İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İş dünyası 1980?den sonra doğan yeni nesil adaylara nasıl bakıyor?

PricewaterhouseCoopers Türkiye?nin Yenibiris.com işbirliği ile 2. kez gerçekleştirdiği ?İş Dünyasının Yeni Nesle Bakışı? araştırmasına 56 şirket temsilcisi katıldı. Araştırmaya göre iş dünyası yeni neslin açık ve net iletişim bekleyen, teknoloji kullanımı ve değişime açık olma gibi avantaj sağlayabilecek karakteristik özelliklere sahip olduğunu söylüyor. Buna karşı aynı zamanda yüksek beklentileri olan sabırsız yeni nesil çalışanların iş hayatındaki etkileri arttıkça oyunun kuralları da değişiyor.

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi PricewaterhouseCoopers (PwC) Türkiye?nin Yenibiris.com işbirliğiyle 2. kez gerçekleştirdiği ?İş Dünyasının ?Yeni Nesil?e Bakışı? adlı araştırma iş dünyasının yeni nesil gençliğe nasıl baktığını ve ondan neler beklediğini ortaya koyuyor. PwC Türkiye ve Yenibiris.com işbirliğiyle 4475 gencin görüşlerinin yer aldığı ?Türkiye Yeni Nesil Araştırması? çalışmasının devamı niteliğindeki araştırmaya göre iş dünyası yeni neslin teknolojiye meraklı ve değişime açık ancak aynı zamanda sabırsız ve yüksek beklentili olduğunu düşünüyor. PwC Türkiye ve Yenibiris.com?un yeni nesil çalışanların beklentilerini içeren araştırmasının ardından ?İş Dünyasının ?Yeni Nesil?e Bakışı? 2010 Araştırması söz konusu beklentilerle iş dünyasının algıları ve sunabileceklerini de karşılaştırma imkanı sağlıyor.

Farklı sektör ve ölçekten toplam 56 farklı firmanın katıldığı anket çalışmasında katılımcılara, ?1980 yılı sonrasında doğan ve iş hayatına 2000 yılı sonrasında başlamış olan yeni nesil? ile ilgili görüş ve beklentileri soruldu. Araştırma aynı zamanda yeni nesli işe alırken dikkat edilen kriterler ile 2010 istihdam planlarını kapsıyor. Bu araştırma iş dünyasının yeni nesil ile ilgili algısını ortaya koyarken çalışma hayatına başlayacak yeni mezunlar için de bir rehber niteliği taşıyor.

Katılımcılara göre yeni nesli yönetirken açık ve net iletişim kurmak, rehberlik etmek ve anında geribildirimde bulunmak önemli bir unsur olarak karşımıza çıkarken katılımcılar yeni nesille çalışmanın en büyük avantajı olarak teknoloji kullanımında iyi olmaları, değişime açık olmaları ve iyi uyum sağlamalarını dile getirdiler. Bununla birlikte araştırmaya katılanlar yeni nesil ile çalışırken yüksek beklentilerinin olması, sabırsız olmaları ve özgüvenin üst noktalara çıkması ile oluşan kendine aşırı güvenleri nedeniyle zorlandıklarını belirttiler.

Katılımcılara göre, yeni nesil meslekleri tanıma konusunda bilinçsiz değil ancak oldukça bilinçli olduğunu da söylemek mümkün değil. Katılımcılar, yeni nesil için hızlı yükselebilme, ücret ve yan haklar ile öğrenme ve gelişim fırsatlarının şirketlerinde kalma/gitme kararı vermelerinde en etkili faktörler olduğunu düşünüyor. Katılımcı şirketler işe alımda ise lisans ve yüksek lisans mezunlarını tercih ediyorlar, üniversite ayrımı gözetmezken alan/bölüm ayrımına dikkat ediyorlar. Mühendislik, iktisadi ve idari bilimler ile işletme, en çok tercih edilecek alanlar olarak ön plana çıkarken yabancı dil ve proje yönetimi ile kalite sistemleri sertifikaları da aranan önemli kriterler olarak görünüyor.

Beklentileri anlayıp uyumlu bir İK yönetimi geliştirmek gerekiyor
PwC Türkiye İnsan Kaynakları Hizmetleri Bölüm Yöneticisi Murat Demiroğlu çalışmadan elde edilen sonuçları şöyle değerlendiriyor: ?İş dünyasının bakış açısına göre yeni nesil, bir iş yerinde çalışma kararı verirken ilk önce hızlı yükselebilme imkanlarına bakıyor ve bunu ücret, öğrenme ve gelişim fırsatları, markası ve bilinirliği ile şirketin kurumsallığı takip ediyor. Oysa gerçekleştirdiğimiz Yeni Nesil 2009 Araştırması?na göre gençler ilk önce çalışma koşulları ile öğrenme ve gelişim fırsatlarına odaklanıyorlar. Şirketin kurumsallığı ve ücretler de bunu takip ediyor. Ortaya çıkan temel fark hızlı yükselebilme konusunda söz konusu oluyor. İş dünyasının ilk sırada olacağını düşündüğü bu kriter gençler açısından altıncı sıralarda yer alıyor. Yeni nesil çalışanlar katılımcı işbirliğine önem veren yönetimi ilk sıraya koyarken bunu açık ve net iletişim ile iş-özel hayat dengesi takip ediyor. Araştırma katılımcılarımızın bakış açısına göre ise açık ve net iletişim ilk sırada yer alırken katılımcı işbirliğine önem veren yönetim ve iş-özel hayat dengesi daha düşük önemlere sahip. Daha önce yaptığımız araştırmalara göre bakış açıları arasındaki makas daralmış olmakla birlikte yine de var olan bu farklı bakış açısı, şirketlerin özellikle gençleri çalışma hayatına çekerken akıllarında bulundurmaları ve işe alım uygulamaları başta olmak üzere insan kaynakları alanındaki tüm aktivitelerini bu doğrultuda düzenlemelerini gerekli kılıyor.?

Kurumlar yeni nesil çalışanlara ağırlıklı olarak ilanlarla ulaştığını dile getiren Murat Demiroğlu bu konuda farklı trendlerin ağırlık kazandığını vurguluyor: ?Staj ve yarı-zamanlı çalışmalar sayesinde daha okul yıllarında yeni nesil ile tanışmak ve üniversitelerle işbirliklerinin önemi giderek artacak gibi görünmekle birlikte yurt dışında yaygın olarak kullanılan üniversite kariyer merkezleri önemli rol üstlenmeye başlayacak. Kurumların üniversiteden ziyade bölüm tercihlerinin olması ve bunun yanında yabancı dil bilgisi, stajlar, sosyal aktivite ve çalışmaları, tez ve akademik projelerin yanı sıra proje yönetimi, kalite sistemleri gibi sertifikalara önem veriyor olmaları da hem iş dünyasına girecek olan öğrencilere hem de üniversitelere bir işaret. İş dünyasına sayıları her yıl artarak giren yeni neslin çalışma hayatı üzerindeki etkileri giderek artacak gibi gözüküyor. Özet olarak oyuncular değişirken oyun da, oyunun kuralları da farklılaşıyor. Karşılıklı beklentileri anlayıp uyumlandırmak daha da kritik hale geliyor.?

Yenibiris.com Genel Müdürü Deniz Ceylan Kılıçlıoğlu ise konuyla ilgili görüşlerini şöyle dile getiriyor: ?İş Dünyasının Yeni Nesle Bakışı 2010 Araştırması?nın sonuçları, yeni nesli yöneten iş dünyasındaki kişilerin sahip olmaları gereken ve yeni nesilde öncelik verdikleri nitelikleri net bir şekilde ortaya koyuyor. Görüyoruz ki, iş dünyasından katılımcılar yeni nesli yönetirken özellikle iletişim becerilerinin öncelikli olduğuna inanıyorlar. Çünkü bu süreçte açık bir iletişim ve anında geri bildirimde bulunmak büyük önem taşıyor. Yüksek beklenti, sabırsızlık, kendine aşırı güven ise yöneticilerin yeni nesille çalışırken en çok zorlandığı nitelikler olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde bu konuda yaşanacak en önemli zorluk büyük ihtimalle beklentilerin farklılığı ve farklı bakış açılarından kaynaklanacak. Yenibiris.com olarak kendini geliştirmek isteyen şirketlere bu farklılıklardan doğan sonuçları iyi değerlendirmelerini, gençlerin düşünce ve beklentilerini dikkate almalarını öneriyoruz.?

Araştırmada öne çıkan diğer sonuçlar:

Nasıl yönetelim?
Katılımcılara göre yeni nesli yönetirken açık ve net iletişim kurmak, rehberlik etmek ve anında geribildirimde bulunmak önemli bir unsur. 2008 yılında yapılan benzer araştırmada ise katılımcı işbirliğine önem veren yönetim ile takım çalışmasının teşvik edilmesi konuları en ön sıralarda yer alıyordu.

Birlikte çalışırken avantajları neler, hangi noktalarda zorlanıyoruz?
Yeni nesil çalışanlar teknoloji kullanımında eski çalışanlara göre da iyi durumdalar ve bu da büyük avantaj getiriyor. Değişime açık olmaları, hızlı uyum sağlayabilmeleri, iyi eğitimli olmaları ve özgüvenleri de öne çıkan diğer avantajlı özelikleri. Bununla birlikte, araştırmaya katılanlar yeni nesil ile çalışırken yüksek beklentilerinin olması, sabırsız olmaları ve özgüvenin üst noktalara çıkması ile oluşan kendine aşırı güvenleri nedeniyle zorlandıklarını belirtiyorlar. Katılımcılara göre gelecek 5 yılda istihdam konusunda yaşanması muhtemel en büyük zorluk ise beklentilerin farklılığı.

Sektörleri ve meslekleri tanıyorlar mı? Bir şirkette kalma veya ayrılma kararı verirken hangi konuları önemsiyorlar?
Araştırmaya veri sağlayan kişilere göre yeni nesil sektörleri ve meslekleri tanıma konusunda bilinçsiz değil, ancak oldukça bilinçli oldukları da söylenemez. Ayrıca katılımcılara göre yeni nesil için hızlı yükselebilme, ücret ve yan haklar ile öğrenme ve gelişim fırsatları şirketlerinde kalma/gitme kararı vermelerinde en etkili faktörler.

İşe alırken hangi kriterler belirleyici olabiliyor?
Araştırmaya katılan şirketlerin çok büyük bölümü lisans ve yüksek lisans mezunlarını tercih ediyor. Büyük bir kısmı üniversite ayırımı gözetmezken alan/bölüm ayrımını ise gözetiyor. Mühendislik, iktisadi ve idari bilimler ile işletme, en çok tercih edilecek alanlar olarak ön plana çıkıyor. Yabancı dil bilgisi ile proje yönetimi ve kalite sistemleri sertifikaları da aranan önemli kriterler olarak görünüyor.

Kendilerine nasıl ulaşıyoruz ve ne tür çalışma imkanları sunuyoruz?
Katılımcıların verdiği bilgiye göre şirketler yeni nesile en çok ilanlar ile ulaşıyorlar. Stajlar ve kariyer günleri de yine yoğun olarak kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. Yeni mezunlar için tam zamanlı çalışma dışında olanaklar sunan katılımcı oranı yüzde 42 civarında.  Bu konuda da staj ve yarı-zamanlı çalışma ön planda.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın