AYB fonları, yüzde 20?si Avrupa Birliği (AB) hibeleri kapsamında sağlanan kredinin 15 milyon Euro?luk kısmını her iki banka da  faizsiz kullandıracak. Kredi finansmanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile işbirliği içinde uygulamaya konuldu.

AYB Başkan Yardımcısı Matthias Kollatz-Ahnen, Halkbank Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Aslan, Akbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli, Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferda Besli, Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu Finansal Hizmetler Sektör Yöneticisi Güray Vural, Halkbank Uluslararası Bankacılık ve Yapılandırılmış Finansman Daire Başkanı Recep Güleç ile AYB Türkiye Temsilcisi Alain Terraillon?un katıldığı basın toplantısında yöneticiler kredi ve işbirliğiyle ilgili bilgileri paylaştılar.

Akbank, 2006 yılından bu yana işbirliği yaptığı AYB?den sağladığı krediyi otomotiv yan sanayi, beyaz eşya yan sanayi, lojistik, inşaat sektörü ve yan sanayi, turizm, gıda gibi sektörlerdeki KOBİ?lere yatırım ya da proje veya yatırım maliyetinin yüzde 50?sini geçmemesi kaydıyla işletme sermayesi finansmanı amaçlı olarak kullandırabilecek. Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Akbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli şöyle konuştu:

?Avrupa Yatırım Bankası (AYB)?den sağlanan uzun vadeli fonlar özellikle KOBİ?lerin finansmanında önemli bir kaynak haline gelmiştir. Bu fonların temin edilerek KOBİ?lere  aktarılmasında, diğer bir deyişle aracılık edilmesinde, bankacılık sektörü önemli bir rol oynamaktadır. Akbank olarak, AYB ile birlikte sürdürmekte olduğumuz yakın işbirliği ve güçlü KOBİ bankacılığımız sayesinde bugüne kadar bu aracılığı en iyi biçimde yerine getirdik. Bugün, KOBİ İyileştirme Kredisi Programına AYB ve AB Komisyonu?nun ortağı olarak seçilen tek özel banka olmanın ve ekonomimize bir kez daha yeni bir kaynak sağlamanın mutluluk ve onurunu yaşıyoruz.?

Akbank?ın çevrenin korunmasına yönelik şartlar içeren bu tür kredi programlarına iştirak etmekteki kesin kararlılığının altını çizen Kefeli, KOBİ?lerin finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceklerini belirtti. Kefeli ayrıca, Akbank?ın AYB ile 2007 yılından beri süregelen işbirliği neticesinde KOBİ?lere kullandırmak üzere sağladığı fon miktarının yaklaşık 1 milyar ABD doları gibi önemli bir büyüklüğe ulaştığını belirterek, söz konusu kredi için Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Birliği Komisyonu?na teşekkür etti.

Halkbank?ın AYB kaynağı 615 milyon Euro?ya ulaştı

Halkbank, AYB?den 5 yıl vadeli temin edilen kaynağı KOBİ?lerin yatırım maliyeti 25 milyon Euro?ya kadar olan, verimlilik, istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik projeleri için TL cinsinden kredi olarak kullandırılacak. Müşteri üst limiti 5 milyon Euro olan krediden Avrupa Birliği?nin KOBİ tanımı kapsamında yıllık cirosu 50 milyon Euro, aktif büyüklüğü 43 milyon Euro?yu aşmayan, çalışan sayısı 250 kişinin altındaki firmalar yararlanacak. Kaynak, imalat sanayi, tarım, tarımsal sanayi, turizm, eğitim, sağlık, enerji, çevre koruma, bilgi ve iletişim sektörleri ile bunlarla bağlantılı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ?lere tahsis edilecek.

Halkbank?ın uluslararası piyasalarda sahip olduğu itibar ve güven sayesinde şimdiye kadar pek çok kez AYB ile masaya oturduğunu belirten Halkbank Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Aslan şunları ifade etti:

?AYB?den Bankamıza şimdiye kadar aktarılan kaynakları KOBİ?lere kredi olarak kullandırmada gösterdiğimiz başarılı performans sonucu, 75 Milyon Euro?luk yeni kaynak için Halkbank aracı olarak tercih edildi. AYB ile yeni bir protokol için tekrar masaya oturmaktan son derece gurur duyuyoruz. KOBİ bankacılığı misyonunu hakkıyla yerine getiren Bankamızın, bu kaynağı da en doğru şekilde KOBİ?lere ulaştırarak üreten Türkiye?nin finansman arayışına çözüm oluşturacağına inanıyoruz. Bu kredi, özellikle ihracatı olmayan veya kur riski taşımak istemeyen firmalarımız için temin edilen yenilikçi bir imkandır. Halkbank?ın zaten çok geniş olan kredi yelpazesi bu imkan ile daha da çeşitlendi. Programa Avrupa Birliği Komisyonu?nun verdiği destek için de ayrıca teşekkürlerimizi sunarız. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından sağlanan faiz desteği önemli bir maliyet avantajı sağlayacaktır. Halkbank olarak KOBİ bankacılığındaki deneyimimizin ve piyasalarda tesis ettiğimiz güvenin verdiği güçle bundan sonra da uluslararası finans kuruluşlarıyla yaptığımız işbirliklerine devam edeceğiz.?

KOBİ?lerin finansal kaynaklara erişimini kolaylaştırmak kadar önemli bir diğer hususun, ihtiyaçlarıyla uyumlu vadelerde kredi kullandırmak olduğunu sözlerine ekleyen Aslan şöyle devam etti:

?Bu kapsamda AYB ile yaptığımız işbirliğini çok önemsiyoruz. 2001 yılından beri AYB ile altı protokole imza attık ve şimdiye kadar toplam 540 milyon Euro?luk kaynak temin ettik. Bugün yapılan yedinci protokol ile kaynak hacmi 615 milyon Euro?ya, bir diğer ifadeyle yaklaşık 800 milyon USD?ye ulaştı. Bu kaynaklardan şimdiye kadar 1000?e yakın KOBİ?ye kredi kullandırıldı, 485 firma da kaynaklardan aktif olarak yararlanmaya devam ediyor.

Müşteri taksit tahsilatlarını, AYB?ye olan vade içinde yeniden kredi olarak kullandırarak kaynaklardan mümkün olan en yüksek sayıda KOBİ?nin yararlanmasını sağlıyoruz.?

Akbank kaynağı düşük faiz oranıyla 4 yıl vadeli kullandıracak

Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferda Besli ise ?Türk ekonomisinin en önemli segmentlerinden biri olan KOBİ?ler gerek üretim değeri ve hacmi gerekse istihdama sağladıkları katkıyla önemli bir ekonomik ve sosyal misyona sahip. Bu sebeple, Türk ekonomisinin büyümesini hızlandıracak, sürdürülebilir büyüme çıtasını daha da ileriye taşıyacak öncelikli stratejilerin başında KOBİ?lerin gelişmesi ve desteklenmesinin geldiğini düşünüyoruz. Akbank olarak, geniş şube ağımız ve KOBİ finansmanında uzmanlaşmış personelimiz ile, ekonomik krizden etkilenen KOBİ´lerin kriz sonrası toparlanma dönemlerinde en avantajlı finansman olanaklarını sağlayarak destek olmak öncelikli hedefimiz.

Bu kapsamda, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Birliği Komisyonu?nun sağladığı KOBİ İyileştirme Kredisi ile KOBİ?lerimizin finansal yapılarının sağlamlaşmasına önemli bir katkıda bulunuyoruz. KOBİ İyileştirme Kredisi KOBİ?lere kullandırılan kredilerde önemli bir adım olacak. Avrupa Birliği Komisyonu?nun Bankamıza sağladığı 15 milyon Euro?luk fonu KOBİ?lere yüzde (0-sıfır) faizli olarak kullandıracağız. Diğer bir ifadeyle, kredinin 15 milyon Euro?luk dilimini kullanan KOBİ?lerden herhangi bir kredi faizi talep etmeyeceğiz. AYB tarafından sağlanan 60 milyon Euro?luk fon ise müşterilerimize piyasa faiz oranlarından daha düşük olarak sunulacak.  Böylelikle, KOBİ?ler yatırım maliyetlerini azaltarak önemli bir rekabet gücü elde edecekler. Ayrıca, KOBİ?ler yatırımlarını asgari 4 yıl vadeli krediler ile finanse ederek vade avantajı da elde edecekler. Diğer taraftan sözkonusu kredi, firmaların çevre politikalarıyla uyumlu faaliyetlerini desteklediğinden Bankamız açısından ayrıca önem arz ediyor? dedi.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

One thought on “Avrupa Yatırım Bankası’ndan sözde KOBİ’lere özde büyük işletmelere Akbank ve Halkbank aracılığıyla 150 milyon Euro kredi”

  1. KOBİ İyileştirme Kredisi ne zaman ve nasıl kullandırılacak

Bir yanıt yazın