İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi’nin İstanbul Fashion Fair’e ilişkin olumsuz açıklamalarını CNR yetkilileri talihsiz olarak nitelendirdi. CNR Holding Fuarcılık Grup Başkanı Ali Bulut, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçmek amacıyla açıklama yapma gereği duyduklarını belirterek, 16 yıldır moda fuarları düzenleyen CNR’ın hazır giyim sektörünün iç ve dış pazarlardaki başarısında somut ve büyük katkıları olduğunu vurguladı.

CNR Holding Fuarcılık Grup Başkanı Ali Bulut?un bu konudaki açıklaması şöyle:

“26-28 Ağustos 2010 tarihleri arasında CNR Expo’da düzenlenen İstanbul Moda Fuarı’na yönelik olarak İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi’nin basına yansıyan açıklamaları tarafımızca değerlendirilmiş ve bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Ülkemizin en köklü ve en büyük fuar kuruluşu olan CNR, 16 yıldan bu yana hazır giyim ve tekstil fuarları düzenlemektedir. Bu fuarların tamamına yakını başta ihracatçı birlikleri olmak üzere sektör kuruluşlarının destek ve katılımı ile düzenlenmiştir. Bu bağlamda CNR ve hazır giyim ve moda sektörünün fuar konusunda strateji ve beklentilerinde geçmişte hiçbir çelişki olmamıştır.

Bu stratejik işbirliklerinin sonucu olarak da, bugüne kadar düzenlenen onlarca fuarın sektöre her yıl yüz milyonlarca dolarlık ihracat ve iç satış bağlantısı sağladığı  tartışmasız herkesin malumudur.

Son olarak 26-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlediğimiz Istanbul Fashion Fair ile eş zamanlı olarak İHKİB öncülüğünde Istanbul Fashion Week etkinliklerinin düzenlendiği bilinmektedir.

Sektör ve ülke kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması ve sinerji sağlamak amacı ile, CNR tarafından İHKİB ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde işbirliği için her türlü girişimde bulunulmuş, ancak olumsuz yanıt alınmıştır.

Buna rağmen, CNR tarafından düzenlenen İstanbul Fashion Fair katılım ve ziyaretçi anlamında son derece başarılı geçmiştir. Fuara yerli ve yabancı 150 firma katılmış; 2.700?ü yabancı olmak üzere 12.400 profesyonel ziyaretçi tarafından gezilmiştir. Fuarın gala gecesi ise Cemil İpekçi’nin ?Yansıma? isimli deflesi ile yapılmış ve defile büyük beğeni toplamıştır. Fuar katılımcılarının % 30?unun fuar sırasında bir sonraki fuar için katılım başvurularını yapmış olması da, organizasyonun başarısının somut bir göstergesidir.

CNR tarafından düzenlenen ticari ihtisas fuarına karşın, İHKİB?in gösteri ağırlıklı bir organizasyon düzenlediğine de dikkat çekmekte fayda görüyoruz. Bu nedenle iki etkinlik arasında kurulmaya çalışılan ilişkinin de gerçeği yansıtmadığı kanısındayız.

İHKİB?in Istanbul Fashion Fair?i yok sayma çabalarına karşın, fuarımıza gelen yabancı alıcılar CNR tarafından bilgilendirilmiş ve fuardan sonra Istanbul Fashion Week etkinliklerini de görmeye teşvik edilmişlerdir. Bu bağlamda çok sayıda alıcı transferleri CNR tarafından sağlanarak Taşkışla?daki defileleri izlemeye gitmişlerdir. CNR bunu sektör ile uzun yıllara dayanan ilişkisinin gereği olarak hiçbir beklentisi olmaksızın yapmıştır.

?Fuarlarımızın ne zaman düzenleneceğine TOBB karar verir?

Bilindiği üzere fuarların hangi tarihte ve nerede düzenleneceğine, yapılan başvurular değerlendirilerek TOBB tarafından karar verilmektedir. Bu  nedenle hiçbir kuruluşun bir başka kurumun fuarı ile ilgili olarak tek taraflı olarak bir tasarrufta bulunma hak ve yetkisi bulunmamaktadır. CNR fuarlarının tarihini, sektörün pazarlama programlarını ve uluslararası fuar takvimlerini göz önüne alarak belirlemektedir. Bundan sonra da yapacağımız şey bundan farklı olmayacaktır.

Sektörün ihracatının 10 milyar dolarlarla ifade edildiğine dikkat çekerek; kamu kaynakları kullanılarak, 4 milyon Euro harcandığı birinci elden ifade edilen bir organizasyonda 11 milyon Dolarlık katma değer sağlandığı açıklamasının değerlendirmesini kamuoyuna bırakıyoruz.

CNR olarak, ihracatımızın gözbebeği olan hazır giyim ve tekstil sektörüne fuarlar aracılığı ile hizmet vermeye devam edeceğimizi ve bu konuda sektör kurumları ile diyalog ve işbirliğine her zamanki gibi açık ve hazır olduğumuzu da tekrar vurgulamak isteriz.

Sektör kuruluşlarından beklentimiz ise, asli işlevlerini yapmaları ve ihtisas gerektiren fuarcılık gibi konularda uzman kuruluşlardan hizmet almalarıdır.Bu konuda, ?sadece yabancı oldukları için?; kendi ülkelerinde bile miadı dolmuş fuar ve organizatörlerin,  rehberliğine başvurulması, sektöre zaman ve kaynak israfından başka hiçbir sonuç getirmeyecektir.”sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Bir yanıt yazın