Resmi Gazete?de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı?nın Gümrük Genel Tebliğ?i Birinci Bölümü?ne göre menşe ispat belgelerinin uygun olarak ve seri numaraları verilerek basılması ve ihtiyaca göre dağıtılması hususlarında TOBB ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ayrı ayrı yetkili olacak.

Yetki verilen kurumlarca ilgili mevzuatla belirlenen form ve niteliklere uygun olarak bastırılan menşe ispat belgelerinin birbirinden ayırt edilebilmeleri, aynı seri numaralı birden fazla belge basılmasının önlenmesi amacıyla Konfederasyon ve TOBB tarafından belgelere farklı seri numaraları verilmesi de dahil olmak üzere gerekli tedbirler alınacak ve Müsteşarlığa bilgi verilecek.

Menşe ispat belgeleri esnaf ve sanatkar odaların üyelerine satılacak

TOBB tarafından bastırılan menşe ispat belgeleri odalara; konfederasyon tarafından bastırılan menşe ispat belgeleri birliklere gönderilecek. Odalar, menşe ispat belgelerini takip edilebilecek olması koşuluyla talep eden firmalara ve temsil ettikleri firmalar için kullanılmak üzere gümrük müşavirlerine satabilecek.

Odalar ve birliklerce satılan menşe ispat belgelerinin satış ücreti satış sırasında, onay ücreti ise onay sırasında tahsil edilecek. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince onaylanan menşe ispat belgeleri için tahsil edilecek ücret TOBB tarafından belirlenip duyurulan onay ücretini aşamayacak. Menşe ispat belgeleri, birlikler tarafından sadece esnaf ve sanatkârlar odaları üyelerine satılacak.

Odalar sadece sattıkları belgeleri onaylayacak

Odalar veya Birlikler sadece sattıkları belgeleri onaylayabilecek. Odalar veya birlikler tarafından satılıp yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından onaylanan belgelerin seri numaraları ile ilgili firma isim ve vergi numaraları, onayı izleyen ayın ilk üç iş günü içerisinde odalarca veya birliklerce belirlenecek standartta belgenin satın alındığı odaya veya birliğe elektronik ortamda bildirilecek. Menşe ispat belgeleri, ihracatçılar veya kanuni temsilcileri tarafından belirlenen hükümlere uygun olarak düzenlenerek onaylanmak üzere belgenin satın alındığı odaya veya birliğe ya da yetkilendirilmiş gümrük müşavirine ibraz edilecek.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Bir yanıt yazın