İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İstanbul şirketleri krize rağmen 2009’u kârla kapattı

Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYİH) dörtte birini üreten, dış ticaretteki payı yüzde 55 olan ve tüm vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 43?ünü tek başına üreten İstanbul, Türkiye ekonomisinin nabzını tutmaya devam ediyor.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) kayıtlarına göre, İstanbul şirketlerinin kârlılık oranı, küresel krizin artçı şoklarının hissedildiği ve dünyanın önde gelen ekonomilerinin krizi atlatmakta ciddi zorluklar yaşadığı 2009 yılında bile artış gösterdi.

İstanbullu şirketlerin 2009 ticari kazançları üzerinden 2010?da Maliye?ye verdiği beyanlara göre hesaplanan munzam aidat tahakkuku, 2008?e oranla yüzde 11.5 artarak, 62 milyon 376 bin 298 TL oldu. İTO kayıtlarına göre, 2008 yılı kazançları üzerinden tahakkuk eden munzam aidatları ise 55 milyon 928 bin 888 TL seviyesinde gerçekleşmişti.

Yine İTO verilerine göre 2009 yılında kâr ettiğinden dolayı munzam aidat tahakkuku yapılan üye kategorisine giren firma sayısı 2010 yılında 149 bin 363 oldu.

Kârlılık enflasyonun üzerinde

İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, reel sektörün kârlılık oranında 2009 yılında yaşanan artışın çok önemli olduğunu söyledi. Yalçıntaş, ?Global krizin etkisini sürdürdüğü 2009 yılında sağlanan bu kârlılık, bize göre özel bir anlam taşıyor. 2009 yılı ortalama enflasyon oranının yüzde 8.37 olduğu dikkate alındığında, şirketlerin ticari kazançlarına dayalı aidat artışlarının yüzde 11.5 olması Türk şirketlerinin direnç kapasitesini ve alınan ekonomik tedbirlerin yerindeliğini gösteriyor. Şirketlerimiz bu durumda gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.1 üzerinde kâr sağlamışlar demektir? diye konuştu.

Başkan Yalçıntaş, esasında İstanbullu tüccarların sadece karlılığına bakarak bir değerlendirme yapmanın yeterli olmayacağını da vurguladı. Yalçıntaş, ?Günümüzde firmaların kar elde edebilmeleri için ölçeklerini büyütmelerini şart. Çünkü küreselleşme, Türkiye başta olmak üzere tüm ekonomiler için çok zorlu bir dönüşüm sürecini de beraberinde getirdi. Küresel krizin bu zorlu süreci daha da ağırlaştırdığı gözden kaçırılmamalı. Kazanç beyan etmeyen firmaların büyük bir kısmının küçük boy işletme olması, küçük firmaların günümüz şartlarında rekabetçi olmalarının ne kadar zor olduğunun en iyi göstergesidir? diye konuştu.

Karlılıktaki artışın devamı için KOBİ birleşmeleri şart

Murat Yalçıntaş, kârlılıkta yakalanan artışın devamının da İTO?nun son yıllarda ana hedefi haline getirdiği KOBİ’lerin güçlerini birleştirmelerinden geçtiğini de vurguladı. Başkan Yalçıntaş, ?Günümüzün ekonomik koşullarında ayakta kalabilmek için birlikte hareket etme ve birleşme kültürünü Türk iş dünyasında daha fazla yaygınlaştırmamız şart? dedi.

Başkan Yalçıntaş, küresel kriz ortamına rağmen kârlılıktaki bu yükselişin Türk ekonomisinde gerçekleştirilen reformların ve kararlı tedbir paketlerinin sonucu olduğuna işaret etti. Yalçıntaş, ?Artık ekonomimiz belirsizlik ve dalgalanmalara karşı son derece mukavemetli hale gelmiştir. Türkiye ekonomisi küresel ekonomik dalgalara bile karşı koyacak güce ulaşmıştır? dedi.

2009 yılı sonu itibariyle 300 bine yakın faal üye firması olan İstanbul Ticaret Odası?nın 149 bin 363 üyesine, kâr ettiği için munzam aidat tahakkuku yapıldı. 2009 yılında 79 bin 380 İTO üyesi ise kazanç beyan etmedi. Yasaya göre kazanç beyan etmeyen üyelerin dışında İTO üyesi kooperatifler, yeni şirketler, (ayrı firmalar olarak görünen) banka şubeleri de munzam aidat ödemiyor.

Munzam aidat nedir?

Odalar tarafından tahsil edilen munzam aidatlar, 5174 Sayılı Kanun’a göre Kurumlar ve Gelir Vergisi Beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço kârı üzerinden yüzde 0.5 oranında hesaplanıyor. Kazanç beyan etmeyen firmalar, o yıl için munzam aidat ödemiyorlar.

BEYANNAMENİN AİT OLDUĞU YIL MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (TL) DEĞİŞİM (%) FİRMA SAYISI (TAHAKKUK) İTO/ İSTANBUL
ÜCRETLİLER
GEÇİNME İNDEKSİ
(yıllık ortalama)
REEL
DEĞİŞİM
(%)
KAZANÇ BEYAN ETMEYEN FİRMALAR
2007 58.146.437 24 156.193 10,97 13,03 65.129
2008 55.928.888 -3,8 154.924 12,95 -16,8 73.779
2009 62.376.298 11,5 149.363 8,37 3,1 79.380

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın