Spor endüstrisinin yönetimi konusunda İngiltere Futbol Federasyonu ve uluslararası  örgütler ile çalışmalar yapan Birbeck Sport Business Center, Nisan 2010’da yayımladığı araştırma raporunda çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Ulusal spor federasyonlarından 60 yöneticinin katıldığı araştırmada edinilen sonuçlar somut öneriler ile spor kamuoyu dikkatine sunuldu.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği?nin merkezi Londra?da bulunan Birbeck Üniversitesi işbirliğinde yayımladığı ?Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Türk Futbol Kulüpleri Yönetim Rehberi? Ocak 2010’da kamuoyu ile paylaşılmıştı. Üniversitenin İngiltere?deki spor  federasyonu yöneticileri ile gerçekleştirdiği araştırma sonucunda oluşturulan öneriler doğrultusunda sporda uluslararası yönetim standartlarını yakalamak için yol haritası çizildi.

2000’li yılların başından itibaren spor yönetiminde önemli bir modernizasyon sürecine girildiği belirtilen raporda, bu değişikliklerle daha hesap verebilir ve şeffaf yönetim modellerinin hedeflenmekte olduğu yer alıyor. Spor yönetiminde yönetimsel sorunlara dair önemli saptamaların yer aldığı çalışmada elde edilen veriler ile geliştirilen öneriler arasında; federasyonların yönetim kurullarının bir risk yönetimi politikası geliştirmeleri, yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin yıllık bazda performans değerlendirmesine tabi tutulmaları, insan kaynakları uygulamalarının geliştirilmesi, bütün çalışan seviyeleri için geliştirici eğitim programları sağlanması önerileri yer alıyor. Raporda  federasyonların taşıdıkları kurumsal sorumluluktan dolayı hedeflerin açık ve net olarak ortaya konmasının ve başarı kriterlerinin ölçülebilir bir şekilde belirlenmesinin iyi yönetimin temel kriterleri olarak gerekliliğinin altı çiziliyor.

Sporda iyi yönetim: İngiltere Ulusal Spor Federasyonları  Araştırma Raporu

Son on yıl içerisinde iyi yönetim ihtiyacı, İngiltere?deki ulusal spor federasyonlarının karşı karşıya kaldığı ve gittikçe önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Bunun sebepleri arasında kötü yönetim ön sıralarda gelmektedir. 1997 yılında İngiliz Atletizm Federasyonu?nun kötü mali yönetim nedeniyle feshedilerek yerine devletin kontrolünde yapı oluşturulması örnek olarak verilebilir. Özellikle 1994 yılında ulusal şans oyunlarının başlamasıyla, spora ayrılan kaynak giderek artmış ve bu da profesyonel bir yönetime duyulan ihtiyacı tetiklemiştir. Ayrıca bu dönemde devlet yönetimi de kendi politikalarının iletilmesi amacıyla sporun potansiyelini keşfetmiş ve bu kulvarda da spor endüstrisi önem arz etmeye başlamıştır.

2001 yılı itibariyla İngiliz Devleti, ulusal spor federasyonları modernizasyon programı çerçevesinde mali destek sağlamaya başlamıştır. Bu program ile ulusal spor federasyonlarının idare ve yönetim biçiminlerini geliştirerek iyi yönetilmelerini sağlamayı amaçlamıştır. Programın belki de en kiritik özelliği, mali destek verilen federasyonların belli standartlara uyma zorunluluğudur. Bu ilkeler kurumsal yönetim ilkeleri olarak adlandırılmakta ve her yıl bu kriterlere göre değerlendirilen federasyonlar devletten mali destek alabilmektedir. Program 2012 yılında Londra?da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları?nın yapılanması kapsamında da kullanılmaktadır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin ulusal spor federasyonlarındaki uygulanma süreci, Birbeck?in yaptığı araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Araştırmada kurumsal yönetim standartları analiz edilmiş, böylece modernizasyon programı kapsamında sunulan önerilerin federasyonlar tarafından hangi ölçüde uygulandığı incelenmiştir. Araştırma Ekim 2009 ile Ocak 2010 döneminde üç araştırmacıdan oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma ekibi İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler Spor Konseyi tarafından tanınmış bütün ulusal spor federasyonlarını araştırmaya davet etmiş ve toplam 60 ulusal spor yöneticisinin cevapları alınmıştır.

Anket sonuçlarına göre ulusal spor federasyonlarının yüzde 93?ü örgütsel bir strateji uygulamaktadır. Cevap verenlerin yüzde 88?i stratejilerinin asgari olarak gelecekteki üç yılı kapsayacağını belirtmiştir. Hissedarlarına bağlı olan ulusal spor federasyonlarının büyük bir kısmı (yüzde 80) bağımlı oldukları hissedarların, karar alma sürecini etkilediklerini ifade etmişlerdir. Üstelik bu hissedarlar federasyonların üçte ikisinin yönetiminde temsil edilmektedir. Federasyonların bu alanlarda iyi uygulamalara sahip olmalarına karşın, çok az federasyonun yönetim kuruluna atama yaptığı ve yönetim kurulu eğitimi verdiği,  çok az sayıda federasyonun da yönetim kurulu performansını değerlendirdiği tespit edilmiştir.

Ulusal spor federasyonlarınının cevapladığı anket sonuçlarına göre üç başlık altında kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesi amacıyla öneriler getirilmiştir. Fakat İngiltere?deki bu federasyonların büyüklük, gelir ve örgütsel yapı açısından büyük farklılıkları olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle her federasyonun bütün önerileri uygulamak yerine, belirtilen maddelerden kendi yapılarına en uygun olanları seçip uygulamaları daha yararlı olacaktır.

Öneriler: Yönetim Kurulu ve Komitesi

? Yönetim kurulu veya bağlı komite üyelerinin sayısı 10?dan fazla olmamalıdır.

? İcrada görevi olmayan, spor alanı dışından en az bir bağımsız yönetici yönetim kurullarına veya komitelerine atanmalıdır.

? Yönetim kurulu veya bağlı komiteler yönetim kadrosunun işe alım sürecinde söz sahibi olmalıdır.

? Yeni yönetim kurulu ve komite üyeleri için bir atama prosedürü uygulanmalıdır. Bu prosedür yönetim kurulunun rolünü açıklamalı, görev tanımlarını, davranış kurallarını, kanuni yükümlülüklerini ve yönetici sorumluluklarını kapsamalıdır.

? Yönetim kurulu ve komite üyeleri için gerekli eğitimler sunulmalıdır.

? Yönetim kurulları, yönetim kurulunun yıllık performansının değerlendirilmesinden sorumlu bir kişiyi atamalıdır.

? Yönetim kurulu ve komitesi başkanları münferit yönetim kurulu üyelerini yıllık bazda değerlendirmeye tabi tutmalıdır.

? Bir pazarlama stratejisini geliştirmeyi gözden geçirmelidir.

? Yönetim kurulu ve bağlı komiteleri icrai konularla ilgili personeline devretmelidir.

? Yönetim kurulu bir risk yönetimi politikasını geliştirmelidir.

? Kararlar yazılı olarak ilgili belgelerde tutulmalıdır.

İnsan Kaynakları Yönetimi

? İnsan kaynakları politikası daha etkin yetki ve görevlendirmeleri teşvik etmelidir.

? Etkin uygulamaları yürürlüğe koymada engeller tespit edilmelidir.

? Hem gönüllü hem de ücretli çalışanları ödüllendiren ve yetkilendiren sağlıklı bir katılımcı zemini oluşturmalıdır.

? Yönetim kurulu üyeleri, ücretli personel ve gönüllüler dâhil, bütün seviyeler için geliştirici eğitim sağlamalıdır.

? Spor örgütlerindeki insan kaynaklarına yatırım yapmanın önemini ölçmek için bir yöntem geliştirmeyi gözden geçirmelidir.

Hissedar yönetimi ve kurumsal sorumluluk

? Bir eşleştirme çalışması gerçekleştirerek, hissedarlarını sahip oldukları güç seviyesine ve yönetimindeki menfaat seviyesine göre belirlemelidirler.

? Hissedarlarının bir güç/menfaat matrisindeki konumlarına uygun olarak hissedar katılımı stratejilerini uygulamaya çalışmalıdır.

? Hissedarların temsil oranını iyileştirmek amacıyla baş hissedarlarını yönetim kuruluna ve ilgili komitelere dahil etmelidir.

? Kurumsal sorumluluk taşıdıkları durumlarda etkiyi değerlendirebilmek için hedefler başlangıçtan itibaren açık ve net olmalıdır.

mersin escortdenizli escort bayandenizli escort bayandenizli escort bayandenizli escort bayandenizli escort bayanantakya escortantakya escortantakya escortiskenderun escortiskenderun escortiskenderun escorteskişehir escorteskişehir escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortmalatya escortmalatya escortgaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort