Et sektöründe yaşanan sorunlara çözüm olabilmek amacıyla uzun süredir kurulması gündemde olan Ulusal Kırmızı Et Konseyi kuruldu. Konsey geçici başkanlığına ilk olağan kurula kadar görev yapmak üzere SETBİR Genel Sekreteri Melek Us seçildi.

Kırmızı et sektörünün son dönemde artan sorunları için ilk defa biraya gelen üretici ve sanayiciler, sorunun çözüm odağı olmaya karar verdi ve uzun zamandır kurulması gündemde olan Ulusal Kırmızı Et Konseyi?ni kurdu.

2588 sayılı Tarım Kanunu?nun 11. maddesine dayanılarak kurulan Ulusal Kırmızı Et Konseyi ilk kurucular kurulu toplantısını 25 Ağustos 2010 tarihinde Ankara?da gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda Kurucular Kurulu kendi arasında 6 ay içerisinde gerçekleşecek olan ilk olağan genel kurula kadar görev yapacak geçici başkan ve yardımcılarını seçti. Buna göre; Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanlığına SETBİR Genel Sekreter?i Melek Us, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkan Yardımcılığına Özer Türer, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Muhasip Üyeliğine Bülent Tunç seçildi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri ise Zeki Ilgaz ve Levent Yıldırım olarak belirlendi.

Ulusal Kırmızı Et konseyi?nin kuruluşu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

?Ülkemizde kırmızı et ve kırmızı et mamulleri sanayi, hammadde temininden pazarlamaya kadar pek çok soruna çözüm beklemektedir. Uzun yıllar sonrasında Ulusal Kırmızı Et Konseyinin kurulmuş olması sektör için çok büyük önem taşımaktadır. Üretici ve sanayici tarafından önemli bir gelişme olarak görülmektedir. Kırmızı et sektöründe istikrar ortamının sağlanması ve ülkemiz hayvancılığının geliştirilerek kaliteli kırmızı et üretim ve tüketiminin arttırılması için acil önlemlere ihtiyaç olduğu gibi orta ve uzun dönem için de kalıcı tedbirler alınması gerekmektedir.

Özellikle gelişmiş ülkelerin birçoğunda bir ?Ulusal Kırmızı Et Konseyi? veya benzer işlevlere sahip bir kurum bulunmaktadır. Bu konseyler incelendiğinde, her birinin ülkelerindeki kırmızı et politikalarına yön verdiği görülür.

AB?de yürürlükte olan kırmızı et sektörünü düzenleyici sistemler ve politikalar dikkate alınarak, gerekli yasal ve yapısal düzenlemelere hızla başlanması gereği ile kurulmuş bulunan Ulusal Kırmızı Et Konseyi, toplum yararına öneriler ve çözümler üretmek için bugün yapmış olduğu ilk toplantısı ile birlikte çalışmalarına başlamıştır.

Kurulmuş olan Ulusal Kırmızı Et Konsey?inin, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ve ilgili diğer tüm kesimleri kapsayan işlevsel bir yapıda olması, bürokratik bir kurum olmanın ötesinde olması ve bu sayede tüm kesimlerin sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koyabilmesi için çalışmalar yürütmesi en önemli görev olarak benimsenmiştir.

Konseyin, Ülkemiz kırmızı et sektörünün üreticisinden sanayicisine, perakendecisinden tüketicisine, akademisyeninden kamu görevlilerine kadar tüm paydaş gruplarını bünyesinde toplayan bir yapıda olması gerektiği yine bugün yapılan ilk toplantıda karar altına alınmıştır. Bu kapsamda, genel kurulda tüm paydaşların temsil edilmesini teminen Konseyin tanıtım ve üye kaydı işlemlerini titizlikle yürütmesi, tüm kesimlerin sesi olması gerekliliği önemle vurgulanmıştır.

Bu çerçevede Ulusal Kırmızı Et Konseyi, ilerleyen günlerde sektörün tüm taraflarını Konsey bünyesinde temsil etmek üzere yeni temsilcileri de üye olmak üzere kabul etmeye başlayacaktır.

Ulusal Kırmızı Et Konseyinin sektörün bu son derece sıkıntılı bir döneminde faaliyetlerine başlamış olması sektör tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Konsey?in tüm ülkemize hayırlı olması temennisi ile kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.?


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Bir yanıt yazın