Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,  Türkiye büyüme rakamlarının, özel sektörün tüketim ve yatırımına dayalı olarak çarpıcı performans sergilediğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, “2010 yılı ikinci çeyrekteki milli gelir, 2008 ikinci çeyreğini geçti, böylece küresel krizin olumsuz etkisini geride bıraktığımız teyit edildi” dedi.

Hisarcıklıoğlu, “Hemen tüm sektörlerimiz, kriz öncesi üretim seviyesini yakaladı. Tarım, imalat sanayi, enerji, turizm, eğitim, sağlık ve mali sektörde 2008 aynı döneminin seviyesinin üzerine çıkıldı. 2010 yılı ikinci çeyrek büyümesinin motoru iç tüketim olmuştur. Büyümenin üçte ikisi iç tüketimden kaynaklanmıştır. 2010 yılı ikinci çeyrekteki yüzde 10,3?lük büyüme nereden sağlandı? Özel iç tüketim artışının payı yüzde 68, kamu harcaması artışının payı yüzde 12, özel sektör yatırım artışının payı yüzde 25, diğer yüzde -5. Ekonomideki büyüme, istihdama da olumlu yansıyor. 2010 Mayıs ayı itibariyle son 1 yılda TOBB?un temsil ettiği özel sektördeki kayıtlı-sigortalı istihdam artışı 850 bin kişiye ulaşmıştır. İstihdamdaki artışın yüzde 70?i daimi, yüzde 30?u mevsimseldir” diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ekonomilerinin büyüme öngörülerinin daha olumlu yönde değişmesi ve referandum süreci sonrasında siyasi istikrarın güçlenmesi, büyümeyi olumlu etkileyecektir” görüşünü dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bu dönemde ekonomideki yapısal reformlara odaklanır ve özel sektörü güçlendirecek düzenlemeler; yeni Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi, hayata geçirirsek, bu olumlu gidişatı 2011 yılında da sürdürme konusunda elimiz güçlenecektir? dedi.

İSO Başkanı Küçük: Sanayi önemli katkı sağladı

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük de 2010 yılı ikinci çeyrek büyümesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. İSO Başkanı Küçük şu açıklamayı yaptı:

“Büyümenin, iki haneyle, beklentilerin de üzerinde gelmesi çok olumlu bir gelişmedir ve moralleri daha da yükseltmiştir. Geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 küçülmüştük. Bu yıl yüzde 10,3 büyüdük. İmalat sanayi katma değer artışı da geçen yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleşmiştir. Kayıpların telafi edilerek, artıya geçildiğine işaret eden bu iki gelişme özellikle olumlu ve dikkat çekicidir. Ayrıca, özel tüketimin yanı sıra, özel sektör yatırım harcamalarındaki artışın da yüzde 32,1 gibi yüksek bir oranla ikinci çeyrekte de devam etmesi diğer olumlu gelişmelerdir.

Sanayimiz her zaman olduğu gibi, ikinci çeyrekte de büyümeye önemli katkı sağlamış ve yüzde 10,3?lük büyümenin 4 puanı imalat sanayimizdeki büyümeden gelmiştir. Şimdi önümüzdeki mesele, sanayi üretiminde ve ekonomideki büyümeyi hız kesmeden devam ettirebilmektir. Türkiye?yi uzun süredir meşgul eden referandum süreci, milli iradenin verdiği kararla sona ermiş bulunmaktadır. Bu noktadan sonra, artık, ekonomi başta olmak üzere, süratle gündemde bekleyen diğer sorunların çözümüne odaklanmalıyız. Yılın ilk altı ayında, GSYİH?nın yüzde 11 oranında büyümesine bakarak, 2010 sonu itibarıyla programda öngörülen yüzde 3,5?luk büyümenin epeyce üzerine çıkılacağını şimdiden söyleyebiliriz. Genel itibarıyla ekonomi olumlu bir tablo ortaya koymaktadır. Ancak, işsizlik, cari açık ve ihracat gibi sıkıntı yaratabilecek başlıkların mutlaka dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Kısaca, artık, hep ifade ettiğimiz gibi enerjimizi ekonomiye yoğunlaştırmalı, eksikleri süratle gidermeli ve elde edilen kazanımları daha ileriye taşıyabilmeliyiz.”

2010-Mayıs itibariyle son 1 yılda istihdamı en fazla artan sektörler

İnşaat : 214 bin (Mevsimsel artış)

Yiyecek-İçecek hizmetleri : 132 bin

Ticaret (toptan ve perakende) : 136 bin

Büro Yönetimi : 98 bin

Lojistik hizmetleri : 76 bin

Sağlık hizmetleri : 71 bin

Eğitim hizmetleri : 65 bin

Turizm : 63 bin

Tekstil-Hazır Giyim üretimi : 51 bin

Mobilya üretimi : 42 bin

Otomotiv üretimi : 33 bin

Hukuk-Muhasebe : 32 bin


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Bir yanıt yazın