Çağın gerçeği olan genç insan, genç girişimci ve genç Türkiye perspektifinden yola çıkarak, ülke genelinde iş adamları ve iş kadınlarından oluşan 700 üyesiyle, dinamik bir iş insanı ve sanayici profilini temsil eden Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), üyelerinin 12 Eylül 2010 referandumu hakkındaki görüşlerine yönelik bir anket gerçekleştirdi. TÜGİAD’dan anketle ilgili olarak olarak yapılan açıklamada, ?Genç iş dünyası temsilcileri olarak, üyelerimizin referandum süreci ve Türkiye?nin siyasi, ekonomik ve toplumsal gündemine etkileri konusunda görüşlerine başvurduk? dendi.

TÜGİAD üyelerinin, erken seçime gidilmemesi ve TBMM?nin ihtiyaç duyulan alanlarda anayasa değişikliklerine devam etmesi gerektiği görüşünde olmaları, anket sonuçları arasındaki en ilgi çekici unsurlardan birini oluşturuyor. Ankete katılan üyelerin yüzde 69?u, referandumdan ?hayır? sonucu çıkmasının, siyaseti kısmen de olsa etkileyeceğini düşünüyor. Ancak katılımcıların yüzde 62?si bu durumda dahi erken genel seçime gidilmemesi ve seçimlerin zamanında gerçekleşmesi gerektiği görüşünü benimsiyor. Katılımcıların çoğunluğu (yüzde 69) referandum sonrasında seçime kadar olan dönemde TBMM?nin ihtiyaç duyulan diğer Anayasa değişikliklerine devam etmesi gerektiği görüşünü benimsiyor.

TÜGİAD üyelerinin yüzde 67?si, ekonomik alanlarda ihtiyaç duyulan değişikliklere yeterince yer verilmediği görüşündeler. Öte yandan, referandum sonucunun ?hayır? olmasının, ekonomi gündemine etkilerinin sınırlı kalacağı görüşü ağırlık kazanırken (yüzde80) ankete katılan üyelerin yüzde 53?ü referandum sürecindeki tartışma ortamı ve belirsizliklerin, ekonomiyi kısmen de olsa olumsuz etkilediğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 66?sı, mevcut paketin 1982 Anayasası?nı kısmen değiştirdiğini düşünürken; yüzde76?sı halk oylamasına sunulan değişiklik paketinde, ekonomik alanlarda ihtiyaç duyulan değişikliklere yeterince yer verilmediği görüşünde. Değişikliğin siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımı ve geniş bir mutabakat ile oluşturulmadığı görüşü de yüzde 73 ile ağırlık kazanıyor. Halk genelinin, referanduma sunulan anayasa değişikliğinin içeriği ile ilgili halk yeterince bilgi sahibi olmadığı (yüzde76), değişikliğin içeriğinden çok diğer konularda tartışılarak siyasallaştırılmakta olduğu görüşü (yüzde 89) ön plana çıkıyor. Paket içeriğinin maddeler halinde halkoyuna sunulmasının daha uygun olacağı görüşünü (yüzde 69) benimseyen anket katılımcılarının çoğunluğu, halkın görüşüne gidilen bir ortamda her kesimde dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiğini de (yüzde 71) düşünüyor. Değişikliğin AB tam üyelik sürecine katkı sağladığına yönelik olarak ise zayıf bir kanaat (yüzde 27) bulunuyor. Ankete katılanların bir diğer çoğunluk görüşü de (yüzde 71), referandum sürecinin toplumda gereksiz kutuplaşmalara neden olduğu yönünde.

TÜGİAD anketinde ortaya çıkan bir başka çarpıcı veri ise, yüksek yargı organlarının yerindelik yönündeki kararlarının kısıtlanmasının yüzde 67 oranında uygun veya kısmen uygun görülmesi. Bu sonuç, genç sanayici ve işadamlarının, özelleştirme ve benzeri konularda yüksek yargı organlarının kararlarının gecikmesinin, özel sektör yatırımlarına ve Türkiye?nin yatırım cazibesine olumsuz etki yapabileceğini düşündüğünü gösteriyor. Bununla beraber ankete katılanların yüzde 80?i anayasa değişikliğinin yürütmenin yargı üzerindeki etkisini arttırdığını düşünmektedir.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Bir yanıt yazın