İskenderun Körfezi’nde sanayi gelişirken nelerin gözönüne alınması gerektiği bölge sanayicileri tarafından dile getirildi. Ceyhan başta olmak üzere, İskenderun’da bölgenin çehresini değiştirecek yeni sanayi yatırımları; bölgenin kentsel planı, ulaşım altyapısı, çevre projeleri ile birlikte yeniden planlanmasına ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor. İskenderun’da yayın yapan haftalık ekonomi gazetesi EkoGündem’de (www.ekogundem.org) yer alan haber, bölgenin önümüzdeki dönemde oluşacak sorunlarına işaret çekerken, geçtiğimiz günlerde yapılan “İskenderun Körfezi Büyüme Gelişim Stratejisi ve Ana Stratejik Hedefler” konulu toplantıda dile getirilen çözüm önerilerini ortaya koyuyor.

Bölgenin önümüzdeki dönemine ilişkin ana stratejik hedeflerin ele alındığı toplantı İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Hatay Valisi Celalettin Lekesiz?in yanı sıra toplantıya, İskenderun Kaymakamı Cemil Aksak, Dörtyol Kaymakamı Hayri Sandıkçı, çevre ilçe ve belde belediye başkanları, işadamları ve Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu üyelerinin katıldı. Toplantıda yapılan sunumlar, İskenderun Körfezi ve çevresi ile ilgili çok ciddi planlamalar yapılması gerektiğinin işareti oldu.

Hatay Valisi Lekesiz: ?Sanayileşirken nelere ihtiyaç duyacağımızı araştırıyoruz?

İskenderun Körfezi?nin sanayi bakamından önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, 20 bin dönümlük alanın sanayiye kazandırılmasıyla, 60 milyar dolarlık yatırım ile 60 bin kişiye istihdam sağlanabileceğini söyledi. Düzenlenen bu toplantı ile genel müdürleri, bölge ve il müdürleri, işadamları ile muhataplarını biraraya getirerek Hatay?ın ekonomik gelişiminin masaya yatırıldığını belirten Lekesiz, bölgenin sanayileşirken nelere ihtiyaç duyulacağı konusunu gündemlerine alacaklarını söyledi.

İskenderun, Payas ve İskenderun Demir Çelik çevresinde oluşan sanayi bölgelerinin birbirine yakın olması dolayısıyla sanayi bölgelerinin birleştirilmesi gerektiğini vurgulayan İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Kaya ise, mega organize sanayi bölgesi önerisini sundu. Kaya, mega OSB?lerin kurulması halinde İskenderun?un gelecekte Türkiye ve dünyanın sayılı OSB?leri arasında yer alma ve bunun sonucu olarak yapılan üretimde markalaşmayı yakalayabilme gücüne sahip olabileceğine dikkat çekti. Gaziantep ilini örnek gösteren İOSB Başkanı Çetin Kaya, bu ilde bulunan beş ayrı OSB?nin oluşturulan tek yönetimle yönetildiğini, dünyada da bu modele rastlandığını, tek elden yönetim ile kalitenin yakalanarak, markalaşmada, rekabette ciddi aşamalar kaydedileceğini söyledi.

?Tek çatı yönetimi hedef olmalıdır?

Körfezde Mega OSB?lerin kurulması ile ilgili konuşmasını sürdüren OSB Başkanı Çetin Kaya, ?Bölgedeki OSB?ler 1970?li yılların mantığı ile küçük ölçekli olarak kurulmuş olup gelişen ve büyüyen ülke ve bölge sanayi hızını altyapı anlamında karşılamaktan uzak kaldı. Bu nedenle atık çağın bir gereği olarak bundan sonra kurulacak diğer OSB?lerin daha geniş alanlarda ve uzun vadeli vizyona sahip, altyapı yatırımları ile ?mega OSB? olarak kurulmasında geleceğe dönük büyük faydalar vardır. Bununla birlikte hâlihazırda faaliyetlerini birbirinden bağımsız olarak sürdüren birçok OSB ve benzeri bölgelerde yine ?mega OSB? adı altında birleştirilerek tek çatı altında toplanması ana hedeflerimizden birisi olmalıdır? dedi.

?Ceyhan?da acil kamulaştırma çalışmaları uygulamada?

Örneğin; bölge sınırları içerisinde İskenderun ve Payas olmak üzere iki adet OSB ile İskenderun Demir Çelik Fabrikaları ?Mega OSB? oluşturmak maksadı ile tek çatı altında toplanabileceğine işaret eden Başkan Kaya, mega OSB?ler ile elde edilecek faydaları ana hatları ile şöyle sıraladı:

?Gelecek yıllar ve bölge yatırım potansiyeli dikkate alındığında Türkiye ve Dünya?nın sayılı OSB?lerinden birisi olma ve markalaşma yoluyla bunun getireceği güç. Ortak alanda faaliyette bulunan tesisleri bir araya getirerek sektörel ve ulusal sorunlardan hatırı sayılır söz sahibi olma, OSB genel ve işletme giderlerinde azalma, tüm OSB faaliyetlerini tek çatı altında toplayarak daha etkin kaynak kullanımı sağlanabilir. Bu yapıya Ülkemizdeki en güzel örnek ise Gaziantep?de beş ayrı bölgede faaliyetini sürdüren OSB?lerin tel elden yönetilmesidir. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi (CEİEB) Adana Ceyhan bölgesinin bir enerji üssü haline gelmesine yönelik çalışmalar kapsamında Bakanlar kurulu kararı ile bölgenin sınırları genişletilerek bölgenin acilen kamulaştırılması kararı geçtiğimiz hafta Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Mega OSB uygulamasına en güzel örneklerinden birisi olacak bu çalışma ile bölgede 20 milyar dolarlık bir yatırım yapılması planlanmaktadır.?

?Ceyhan?daki enerji yatırımları baş döndürüyor?

İskenderun Körfezi?ndeki enerji yatırımları hızla şekillenmesine işaret eden Çetin Kaya, bölgede yapımı planlanan ve yapımına başlanan yatırımlar ile ilgili bilgi verdi. Kaya, “Bölgede 10 milyon/ton kapasiteli iki petrol rafinerisi, 15 milyon/ton kapasiteli bir başka petrol rafinerisi, LNG Sıvılaştırma Terminali ki, yıllık 10 milyon/ton kapasiteli, tersane ve müştemilatı (3 adet 350 DWT), 5 adet 100 bin DWT gemiye hizmet verebilecek büyüklükte ve 2 gemi için tank tesisi, liman genişletilmesi, 5 bin dönüm üzerine serbest bölge, 1500 MW kapasiteli enerji santrali, 100 bin konut, arıtma tesisi ve çöp yakma fabrikası, deniz dolgusu, bölgede halen BOTAŞ Yumurtalık ve Dörtyol Tesisleri, Toros Gübre Fabrikası faaliyetini sürdürmektedir? dedi. Tüm bu gelişmelere istinaden, sanayileşen kentlerin sağlıklı bir şekilde planlanması gerektiğine vurgu yapan Çetin Kaya, İskenderun Sanayi Bölgesi’nde yerleşim birimlerinin sanayi tesisleri ile içiçe olmasından bölge halkının da hoşnut olmadığın ifade etti.

Sarıseki Beldesi’ne taşınma projesi

İskenderun Körfezi çevresinin sanayileşme anlamında hızla büyürken, ekonomik anlamda da güçleneceğine, bu yüzden bölgedeki iş gücü ihtiyacının arttığını belirten Kaya, bölgede nüfusun hızla büyüdüğüne dikkat çekti. Kaya, ?Artan nüfusun yaşam alanları ise planlı bir kentleşme yerine, daha çok çarpık ve sanayi ile içiçe bir alana doğru yayılmaktadır. Örneğin Sarıseki Kasabası, İskenderun?dan Dörtyol?a giderken 10 kilometre uzaklıkta kurulu olup, nüfusu yaklaşık 5 bindir. Etrafındaki sanayileşme ve dağınık yapı, sanayi haricinde herhangi bir kayda değer bir iş imkânına sahip olmayan Sarıseki bölgesindeki sivil yaşam, bölge sanayileşmesinin gelişim ve büyümesi yönündeki önemli kısıtlardan birini oluşturmaktadır. Bir öneri olarak Sarıseki mevcut yerleşim yerini TEM Otoyolu’nun dağ tarafına taşınması, projesinin hayata geçirilmesi ile, bu bölgede söz konusu çarpık kentleşme ortadan kaldırılmış ve böylece sanayi büyümesinin önündeki en büyük engellerden birisi de ortadan kaldırılmış olacaktır. Bölgede sanayileşme hamlesinin önü açılmalı? diye konuştu.

?Bölgede ulaşım altyapısı yenilenmeli?

İskenderun Körfezi?nde sanayileşmenin 1970?li yıllarda başladığını anımsatan Çetin Kaya, bu sanayileşmenin 2000?li yıllardan sonra hız kazanmasıyla artan özellikle kara trafiği günümüz altyapısı ile gerek sanayi gerekse sivil ihtiyaçları karşılamaktan oldukça uzak kalmıştır. Bölge sanayileşme hızının önümüzdeki uzun vadede devam edeceği gerçeği ise bu problemi yakın zamanda daha da önemli kılmaktadır? dedi. Körfez Bölgesi sanayi kuruluşlarının kullanımında olan birincil ulaşım yolunun E?5 Karayolu ile TEM Otobanı olduğuna işaret eden Çetin Kaya, ?Özellikle ağırlıklı olarak kullanılan ve firmalar kadar sivil halkında kullanımına açık olan E?5 Karayolu’nda oluşan trafik yoğunluğu, taşıdığı kaza riskleri ile birlikte günümüz firma ve sivil hayatın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bir altyapıya sahiptir? dedi. Bu ve benzeri nedenlerle yakın zamanda faaliyete geçecek yeni firmalarla birlikte İskenderun Körfezi?nde faaliyetlerini sürdüren firmaların rahat ve kaza riski olmadan faaliyetlerini sürdürebilmesi için karayolu ulaşım altyapısının yeniden yapılandırılması gerektiğini vurgulayan Çetin Kaya, ulaşım konusundaki aciliyetin de dikkate alınmasını istedi.

?Bölgeye E-5?e köprülü karayolu üstgeçidi ve TEM bağlantısı yapılmalı?

Azganlık-Mersin Çayı arasında E 5?e köprülü karayolu üstgeçidi ve TEM Bağlantısı yapılması gerektiğini vurgulayan Çetin Kaya, bölge halkının trafiğinin köprü üstüne yönlendirilerek özellikle OSB giriş çıkışlarında oluşan trafiğin rahatlayacağını söyledi. Kaya, köprülü karayolu üstgeçidi Azganlık girişinin TEM Otoyolu ile bağlantısının da projeye eklenmesiyle OSB?li firma araçlarının kısa ve güvenli yoldan TEM?e ulaşmasının da mümkün olabileceğini kaydetti.

?İskenderun-Osmaniye arasında hafif raylı sistemin kurulması?

Bölgede 2012 yılında istihdam sayısının İskenderun OSB?de 4 bin 500, İskenderun Demir Çelik?de 5 bin, Payas OSB?de 3 bin 500, Atakaş Demir Çelik?de 2 bin 500, Osmaniye OSB?de 4 bin 500 olmak üzere toplam 20 bine ulaşacağını vurgulayan Çetin Kaya, ?Bölgede ağırlıklı olarak vasıflı elemana duyulan ihtiyaç, İskenderun-Osmaniye Bölgesi?nde çalışan firmaların ağırlıklı olarak demir-çelik sektöründe faaliyet göstermesi dolayısıyla personel bölgeden karşılıklı servis araçlarıyla tedarik ediliyor. Bu durumun trafik yoğunluğu kadar maliyet dezavantajlarını içeren bu durum İskenderun – Osmaniye arası hafif raylı sistemin faaliyete geçmesiyle son bulacaktır? dedi.

?OSB?lerde limanlar dar alana sıkıştırılmamalı?

OSB?lerde faaliyet gösteren firmalara liman izinleri verilirken iyi irdelenmesi gerektiğine vurgu yapan Çetin Kaya, Ekinciler Demir Çelik ve ASSAN Panel?in limanlarının yan ana olmasını örnek gösterdi. Çetin Kaya, konuşmasında ASSAN Panel?in liman yatırımına devletin izin vermesini doğru bulmadıklarını ifade etti. Çetin Kaya, deniz kıyı yapılarının organizasyonu ile ilgili şunları söyledi:

?İskenderun körfezi için liman faaliyetleri başta demir çelik sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız olmak üzere oldukça önem arz eden bir konumda bulunmaktadır. Liman yatırımı izinleri verilirken arka alan ve altyapı yetersizliği ise göz ardı edilmemesi gereken bir konudur. Özellikle OSB bölgelerinde kıyı yapı izinleri verilirken sadece üretim yapan firmalara bu izinlerin verilmesiyle tamamıyla üçüncü şahıs hizmetlerine yönelik firmalara izin verilmemesi böylece zaten iç ve dış trafik yoğunluğu hat safhada olan OSB?ler daha da içinden çıkılmaz bir hale getirilmemiş olacaktır.?

?İskenderun Körfezi ile bütünleşmiş çevre projesi?

Bölgede hızla artan sanayileşmenin çevreye olan etkisini en aza indirebilmek için ?Endüstriyel Simbiyoz Projesi? adı altında bir projeye şimdiden başlatılmasının önemine vurgu yapan İskenderun OSB Başkanı Çetin Kaya, projenin genel hatlarıyla; ?kaynakların endüstriyel aktörler arasında katma değer sağlama, maliyet düşürme ve çevresel kaliteyi arttırtmaya yönelik paylaşılması gerektiğini belirtti. Üretim yapan firmanın atık olarak nitelendirdiği bir başka ürünün bir başka firma tarafından kullanarak ekonomiye dönüşüm sağlamasını çevresel atıkların bertaraf edilmesi olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Kaya konuşmasının devamında, ?AB ve BM Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hibe destekleriyle desteklenebilen bu tip projeler, bölgemiz açısından ivedilikle üzerinde düşünülmesi gereken konuların başında gelmektedir. Dünyada bu projeye benzer en güzel örnek ?Danimarka-Kalundbord? Bölgesi uygulamasıdır. 1999 yılı rakamlarıyla 160 milyon dolar kazanç elde edilen bu proje sayesinde birbirinin çıktısını kullanan firmalar aşağıda adı geçen maddeler kapsamında genel kazançlar elde etmişlerdir. Söz konusu bölgede yıllık bazda 2,9 metreküp daha az su, 20 bin ton daha az fuel oil 80 bin ton curuf geri kazanımı, 200 bin ton, alçı taşı geri kazanımı, 130 bin ton CO2 emisyonu azatlımı. Bu örneği Körfez Bölgesi için uygulamakta olan bu tip projelerin sayısının çoğaltılmasına ihtiyaç duyulmaktadır? dedi.

?İZAYDAŞ benzeri tesis körfeze kurulmalı?

OSB Başkanı Çetin Kaya, İskenderun Entegre Çevre Projesi kapsamında ayrıca endüstriyel sıvı ve katı atıklar ile tehlikeli atıkların bir program içinde ele alındığı yasa ve yönetmelikler çerçevesi dâhilinde bertaraf edildiği kapsamlı bir projede projeye de ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Şu anda da gelecekte de katı atık bertaraf tesislerine daima ihtiyaç olacağına dikkat çeken Çetin Kaya, ülkemizde sadece İzmit?te faaliyetlerini sürdüren ?İZAYDAŞ? Tehlikeli Atık Yakma ve Arıtma Tesisi?ne benzer bir tesisin İskenderun Körfezi?nde kurulmasına yönelik çalışmaların hedeflenmesi gerektiğini vurguladı. İZAYDAŞ benzeri bir tesisin kurulması için plan ve proje çalışmalarına da bir an önce başlanması gerektiğini kaydetti.

Ülkemizin en hızlı gelişen sanayi bölgelerinden birisi olan İskenderun Körfez Bölgesi, hızla gelişen ve büyüyen sanayiye tam hizmet verebilmek için gerekli altyapı eksikliğinin günden güne kendini hissettirdiğine işaret etti.

İskenderun OSB Başkanı Kaya, bölge genelinde kurulacak yeni OSB?lerin daha geniş bir arazi üzerine, altyapısı tam bir felsefe ile ?Mega OSB? adıyla kurulmasında fayda olduğunu konuşmasının sonlarında yeniden vurguladı. Kaya, “Birbirinden bağımsız OSB?ler olarak faaliyetlerini sürdüren mevcut OSB?ler tek bir çatı altında birleşerek Mega OSB adı altında birleştirilmesi yeni çağın bir gereksinimi olarak karşımıza çıkmaktadır.  Hızlı sanayileşme ile çarpık kentleşmenin doğurduğu ?sanayi ile iç içe girmiş kentleşme? Körfez Bölgesi’nin büyüme ve gelişimindeki önemli engellerin başında yer almaktadır. Sivil yaşam alanlarının sanayi bölgesinden uzak daha uygun yaşam alanlarına taşınması ve yönlendirilmesi, sanayileşmenin hızını daha da arttıracaktır? dedi.

Körfez bölgesindeki firmaların en önemli ulaşım kaynaklarından birisi olan yeni liman yatırımlarına izin verilirken bölgenin yatırımı mevcut altyapı olanakları ile kaldıramayacağı da irdelenmesi gerektiğine işaret eden Çetin Kaya, ?yeni liman yatırımlarının mevcut diğer limanlar ile mesafelerle ilgili firmaları negatif yönde etkilemeyecek şekilde seçilmelidir? dedi. Başkan Çetin Kaya, bölge sanayileşme yolunda hızla ilerlerken çevreye olan etkileşim en üst düzeyde irdelenmeli ve ?Endüstriyel Simbiyoz?, ?Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisleri? gibi projeler vakit geçirilmeden uygulanmaya konulmalıdır? diye konuştu.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

One thought on “Yeni sanayi yatırımlarıyla dikkat çeken İskenderun, mega organize sanayi bölgesi istiyor”

  1. sayın cetin kaya sarıseki taşınsın diyorsun iş istihdamı artacak diyorsun. güzel hoşda ilk önce elinizdeki işçileri imkanlarını düzeltin. sarıseki kaldırmadan önce toz toplamadan çıkan kirli havayı ve denize akıttığınız yağlı suları temizleyin ondan sonra sarıseki taşımayı düşünün o küçümsediğiniz 5ooo kişi sizin gibi ceplerini düünmüyor tozuzunza karşı şikayetçi olmuyor ama bundan sonra her kirli havanız gaztelelerde yayınlanacak

Bir yanıt yazın