Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi?nin 28. toplantısı İskoçya’nın Edinburg şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Türkiye-AB KİK Üyesi Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de kayıt dışı ekonomi ve Türkiye-AB ilişkileri konulu bir rapor sundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, ?TOBB olarak, kayıt dışı ile mücadeleyi, ülke kalkınmasında, ülkenin refah düzeyinin artmasında, bireysel hak ve özgürlüklerin gelişmesinde ve kullanılmasında, aynı zamanda şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının yerleşmesinde odak noktası olarak görüyoruz? diye konuştu.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin önemi üzerinde durdu.

?Bizim için kayıt dışı ekonomi demek, güçlü ekonomi ve kaliteli demokrasiden sapma demektir? ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu, küresel iktisadi krizin olumsuz etkilerinden birisinin de, kayıtdışılığın büyümesi olduğunu söyledi.

Türkiye?de, kayıtdışı ekonominin payının, benzer gelişmişlik düzeyindeki ülkelerle kıyaslandığında ortalamaya yakın bir yerde göründüğünü bildiren Hisarcıklıoğlu ?Ancak bu kesinlikle, bizim olmak istediğimiz yer değildir. Kişi başına gelirimizi, üretimimizi ve rekabet gücü düzeyimizi, Avrupa Birliği?nin düzeyine çekmek istiyorsak, kayıtdışılık oranını da hızla aşağıya çekmemiz gerektiğinin farkındayız. Birçok platformda bıkmadan usanmadan dile getiriyoruz, kayıtdışı kalan, küçük kalmaya mahkûmdur. Küçük kalansa ancak taşeron olur? diye konuştu.

Kayıtiçine giriş sürecinin, verimlilik artışları, kurumsallaşma ve finansmana erişim gibi unsurlarla desteklenmesinin, ekonominin rekabet gücünü arttıracağına işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu çalışanlar açısından da, kayıtiçine girmenin, daha iyi hayat standardına sahip olma açısından büyük önem taşıdığını anlattı. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

?Kayıtdışılık, iktisadi olduğu kadar, bir eğitim sorunudur. Zira okul bitirmemişlerin yüzde 91?i kayıtdışıyken, üniversite mezunlarının sadece yüzde 8?i kayıtdışında. Öte yandan, işgücüne katılan kadınların büyük bir kısmı kayıtdışında çalışmaktadır. Bunun değişmesi için, kadınlara yönelik beceri kazandırma ve girişimcilik programları önem kazanıyor.?

Türkiye kayıtlı ekonomiye geçişte önemli mesafe katetti

?Kayıtdışılığın azalması, kamu idaresinin de mali yapısını düzelteceğinden, vergi sistemindeki çarpıklıkların da giderilmesi mümkün olacaktır. Zira, Türkiye’de vergilendirme daha çok tüketim ve işgücüne dayalı iken, gelir üzerinden vergilendirme geride kalmış durumdadır. Özetle tüm bunların gerçekleşmesi, Türkiye?nin potansiyel büyüme hızını artıracak, Avrupa Birliği?nin gelir düzeylerine yaklaşmamızı hızlandıracaktır. Bu noktada vurgulanması gereken bir husus da, Türkiye?nin son yıllarda kayıtlı ekonomiye geçişte önemli mesafe katettiğidir.

1996?da yürürlüğe giren Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği uygulaması, bankacılık sisteminin denetim ve gözetiminin pek çok gelişmiş ülkedekinden bile iyi bir noktaya gelmesi, artan kredi ve dış ticaret hacmi, modern ödeme sistemlerinin yaygınlaşması, kayıtlı ekonomiye geçişi tetiklemiştir. Bu çerçevede örnek vermek gerekirse, son 10 yılda dış ticaret hacmimiz 4 katına, KOBİ?lerin toplam kredi hacmi içindeki payları 3 katına, kredi kartı sayısı 5 katına, kredi kartı ile yapılan harcama 9 katına çıkmıştır.?

?Kayıtlı istihdamda hızlı bir artış var?

Hisarcıklıoğlu, sosyal güvenlik primlerini düzenli ödeyenlere yönelik prim indirimi uygulandığını hatırlattı. Yine son dönemde, istihdam üzerindeki maliyetleri aşağıya indirme yolunda önemli adımlar atıldığına dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ?Bundan 7 yıl önce yüzde 42 civarında olan istihdam yükü oranı, geçen yıl yüzde 36?ya kadar çekilmiştir. Kurumlar Vergisi’nde yüzde 20 ile AB ve OECD ortalamasının altına inilmiştir. Diğer tarafta ise, çapraz denetim sistemleri uygulanmaya başlanmıştır. Tüm bunların da sonucunda, Türkiye?deki kayıtlı istihdamda hızlı bir artış görülmüştür. 2002-2009 döneminde, Türk özel sektörü yaklaşık 3 milyon yeni iş üretmiştir. Ama aynı dönemde sigortalı çalışan sayısındaki artış tam 3.8 milyon kişi. Yani eskiden kayıtdışında çalışanlar bu dönemde kayıtiçine girmişler. 2002?de toplam ücretli çalışanların yarısı kayıtlı iken, bu oran 2009?da yüzde 70?e ulaşmıştır? dedi.

Sanayi politikası ile firmaların rekabet gücünün arttırılması gerektiğini kaydeden Hisacıklıoğlu, ?Yatırım ve iş yapma ortamı iyileştirilmelidir. İşgücü verimliliğinin arttırılması, aktif işgücü politikaları ile desteklenmelidir. Aktif işgücü politikalarının amacı, verimliliği artırmak ve işgücü beceri dönüşümünü sağlamak olmalıdır? dedi.

TOBB olarak bu çerçevede, Çalışma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 5 yılda 1 milyon kişiye piyasanın ihtiyaç duyduğu mesleki nitelikleri kazandırmak ve böylece istihdam edilmelerini sağlamak üzere yeni bir proje başlattıklarını anlatan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ?Kayıtdışı ile yapılacak mücadele, etkin bir iletişim stratejisi ve farkındalık kampanyası ile birleştirilerek, kamuoyunda geniş bir toplumsal destek oluşturulması sağlanmalıdır? ifadesini kullandı.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Bir yanıt yazın