İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Girişim Sermayesi ortaklıklarının KOBİ’lere yatırım yapması teşvik ediliyor

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 4 Temmuz 2010 tarih ve 27631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. GSYO Tebliği’nde yapılan değişiklik ile temel olarak, GSYO’ların girişim sermayesi yatırımlarındaki payının artırılması, faaliyet alanlarının genişletilmesi, KOBİ niteliğindeki şirketlere yapılacak yatırımların özendirilmesi, GSYO’larla beraber hareket edebilecek yabancı yatırımcılar ile girişim şirketlerine kaynak aktarımının kolaylaştırılması ve SPK mevzuatına tabi olmadan bu faaliyeti yürüten kuruluşlar ile rekabet edebilmelerine imkân sağlanması amaçlanıyor.

GSYO Tebliğ değişikliği ile getirilen düzenlemeler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hakkındaki basın duyurusunda şu bilgilere yer verildi:

1) GSYO’ların KOBİ’lere yatırım yapmalarının teşvik edilmesi

Bu değişiklik ile GSYO Tebliği’nin temel amacına uygun olarak GSYO’ların küçük ve orta ölçekli işletmelere yatırım yapmasının özendirilmesi amacıyla belirli şartları sağlayan yatırımları gerçekleştiren GSYO’lara bazı esneklikler sağlanmıştır.

2) Halka açık şirketlerin borsada işlem görmeyen paylarına yatırım yapılması

GSYO’ların yatırım yapabilecekleri potansiyel şirket sayısının artırılması amacıyla girişim şirketi niteliğini haiz halka açık şirketlere de yatırım yapabilmelerine imkân sağlanmaktadır.

Ancak yapılması öngörülen değişiklikle bu şirketlerin sadece borsada işlem görmeyen paylarına yapılan yatırımlar girişim sermayesi yatırımı olarak değerlendirilecek ve bu tip yatırımlar riskin dağıtılması ilkesi çerçevesinde GSYO portföyünün en fazla yüzde 25’ini oluşturabilecektir. Bu değişiklik ile;

– İMKB’de çeşitli piyasalarda işlem gören girişim şirketi niteliğindeki şirketlerin de GSYO’lar tarafından desteklenmesi,

– GSYO’ların, girişim şirketlerinden çıkışlarda bir yöntem olan borsada satış yönteminin daha kolay uygulanabilmesine imkân sağlanması,

– Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görecek şirketlere yapılacak yatırımların teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın