Enerji Verimliliği Derneği (Enverder) tarafından Türkiye Enerji Verimliliği Meclisi (TEVEM)  adına hazırlanan ?Türkiye  Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışmaları Raporu? Kayseri?de açıklandı. Raporda, Türkiye?nin enerji ve iklim odaklı ?Yeşil Ekonomiye Geçiş Programı? uygulaması gerektiği vurgulandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ?Enerjiyi verimli kullanmanın yanı sıra, temiz enerji kullanımına yönelik çalışmalar da önümüzdeki dönem için oldukça önemli? dedi.

Enerji Verimliliği Derneği (Enverder) tarafından Türkiye Enerji Verimliliği Meclisi (TEVEM)  adına hazırlanan ?Türkiye Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışmaları Raporu?, Akdeniz Demir ve Demir Dışı İhracatçılar Birliği Başkanı ve Enverder Başkanvekili Adnan Ersoy Ulubaş?ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantı ile Kayseri?de açıklandı.

Toplantının açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, raporun oldukça önemli bir çalışma olduğunu belirterek, ?Karşılıklı katkılarla daha da geliştirilebilir? dedi. İnsanlığın hem çevreye zarar vermeden hem de en yüksek verimlilikte enerjiye ihtiyaç duyduğuna vurgu yapan Yıldız,  gelecek nesillere bırakılacak miras adına verimli ve temiz enerji çalışmalarının geliştirileceğini ifade etti. Yıldız, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine karşı çıkan çevreci gruplara da gönderme yaparak, ?Bir araya gelsinler, bir enerji üretim yöntemi üzerinde anlaşsınlar, bizler de yatırımlarımızı ona göre yapalım ama anlaşabileceklerini sanmıyorum? diye konuştu.

Yıldız, Enerji arz güvenliği sorunları artan enerji maliyetleri kentleşme iklim değişikliği ve küreselleşmenin sebep olduğu etkiler enerjinin artık verimli kullanılmasını zorunlu hale getirdiğini söyledi. Yıldız Türkiye?nin rekabetçi gücünü arttırması için düşük karbon ekonomisi veya yeşil ekonomi olarak adlandırılan yeni paradigmaya uyumlu hale gelmesi için kat etmesi gereken çok yolun olduğunu söyledi. Yıldız şunları söyledi ?Öncelikle yeşil ekonominin gerektirdiği yeni üretim tüketim ve çevre anlayışının Türkiye?de yerleşmesi gerek. Rapor sadece enerji verimliliği ve tasarrufa dikkat çekmiyor. Yeşil ekonomiyi yeni bir ekonomik dalga olarak tarif ediyor ve Türkiye?nin bu yeni dalga üzerinde kalmasının yaşamsal öneme sahip olduğunu  ortaya koyuyor,

Toplantıda bir gazetecinin son enerji ihaleleri üzerine sorduğu soruyu cevaplayan Yıldız, son enerji ihalelerinde toplam tutarın 5,6 milyar dolara çıktığını hatırlattı ve ?İhaleyi alanlar, ?Ben bu işten vazgeçtim? deseler bile devletin kasasına 1,2 milyar dolar girer? diyerek yatırımcılardan alınan teminatlara dikkat çekti.

Tabiatla barış içinde yaşamak mümkün

Enverder  Başkanı Erkan Gürkan ise raporun amacını, ?Türkiye?de enerji ve verimlilik konusunda çalışan, politika yapan, karar veren kamu yöneticilerine, girişimciler ve profesyonellere katkı sağlamak ve tabiatla barış içinde kalkınmanın mümkün olduğunu göstermek? şeklinde açıkladı.

Toplantıda, yeşil ekonomiye geçişin KOBİ’lere yeni iş fırsatları doğuracağı yorumu yapıldı.

Strateji belgesinde dikkat çeken noktalar

>> Yenilenebilir enerji teknoloji argesi stratejik konular arasına alınmalı ve özel bir düzenlemeye gidilmeli.

>> İletim ve dağıtım hatları ile yenilenebilir santraller arasında uyum sağlanmalı

>> Enerji ve araştırma ve uygulama merkezleri kurulmalı.

>> İdari ve kurumsal kapasiteler güçlendirilmeli.

>> Kaçaklar ve çalıntı, teknik ve sosyal  önlem tedbirleriyle ortadan kaldırılmalı.

>> Petrolde vergi kayıpları ile mücadele için daha fazla teknoloji kullanılmalı.

>> Verimlilik eylem planı yapılmalı, tasarruf ve emisyon hedefleri sektörlere göre paydaşlarla ortaklaşa belirlenmeli.

>> Düşük enerji sınıfı aletlerden, yüksek sınıflı aletlere geçiş için teşvik mekanizmaları çalıştırılmalı.

>> Enerji verimliliği koordinasyonu özerk bir yapıya kavuşmalı, kamu ? özel sektör bir arada çalışarak hedefleri ve uygulama süreçlerini belirlemeli.

>> Ulusal eylem planı hazırlanmalı ve bölgelere ve sektörlere göre detaylandırılmalı.

>> Enerji verimliliği proje finansmanlarına vergi muafiyetleri eklenmeli.

>> Lisans başvurularını dar bir zaman dilimine sıkıştırmayan yeni bir düzenlemeye gidilmeli.

>> Maden arama ve enerji çalışmaları bir arada ele alınmalı.

>> Doğal gaz dağıtımında yalıtımsız binalara abone verilmesi engellenmeli.

>> Türk girişimcileri yeşil ekonomi konusunda bilinçlendirilmeli ve bu süreçte medya ve STK?lar kullanılmalı.

>> Enerji yatırım fonlarının kurulmasını teşvik edecek düzenlemeler yapılmalı.

>> Çevresel atıklar ve enerji bir arada değerlendirilerek özel çaba sarfedilmeli.

>> Kümelenme temelli bölgesel yeşil kalkınma teşvik edilmeli.

>> Yenilenebilir enerji üretimiyle pompalı HES?ler entegre edilmeli.

>> Enerji yoğun alanlarda özel endüstri bölgeleri ve kümelenmeler oluşturulmalı.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Bir yanıt yazın