Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni proje ile girişimcilere sıfır faizli yatırım ve işletme kredi verilmeye başlandı. Proje ile 34 bin kişiye yeni istihdam imkanı sağlanırken, ülke ekonomisine de yıllık 4.858.200.000 TL?lik katkı yapılacak. Uygulama 1 Ağustos itibariyle başlatıldı.

Hayvancılık sektörüne dev katkı sağlayacak projeyle ilgili bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Finansal boyutu ve uygulamadaki bazı özellikleri nedeniyle Cumhuriyet tarihinin ?ilk?lerinden olma özelliğini taşıyan projenin ?Yatırım Kredileri? ahır, ağıl yapma, süt sağım tesisi kurma ve hayvan alımını kapsayacak. Bu krediyle süt sığırcılığında, damızlık etçi sığır yetiştiriciliğine koyun ve keçi yetiştiriciliğinde, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ve manda yetiştiriciliğinde sıfır faizli kredi verilecektir. Geri ödemesi 7 yılda yapılacaktır. Limitinin 7.500.000 TL olacağı kredi, en üst limitten alındığında yaklaşık bin baş damızlık hayvan alımını karşılayabilecektir.

Projenin sıfır faizli işletme kredisi ise Büyükbaş Besi Hayvancılığını kapsamaktadır. Bu proje ülkenin et üretimini artırma amaçlı bir çalışma olarak uygulamaya konuldu. Büyükbaş Besi Hayvanı alımı ve yem temininde kullandırılacak, bu kredi ise 2 yılda geri ödenecektir. Müracaatçı başına 3.000.000 TL olarak belirlenen kredi ile üst limit krediyi kullanan bir yatırımcı yaklaşık bin Büyükbaş Besi Hayvanı besleyebilecektir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı?nın projesi ile ilk yıl için 100.000 baş Damızlık Sığır Manda, 2.000.000 baş Damızlık Koyun-Keçi ve 600.000 baş Besi Sığırı hedeflenmiştir. Yine bu proje ile bir yılda 525.000 ton ilave süt üretimi, 260.000 ton yıllık ilave et üretimi, 85.000 baş yıllık ilave buzağı üretimi ve 1.728.000 baş yıllık ilave kuzu üretimi sağlanacaktır. Uygulama istihdama da önemli bir katkıda bulunarak 34.000 kişiye yeni iş imkanı sağlayacaktır. Projenin birinci yılının sonunda ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ise 4.858.200.000 TL olacaktır.

Bu projenin bütçeye getireceği yük 1.300.000.000 TL?dir. Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası Şubeleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri Böle Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili Tarım ve Köyişleri Bakanlığı?nın İl ve İlçe Müdürlüklerinden de bilgi alabileceklerdir.”

Hayvancılıkta %100 Faiz İndirimli ( 0 Faizli ) Kredi Uygulaması
KREDİ KONULARI FAİZ İNDİRİM ORANI(%) GERİ ÖDEME SÜRESİ
Süt sığırcılığı (yatırım) 100 7 Yıla Kadar
Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği (yatırım) 100
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) (yatırım) 100
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) (yatırım) 100
Büyükbaş hayvan besiciliği (işletme) 100 2 Yıla Kadar

KAPSAMI; ÜLKE GENELİ

UYGULAMANIN BAŞLAMA TARİHİ;  1 AĞUSTOS 2010

KREDİ ÜST LİMİTİ: Yatırım kredilerinde                                    7.500.000 TL.

İşletme Kredilerinde (Sığır Besiciliği) 3.000.000 TL.

KREDİ PLANLAMASI:

2.000.000 Baş Damızlık Koyun-Keçi

100.000 Baş Damızlık Sığır-Manda

600.000 Baş Besi Sığırı için ?0? faizli kredi verilecektir.

YARARLANMA KOŞULLARI:

  • Süt Sığırcılığı ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği konularında; En az 10 baş,
  • Damızlık Etçi Sığır ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği konularında; En az 50 baş kapasiteye sahip işletmeler yatırım kredisi için,
  • Büyükbaş Hayvan Besiciliği konusunda; En az 10 baş kapasiteye sahip işletmelerişletme kredisi için Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatiflerine başvurabilirler.