Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ile TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Konsey Başkanı Nejat Ekrem Basmacı ve Konsey üyelerinin katılımıyla, TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirildi. Konsey toplantısında, Türk ekonomisinin ve özellikle tarım sektörünün sorunları detaylı biçimde görüşüldü ve aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulması kararlaştırıldı:

–         Ülkemizin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı maalesef tam olarak bilinmemektedir. Bakanlıkça uygulanan numaralama ve kayıt sistemi daha etkin hale getirilmelidir.

–         Hayvancılık politikalarının sıkça değişmesi nedeniyle, sektör, potansiyeli kadar gelişememiştir. Hayvancılık sektöründe uzun vadeli hedeflere dönük politika ve stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir.

–         Hayvancılık sektöründe üretime önem verilmeli, küçük yaştaki hayvanlar ve damızlık hayvanların kesimi teşvik yoluyla engellenmeli ve bu sektördeki kayıtdışılık önlenmelidir.

–         EBK?na yeni bir misyon verilerek, müdahale ve düzenleme kurumu haline dönüştürülmeli, bu kapsamda, üretimi ve tüketimi dengeleyecek istikrarlı bir fiyat politikası oluşturulmalıdır.

–         Mera Kanunu yeniden güncellenmeli ve meraların besicilik yapmak isteyen yatırımcılara açılması sağlanmalıdır.

–         Et ve süt hayvancılığına gerekli teşvikler verilmelidir.

–         Ette KDV yüzde 8?den yüzde 1?e indirilmelidir.

–         Hayvansal yem girdilerinde ve gübrede KDV oranı yüzde 1?e indirilmelidir.

–         Kayıt dışının önlenmesi için Et?e, teşvik primi verilmelidir.

–         GAP, DAP ve KOP projeleri bir an önce faaliyete geçirilmeli, üretim planlaması yapılmalı ve özellikle endüstri bitkilerinin üretimi azami düzeye çıkarılmalıdır. Bu projelerin tamamlanması ile üretim artacağından, bölgeler arasında ürün naklinin sağlanması için lojistik sektöre de önem verilmelidir.

–         Sertifikalı tohum üretimi artırılmalı ve kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

–         Tarım ve Köyişleri Bakanlığı uhdesinde bulunan hayvan park pazar yerleri daha modern hale getirilerek, ticaret borsaları ile birlikte bir proje kapsamında değerlendirilmelidir.  Modern hale getirilen canlı hayvan pazar yerlerinde e-ticaret yapılmalıdır.

denizli escort bayandenizli escort bayandenizli escort bayandenizli escort bayandenizli escort bayanantakya escortantakya escortantakya escortiskenderun escortiskenderun escortiskenderun escorteskişehir escorteskişehir escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortmalatya escortmalatya escortgaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort